Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020

 

 

WG.VI.6220.4.2015                                                                                       Gogolin, dnia 11.02.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

Zgodnie z art. 39 ust 1 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż w tut. Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020”.

Raport opracowała: Pracownia Usług Projektowych POSKART ul. Wyspiańskiego 26, 47-303 Krapkowice

Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią planu oraz o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2015
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  11-02-2015 10:37
  przez: Radosław Delinowski
 • zmodyfikowano:
  11-02-2015 10:43
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2074
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×