Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin” wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną

Gogolin, dnia 26 października 2016 r.

WG.VI.6220.5.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.5.2016 z dnia 20 października 2016 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin” wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną, lokalizacja przedsięwzięcia działki nr ew. 421/26, 421/28, 421/29, 421/25, k.m.1, obręb Zakrzów, w wariancie proponowanym przez inwestora. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana na wniosek złożony w dniu 05.02.2015 r. oraz zmianę do tego wniosku z dnia 18.04.2016 r. przez Panią Małgorzatę Poskart - pełnomocnika Krzysztof Przybyła - KIMBEX, ul. Prudnicka 28A, 47-300 Krapkowice.  

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP - www.gogolin.pl, w publicznie dostępnym wykazie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach Gogolin i Zakrzów)

Metryczka
 • wytworzono:
  27-10-2016
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  27-10-2016 08:33
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  27-10-2016 08:34
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2700
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl