Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje innych organów ochrony środowiska

 • GL.ZUZ.3.4210.304.2021.MN

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.304.2021.MN z dnia 17 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • GGR.6220.18.2021

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu w dniu 03.01.2022 r. decyzji nr GGR.6220.18.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi"  

 • GL.ZUZ.3.4210.199.2021.BS

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.199.2021.BS z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 • GL.ZUZ.3.4210.167.2021.MN

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.167.2021.MN z dnia 13 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 • WOOŚ.420.2.1.2019.JGD.34

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu decyzji nr WOOŚ.420.2.1.2019.JGD.32 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 • IN.I.7840.4.10.2021.WP

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.I.7840.4.10.2021.WP z dnia 19 marca 2021 r. o pozwoleniu na budowę

 • GM-DOK-3.7700.178.0221.SW

  Informacja Ministra Infrastruktury nr GM-DOK-3.7700.178.0221.SW z dnia 18 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 • GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS

  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS z dnia 8 września 2020 r.

 • GL.ZUZ.3.4214.1m.2020.BS

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.21m.2020.BS z dnia 6 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS

  Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • Obwieszczenie_IN.I.7840.2.8.2020.AZ

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji z dnia 30.06.2020 r. pozwolenia na budowę nowej śluzy o parametrach 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości użytkowej i przebudowa istniejącej śluzy wraz z pozostałymi robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym "Krapkowice"