Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę ul. Parkowej w Gogolinie”

Gogolin, 12.05.2016r.

WG.I.271.2.2016

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gogolin

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Parkowej w Gogolinie”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W oparciu o art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Gogolin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Parkowej w Gogolinie” wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

Konsorcjum:

LIDER:

EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

ul. Rolna 1

47-320 Gogolin

PARTNER:

T.K. EKO-BUD Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 31

47-303 Krapkowice

Oferta spełnia warunki udziału określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu – kryterium „cena” i kryterium „doświadczenie”.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „cena” – 100,00

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „doświadczenie” – 100,00

Łączna liczba otrzymanych punktów (obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 12.4 SIWZ) – 100,00

Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „cena”

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „doświadczenie”

Razem liczba punktów

(obliczona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 12.4 SIWZ)

1

Zakład Budownictwa Ogólnego

DROBUD”

Anna Stryczek-Janicka

ul. Kępska 10

45-129 Opole

85,05

100,00

88,04

2

BITUM” SP. z o.o.

Lipie Śląskie

ul. Cegielniana 20

42-700 Lubliniec


 

-------------

 

 

-------------

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

3

Konsorcjum:

LIDER:

EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

ul. Rolna 1

47-320 Gogolin

PARTNER:

T.K. EKO-BUD Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 31

47-303 Krapkowice

 

100,00

100,00

100,00

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

TRANSKOM”

Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1

47-143 Jaryszów

93,38

100,00

94,70

5

Przedsiębiorstwo Usługowa-Handlowe

M+” Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 13 B

47-230 Kędzierzyn-Koźle

81,58

100,00

85,26

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2016
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  12-05-2016 13:57
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1504
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×