Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gogolina
z dnia 7 października 2014 roku

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu

„Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.

W oparciu o zapisy art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) Burmistrz Gogolina w dniu 11.07.2014 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu opinią Nr NZ.9022.1.107.2014.JG z dnia 28.07.2014 uzgodnił zamiar odstąpienia Gminy Gogolin od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.411.1.44.2014.KM z dnia 30.09.2014r. uzgodnił zamiar odstąpienia Gminy Gogolin od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.

Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, Burmistrz Gogolina odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina_odstąpienie_ocena.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2014
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  07-10-2014 14:10
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3191
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×