Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gogolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że w dniu 04.10.2016 r. na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółka z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka i Zakrzów oraz sieci wodociągowej Gogolin – Zakrzów w Gminie Gogolin, na działkach nr ewid. 422, 423/2, 425/1, 425/2 i 424
k. m. 1 obręb Zakrzów.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 29), w godzinach urzędowania.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-10-2016
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  04-10-2016 10:26
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1100
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×