Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje innych organów ochrony środowiska

 • OŚ.6220.6.2019.AK

  Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 i 12.03.2020 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka..." na działce nr 2/23, obręb Oleszka

 • DOK.DOK3.97000.162.2018.LD

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na stopniu wodnym "Krapkowice"

 • Projekt Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania i konsultacjach społecznych projektu programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną cześć stanowi plan działań krótkoterminowych

 • OŚ.6220.6.2019.AK

  Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23.12.2019 r. o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka..." na działce nr 2/23, obręb Oleszka

 • OŚ.6220.6.2019.AK

  Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 06.12.2019 r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka..." na działce nr 2/23, obręb Oleszka

 • DOK.DOK3.9700.162.2018.LD

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianie wniosku w sprawie prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydania pozwoleń wodnoprawnych na stopniu wodnym "Krapkowice"

 • GL.ZUZ.3.421.1.2019

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.421.1.2019.RL z dnia 1 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • DOK.DOK3.97000.162.2018.LD

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianie terminu załatwienia sprawy w sprawie prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na stopniu wodnym "Krapkowice"

 • GL.ZUZ.3.421.171.2019.MB

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.421.171.2019.MB z dnia 18 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • GL.ZUZ.3.421.70.2019.MB

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.421.70.2019.MB z dnia 12 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Metryczka
 • wytworzono:
  24-11-2016
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  24-11-2016 11:55
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 7941
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl