Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Gogolin, 10.05.2016r.

WG.I.271.1.2016 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gogolin

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia”

 

W oparciu o art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Gogolin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia” wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

Zakład Usług Budowlanych

Adam Ciepichał

ul. Kosynierów 42 c

49-340 Lewin Brzeski

Oferta spełnia warunki udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu – kryterium „cena” i kryterium „doświadczenie”.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „cena” – 100,00

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „doświadczenie” – 100,00

Łączna liczba otrzymanych punktów (obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 12.3. SIWZ) – 100,00

 

Zestawienie pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „cena”

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „doświadczenie”

Razem liczba punktów

(obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 12.3 SIWZ)

2

WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek ul. Młyńska 10 47-208 Pokrzywnica

96,85

100,00

97,48

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-05-2016
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  10-05-2016 12:32
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2511
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl