Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie i Dabrówce

WG.VI.6220.8.2015                                                                                                                      Gogolin, 09.04.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

 

 

Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o. o. ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie i Dąbrówce, gmina Gogolin”

Informujemy również, że wydane zostało postanowienie Burmistrza Gogolina, w którym postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).

 

 

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Gogolinie BIP-
www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Zakrzów i Dąbrówka).

Metryczka
 • wytworzono:
  29-04-2015
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  29-04-2015 08:56
  przez: Radosław Delinowski
 • zmodyfikowano:
  29-04-2015 08:56
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1905
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×