Przejdź do treści strony WCAG

DOŚ-III.7322.76.2016.AK

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o udzieleniu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych oraz na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów wzdłuż trasy projektowaego gazociągu i linii światłowodowej na terenie powiatu strzeleckiego, krapkowickiego, opolskiego oraz od granicy powiatu brzeskiego do SNO Skarbimierz na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg- Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km"

PDFDOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf