Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                    Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 października 2016r. o godz. 09.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza, właściwych pracowników Urzędu Miejskiego);
 8. ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2015/2016;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 

 1. zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.,
 2. utworzenia przez Gminę Gogolin spółki działającej pod firmą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 936/3 i 936/7 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i działki 937/2 i 937/5 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 241/1 z k.m.4 obręb Gogolin 2),
 5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula,
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula,
 8. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
 9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

 

 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
         Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok

Metryczka
 • wytworzono:
  19-10-2016
  przez: Weronika Biela
 • opublikowano:
  19-10-2016 14:36
  przez: Weronika Biela
 • zmodyfikowano:
  19-10-2016 15:08
  przez: Weronika Biela
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2078
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×