Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 12 listopada 2014r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. podsumowanie 4-letniej pracy Rady Miejskiej w Gogolinie (lata 2010-2014);
 7. sprawozdanie z 4-letniej pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie (lata 2010-2014):
  - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  - sprawozdanie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
  - sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
  - sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
  -sprawozdanie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,    Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a)zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin,
  b) przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kasztanowej w Kamieniu Śląskim,
  c)przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku „Ekomuzeum” w Kamieniu Śląskim,
  d) przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości,
  e)dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
  f)zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. wolne wnioski i informacje;
 10. zakończenie obrad sesji.
Metryczka
 • wytworzono:
  04-11-2014
  przez: Weronika Mateja
 • opublikowano:
  04-11-2014 13:06
  przez: Weronika Mateja
 • zmodyfikowano:
  04-11-2014 14:55
  przez: Weronika Mateja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1905
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×