Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 04 sierpnia 2014r.  o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską,
 2. wyrażenia zgody na współfinansowane przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin” z środków Funduszu Spójności,
 3. nadania nazwy ulicy w Gogolinie,
 4. nabycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania na gruncie Skarbu Państwa,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 6. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 7. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,
 1. informacja z działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
  Gogolin Sp. z o.o.;
 2. informacja Burmistrza o współpracy z partnerami samorządowymi za 2013 rok
  i I półrocze 2014 roku;
 3. wolne wnioski i informacje;
 4. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2014
  przez: Weronika Mateja
 • opublikowano:
  01-08-2014 13:00
  przez: Weronika Mateja
 • zmodyfikowano:
  01-08-2014 13:01
  przez: Weronika Mateja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2170
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×