Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o V Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 17 marca 2016r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się V Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przedstawienie przez Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie sprawozdania z działalności Rady w okresie międzyposiedzeniowym;
 4. propozycje imprez rekreacyjno-sportowych dla seniorów w 2016 r.;
 5. uzgodnienie harmonogramu dyżurów członków GRS na II kwartał 2016 r.
 6. wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania;
 7. zakończenie obrad posiedzenia.

 

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

/-/  Jan Nadbrzeżny

Metryczka
 • wytworzono:
  09-03-2016
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  09-03-2016 14:09
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3089
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl