Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim

 Gogolin, dnia  31.03.2014r.

 

WG.I.271.2.2014

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim

 

wybrano ofertę złożoną przez P.P.H.U. CHEC

                                                41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51

 

z ceną ofertową 237 614,91 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

P.P.H.U. CHEC

41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51

100

2

NOVA SPORT Sp. z o.o.

01-402 Warszawa ul. Ciołka 12

93,15

3

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

41-923 Bytom ul. Hutnicza 4

 

97,62

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

Metryczka
 • wytworzono:
  31-03-2014
  przez: Ryszard Jagodziński
 • opublikowano:
  31-03-2014 16:05
  przez: Ryszard Jagodziński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2153
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×