Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”

Gogolin, dnia 28 lipca 2016 r.

WG.III.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu na wniosek Górażdże Cement S.A., ul. Cementowa 1, 45-076 Opole, z dnia 09.06.2016 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.3.2016 dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”, lokalizacja przedsięwzięcia działka o nr ew. 76/38, km 2, obręb Chorula.

Informuje się również, iż w dniu 06.07.2016 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.3.2016, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie - www.gogolin.pl, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - biuletynie SIOS - www.system.sios.pl, oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula)

Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2016
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  29-07-2016 08:31
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  29-07-2016 08:32
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1272
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×