Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji odmawiającej Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecwi zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej ..."

WG.VI.6220.14.2011                                                                     
(WG.VI-7610-6/2010)                                                                 Gogolin, dnia 15.05.2015 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

                Stosownie do art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu przez Burmistrza Gogolina decyzji nr WG.VI.6220.14.2011 (WG.VI-7610-6/2010) z dnia 14.05.2015 r., w której  odmawia się Spółce  Mo-Bruk S.A., 33-322 Korzenna, Niecew 68, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego Joannę Lemańską, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych”. Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 115/37, obręb 0003-Górażdże, jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin - Obszar Wiejski.

                 Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP - www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże).

Metryczka
 • wytworzono:
  15-05-2015
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  15-05-2015 10:13
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  15-05-2015 10:15
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1762
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×