Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN

 WG.VI.6220.4.2015                                                                                    Gogolin, dnia 16.02.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

Zgodnie z art. 48 ust 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.411.2.3.2015.ER z dnia 10.02.2015r. odstąpiła (po stwierdzeniu braku przesłanek) od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020”

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl )

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2015
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  16-02-2015 10:02
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2096
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×