Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla potrzeb OSP Odrowąż

 Gogolin, dnia  07.07.2015r.

WG.I.271.2.2015

 

                                            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu, Odrowąż ul. Szkolna

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu

wybrano ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa

z ceną ofertową 629 640 zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny

oferty 

 „cena oferty”

 

Ilość punktów

Kryterium

oceny

oferty

„okres gwarancji”

 

Ilość

punktów

 

 

 

 

 

 

Łączna ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

90

10

100

 

 

Podpisał:

Pełnomocnik:

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Metryczka
 • wytworzono:
  07-07-2015
  przez: Ryszard Jagodziński
 • opublikowano:
  07-07-2015 08:54
  przez: Ryszard Jagodziński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1779
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×