Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.20.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej OBROWIEC wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Obrowiec, gmina Gogolin” na działkach o nr ew.: 9, 12, 14, 97, 866/1, a.m. 9, obręb Obrowiec

 • WG.III.6220.9.2021.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa terminala załadunkowego mączki wapiennej na cysterny samochodowe na terenie ZW Lhoist SA Jednostka Produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 15” na działce nr 161, a.m. 1, obręb Górażdże

 • WG.III.6220.7.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 46 w miejscowości Zakrzów, Gmina Gogolin – Zakrzów B” na działce nr 46, a.m. 2, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.12.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magazyn odpadów w Kopalni Górażdże z instalacją dozowania” na działkach nr 115/38, 115/36, 115/21, 113/21, 114/3, a.m. 1, obręb Górażdże, nr 19/75, a.m. 8, obręb Kamionek

 • WG.III.6220.6.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 46 w miejscowości Zakrzów, Gmina Gogolin – Zakrzów A” na działce nr 46, a.m. 2, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.20.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu, po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej OBROWIEC wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Obrowiec, gmina Gogolin” na działkach o nr ew.: 9, 12, 14, 97, 866/1, obręb Obrowiec

 • WG.III.6220.20.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej OBROWIEC wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Obrowiec, gmina Gogolin” na działkach o nr ew.: 9, 12, 14, 97, 866/1, obręb Obrowiec

 • WG.III.6220.16.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Zakrzów w obszarze działek nr 425/3, 428/36, 422, 428/34, 498, 499 ark. 1 obręb ewidencyjny 160501_5.0009 Zakrzów, gmina Gogolin” planowanego do realizacji na działkach nr 425/3, 428/36, 422, 428/34, 498, 499, a.m. 1, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.11.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec w gminie Gogolin” w obrębach geodezyjnych Obrowiec, Wygoda i Krapkowice

 • WG.III.6220.1.2018

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach w związku ze zmianą uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski

 • WG.III.6220.15.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Dąbrówka w obszarze działek nr 154, 155, 156, 157, 158 ark. 3 obręb ewidencyjny 160501_5.0002 Dąbrówka, gmina Gogolin” planowanego do realizacji na działkach nr 154, 155, 156, 157, 158, a.m. 3, obręb Dąbrówka

 • WG.III.6220.14.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 6” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 313/1, a.m. 5, obręb Chorula