Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fair Play

Gogolin, 09.11.2016 r.

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie „FAIR PLAY” na realizację zadania publicznego „X Jubileuszowa Edycja Liga Futsalu TK.”

Stowarzyszenie „FAIR PLAY” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 239 i 395 ze zm.) złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn. „X Jubileuszowa Edycja Liga Futsalu TK.” Zadanie będzie realizowane w okresie od 10.11.2016 do 15.12.2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19 a ust 1. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia „FAIR PLAY” została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz urzędowej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 19 a ust 4, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty mógł zgłosić do niej uwagi. Niniejszym informuję, że w w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 5.200,00 zł. Na w/w zadanie Burmistrz Gogolina przyznał 3.000,00 zł. Wobec powyższego, istnieje możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego ze stowarzyszeniem „FAIR PLAY” należy jednak dostarczyć aktualizację harmonogramu i kosztorysu zadania do przyznanej kwoty.

PDFOcena oferty_Sowarzyszenie_Fair Play.pdf