Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.1.2019

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „prowadzeniu działalności w zakresie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie, gm. Gogolin”

 • WG.III.6220.1.2018

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o podjęciu, z urzędu, zawieszonego postępowania w sprawie zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”

 • SKO.40.1670.2018.oś

  Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.1670.2018.oś z dnia 19.02.2019 r. o uchyleniu, zaskarżonego przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kamieniu Śląskim, postanowienia Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.1.2018 z dnia 22.06.2018 r.

 • WG.III.6220.1.2019

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „prowadzeniu działalności w zakresie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie, gm. Gogolin”

 • WG.III.6220.3.2018

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 203/2 przy ul. Kamiennej 86 w Gogolinie w związku z planowanym wdrożeniem technologii produkcji znacząco ulepszonych mieszanek naprawczych”

 • WG.III.6220.6.2018

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Wytwarzania Paliwa Zastępczego (Alternatywnego) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże”

 • SKO.40.1670.2018.oś

  Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w związku z zażaleniem Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kamieniu Śląskim na wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.1.2018 z dnia 22.06.2018 r., o przedłużeniu załatwienia sprawy do 16.11.2018 r.

 • WG.III.6220.5.2018

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Rozbudowa układu transportu paliw zastępczych (alternatywnych) do suszarni na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże”

 • WG.III.6220.8.2018

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 423/3 (obręb 0009) w miejscowości Zakrzów, Gmina Gogolin” (proj. Zakrzów II)

 • WG.III.6220.7.2018

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 423/3 (obręb 0009) w miejscowości Zakrzów, Gmina Gogolin” (proj. Zakrzów I)

Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2012
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  04-04-2012 12:38
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  24-11-2016 11:44
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 103477
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×