Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020

Gogolin, dnia 7 listopada 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gogolina
z dnia 7 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu w dniu 29 października 2014 r. przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały nr LII/480/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020

Z treścią przyjętej uchwały oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 9, w godzinach urzędowania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina_strategia rozwoju gminy.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-11-2014
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  07-11-2014 11:45
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2886
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×