Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „KAMYKI”

Informacja o ocenie oferty złożonej na podstawie art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. z 2016 r. poz 239 i  395. Tytuł zadania publicznego: „Udział w zawodach Strong Man”.

 

ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "KAMYKI" na realizację zadania publicznego „Udział w zawodach Strong Man”

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "KAMYKI" w trybie art. 19 a ust. 7D ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2016r., poz 239 i 395) złożyło ofertę o powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn. „Udział w zawodach Strong Man” Zadanie będzie realizowane w okresie od 26.07.2016 r. do 20.10.2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „KAMYKI” została zamieszczona na okres 7 dni w Bulietynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz urzędowej stronie internetowej.

Zgodnie z art 19 a ust 4, każdy w terminie 7 dni od daty zemieszczenia oferty mógł zgłosić do niej uwagi. Niniejszym informuję, że w/w termin nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 1000 zł. Na w/w zadanie Burmistrz Gogolina przyznał 1000 zł. Wobec powyższego, istnieje możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Sportowo-Rekreacyjnym „KAMYKI”

 

Podpisał Burmistrz Joachim Wojtala

PDFOcena oferty KAMYKI.pdf.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-07-2016
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  18-07-2016 15:28
  przez: Adrian Lipka
 • zmodyfikowano:
  01-08-2016 14:39
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1651
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×