Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „ MAESTRO” na realizację zadania publicznego „Organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina.”

Uczniowski Klub Sportowy „ MAESTRO”  w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 239 i 395) złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn. „Organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina.” Zadanie będzie realizowane w okresie od 10.10.2016 do 30.11.2016 r.  Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19 a ust 1. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „ MAESTRO”  została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz urzędowej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 19 a ust 4, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty mógł zgłosić do niej uwagi. Niniejszym informuję, że w w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 10.000 zł. Na w/w zadanie Burmistrz Gogolina przyznał 10.000 zł. Wobec powyższego, istnieje możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o powierzenie  realizacji zadania publicznego z Uczniowskim Klubem Sportowym „ MAESTRO” .

 

PDFOcena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy MAESTRO.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2016
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  05-10-2016 11:32
  przez: Adrian Lipka
 • zmodyfikowano:
  13-10-2016 07:43
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2411
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×