Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 02 września 2014r.  o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego,
 2. dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego,
 3. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin,
 4. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 5. uchylenia Uchwały Nr XLVIII/440/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia
  16 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 7. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,
 1. wolne wnioski i informacje
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

Metryczka
 • wytworzono:
  29-08-2014
  przez: Weronika Mateja
 • opublikowano:
  29-08-2014 15:38
  przez: Weronika Mateja
 • zmodyfikowano:
  29-08-2014 15:39
  przez: Weronika Mateja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2101
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×