Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla składającego się z dwóch zadań przedsięwzięcia ; budowa młyma nr4 i instalacji odbioru pyłów w zakładzie Górazdze Cement S.A. w Choruli

 

Gogolin , dnia 09-04-2009
 
WG.VI-7610-7/2009
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 85 ust 3 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 została zamieszczona Decyzja nr WG.VI-7610-7/2009 z dnia 09.04.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla   składającego się z dwóch zadań przedsięwzięcia :
·        Budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla;
·        Instalacja odbioru pyłów z filtrów chłodników;
planowanych na   działkach nr 76/25, 79/9, 80/21 obręb Chorula , w zakładzie produkcyjnym Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole.
 
      Jednocześnie informuje, iż zapoznanie się  z treścią decyzji oraz  dokumentacją sprawy jak również z uzgodnieniami dokonanymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu możliwa jest w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
   
 
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże , Chorula ).
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 09-04-2009

 

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCdecyzja budowa młyna nr4 - wer. ostat..doc

Metryczka
 • wytworzono:
  09-04-2009
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  09-04-2009 12:19
  przez:
 • zmodyfikowano:
  04-04-2012 12:52
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2794
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×