Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”

Gogolin, dnia 18 sierpnia 2016 r.

WG.III.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Gogolina zawiadamia strony oraz społeczeństwo, o wydaniu na wniosek Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o., ul. Ks. Franciszka Duszy 5, 47-303 Krapkowice z  dnia 20.06.2016 r., decyzji nr WG.III.6220.5.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. o zmianie decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.VI.6220.13.2014 z dnia 24.03.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”, lokalizacja przedsięwzięcia działki o nr ew.: 384/2, 385, 107/60, k.m. 2, obręb Chorula.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 Kpa).

(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie - www.gogolin.pl, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - biuletynie SIOS - www.system.sios.pl, oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości Gogolin)

Metryczka
 • wytworzono:
  18-08-2016
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  18-08-2016 13:20
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  18-08-2016 13:22
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2364
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×