Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu w dniu 17 lipca 2015 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin. Konsultacje prowadzone są na podstawie przepisów uchwały nr LI/423/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1.       Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały z dnia 8 lipca 2015 r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
 
2.       Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 17 lipca 2015 r. i kończą w dniu 31 lipca 2015 r.
     
3.       Forma konsultacji
Zgłaszanie uwag i opinii na piśmie przy wykorzystaniu formularza konsultacji na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: os@gogolin.pl

4.       Wyniki konsultacji
Z przebiegu przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie. Sprawozdanie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

PDFProjekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin z dnia 08.07.2015 r..pdf

DOCformularz-konsultacyjny.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  09-07-2015
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  09-07-2015 13:36
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1981
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×