Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOGOLIN”

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOGOLIN”

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i 1238 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu:

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029”.

 

Dokument w wersji papierowej wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin (pok. nr 32) w godzinach:

 • poniedziałek - od godz. 7.30 do godz. 16.30

 • wtorek, środa, czwartek - od godz. 7.30 do godz. 15.30

 • piątek - od godz. 7.30 do godz. 14.30.

Dokument zamieszczony został również na stronie internetowej BIP Gminy Gogolin pod adresem http://www.bip.gogolin.pl na okres 21 dni, tj. od dnia 15.05.2014r. do 04.06.2014

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego dokumentu.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin lub drogą mailową na adres .

 

Osoba do kontaktu:

Ryszard Jagodziński

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym,
Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

telefon: 77/407-68-32

e-mail:

PDFProjekt założeń - UM Gogolin poprawa 29.04.2014.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-05-2014
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  15-05-2014 09:07
  przez: Radosław Delinowski
 • zmodyfikowano:
  15-05-2014 09:20
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2889
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×