Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 17 czerwca 2015r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich;
 8. informacja o bezrobociu w gminie;
 9. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie za 2014 rok;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2014 rok,
 2. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu
  Gminy Gogolin za 2014 rok,
 3. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
 4. przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017”,
 5. nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie,
 6. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 295, k.m. 3 obręb Karłubiec),
 9. sprzedaży nieruchomości (działka 399/15, k.m.6 obręb Gogolin 1),
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m.4 obręb Gogolin 1),
 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 207/4 k.m. 4 obręb Gogolin 2),
 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 164/1 k.m. 3 obręb Gogolin 2),
 15. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok,
 16. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

 /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały X_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_h_2019.pdf
PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-06-2015
  przez: Weronika Biela
 • opublikowano:
  09-06-2015 14:21
  przez: Weronika Biela
 • zmodyfikowano:
  11-06-2019 14:35
  przez: Weronika Biela
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3478
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×