Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.7.2019

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego nr 1”

 • WG.III.6220.6.2019

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego nr 2”

 • WG.III.6220.5.2019

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dodatkowego punktu załadunkowego cementu na luz samochodowy”

 • WG.III.6220.1.2018

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wniesieniu zażalenia na postanowienie Burmistrza Gogolina nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”

 • WG.III.6220.7.2019

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego nr 1”, na działce nr 76/38 i 76/46, obręb Chorula

 • WG.III.6220.1.2018

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku ze zmianą uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”

 • WG.III.6220.1.2019

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „prowadzeniu działalności w zakresie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie, gm. Gogolin”

 • WG.III.6220.6.2018

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Wytwarzania Paliwa Zastępczego (Alternatywnego) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże”

 • WG.III.6220.1.2018

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwróceniu się o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przedmiocie zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.7.2014/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”

 • WG.III.6220.1.2019

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „prowadzeniu działalności w zakresie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie, gm. Gogolin” co do zebranych dowodów i materiałów

Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2012
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  04-04-2012 12:38
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  24-11-2016 11:44
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 117902
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl