Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji w której odmawia się Spółce Mo-Bruk zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych

WG.VI.6220.14.2011
(WG.VI-7610-6/2010)                                                                                                                        Gogolin, dnia 29-10-2014 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

 

 

Stosownie do art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu przez Burmistrza Gogolina decyzji, w której odmawia się Spółce Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecewie, 33-322 Korzenna, Niecew 68 zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych”. Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 115/37, obręb 0003-Górażdże, jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin - Obszar Wiejski.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

 

 

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP - www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże).

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2014
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  30-10-2014 13:28
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1837
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×