Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.12.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku biurowego z halą produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chorula”

 • WG.III.6220.11.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Zakład produkcji worków papierowych w Gogolinie przy ul. Fabrycznej, na działkach 214/6 i 214/8”

 • WG.III.6220.10.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja nieużytków zielonych i rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegającej na udostępnieniu terenów do gry w golfa”

 • WG.III.6220.10.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja nieużytków zielonych i rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegającej na udostępnieniu terenów do gry w golfa”

 • WG.III.6220.10.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja nieużytków zielonych i rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegającej na udostępnieniu terenów do gry w golfa”

 • WG.III.6220.10.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja nieużytków zielonych i rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegającej na udostępnieniu terenów do gry w golfa”

 • WG.III.6220.9.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych stalowych zestawów transportowych Ultra Light" realizowanego na terenie zakładu Gniotpol Trailers Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 8 na terenie miejscowości Malnia (woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin), lokalizacja: działki o nr ewid.: 190/3, 198/1, 3266, 202/6, 668/5, 667, 208/7, obręb 0006 Malnia

 • WG.III.6220.7.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji odpylania stacji załadunku wapna kawałkowego (Obiekt 3.17.0) - Jednostka produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 22, 47-310 Górażdże”

 • WG.III.6220.9.2017

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych stalowych zestawów transportowych Ultra Light" realizowanego na terenie zakładu Gniotpol Trailers Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 8 na terenie miejscowości Malnia (woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin)

 • WG.III.6220.11.2016

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry ..."

Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2012
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  04-04-2012 12:38
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  24-11-2016 11:44
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 65840
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×