Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.15.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Dąbrówka w obszarze działek nr 154, 155, 156, 157, 158 ark. 3 obręb ewidencyjny 160501_5.0002 Dąbrówka, gmina Gogolin”

 • WG.III.6220.5.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu DN100 MOP8,4MPa o długości ok. 120 m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Przyłączenie PSG w m. Obrowiec – etap II przyłączenia docelowego do gazociągu zasilającego SSRP Obrowiec dz. nr 332/9, 332/12, 332/6, obręb ewidencyjny: 16051_5.0009 Zakrzów” na działkach nr 332/9, 332/12, 332/6, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.8.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej CHORULA wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami zasilania, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 311/4, obręb Chorula

 • WG.III.6220.5.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu DN100 MOP8,4MPa o długości ok. 120 m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Przyłączenie PSG w m. Obrowiec – etap II przyłączenia docelowego do gazociągu zasilającego SSRP Obrowiec dz. nr 332/9, 332/12, 332/6, obręb ewidencyjny: 16051_5.0009 Zakrzów” na działkach nr 332/9, 332/12, 332/6, k.m. 3, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.2.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o o uzupełnieniu postanowieniem nr WG.III.6220.2.2020.WL z dnia 24.08.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.2.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki 532 w miejscowości Obrowiec” na działce nr 532, k.m. 4, obręb Obrowiec

 • WG.III.6220.1.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o o uzupełnieniu postanowieniem nr WG.III.6220.1.2020.WL z dnia 24.08.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.1.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 585, 586/2 w miejscowości Obrowiec” na działkach nr 585 i 586/2, k.m. 4, obręb Obrowiec

 • WG.III.6220.4.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie przewodów sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania do sieci rozdzielczej”, realizowanego na działkach nr 115/34, k.m.1, nr 195 i 245, k.m.3, 226/8, k.m. 2, obręb Górażdże

 • WG.III.6220.7.2020

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu odprowadzającego wody z Kopalni Wapienia Górażdże” planowanego do realizacji w obrębach geodezyjnych Chorula i Górażdże

 • WG.III.6220.2.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki 532 w miejscowości Obrowiec” na działce nr 532, k.m. 4, obręb Obrowiec

 • WG.III.6220.1.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 585, 586/2 w miejscowości Obrowiec” na działkach nr 585 i 586/2, k.m. 4, obręb Obrowiec