Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia budowa obwodnicy Malni i Choruli

WG.VI-7610-16/2010                                                                                                                              Gogolin, dn. 14.12.2010 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
 
 
 
 
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach
i materiałach przed wydaniem decyzji
 
 
Stosownie do art.10 § 1 kpa i art.33 ust 1 w zwiazku z art. 71 ust 1, ust 2 pkt2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127,45-231 Opole, z dnia 15.03.2010 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423. Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 14 dni od daty obwieszczenia zawiadomienia.
 
 
 
(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin, Malnia, Chorula).
 
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: rd
Data wytworzenia: 2010.12.14

 

Metryczka
  • opublikowano:
    14-12-2010 09:42
    przez:
  • zmodyfikowano:
    20-12-2010 09:36
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×