Przejdź do treści strony WCAG

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.2.2020

    Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 2 MW (...) na terenie działki 532 w miejscowości Obrowiec”

 • WG.III.6220.1.2020

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości ponownego wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW (...) na terenie działek 585, 586/2 (...) Obrowiec"

 • WG.III.6220.4.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie przewodów sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania do sieci rozdzielczej”, realizowanego na działkach nr 115/26, k.m.1, nr 195, nr 226/8, k.m. 2, nr 245, k.m.3, obręb Górażdże

 • WG.III.6220.2.2020

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 2 MW (...) na terenie działki 532 w miejscowości Obrowiec”

 • WG.III.6220.1.2020

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW (...) na terenie działek 585, 586/2 (...) Obrowiec"

 • WG.III.6220.2.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki 532 w miejscowości Obrowiec”

 • WG.III.6220.1.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 585, 586/2 w miejscowości Obrowiec”

 • WG.III.6220.7.2019

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego nr 1”

 • WG.III.6220.6.2019

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego nr 2”

 • WG.III.6220.5.2019

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dodatkowego punktu załadunkowego cementu na luz samochodowy”