Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek, wsi Malnia i miasta Gogolin

       Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 7, art. 51 oraz art. 53 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), informuje się o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowań zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek, wsi Malnia i miasta Gogolin.

      Zmiany te nie są powiązane z żadną problematyką, dotyczącą ochrony środowiska, dlatego też uzgodniono z właściwymi organami możliwość odstąpienia od sporządzenia powyższego dokumentu.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2015
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  02-11-2015 17:18
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1761
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×