Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.4.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie przewodów sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania do sieci rozdzielczej”, realizowanego na działkach nr 115/26, k.m.1, nr 195, nr 226/8, k.m. 2, nr 245, k.m.3, obręb Górażdże

 • WG.III.6220.2.2020

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 2 MW (...) na terenie działki 532 w miejscowości Obrowiec”

 • WG.III.6220.1.2020

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW (...) na terenie działek 585, 586/2 (...) Obrowiec"

 • WG.III.6220.2.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki 532 w miejscowości Obrowiec”

 • WG.III.6220.1.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 585, 586/2 w miejscowości Obrowiec”

 • WG.III.6220.7.2019

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego nr 1”

 • WG.III.6220.6.2019

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego nr 2”

 • WG.III.6220.5.2019

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dodatkowego punktu załadunkowego cementu na luz samochodowy”

 • WG.III.6220.1.2018

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wniesieniu zażalenia na postanowienie Burmistrza Gogolina nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”

 • WG.III.6220.7.2019

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego nr 1”, na działce nr 76/38 i 76/46, obręb Chorula

Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2012
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  04-04-2012 12:38
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  24-11-2016 11:44
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 121494
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl