Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2016:
  - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
  - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  - sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
  - sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
   - sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 8. zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na 2017r:
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin,
  b) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin,
  c) uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2017 rok”,
  d) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gogolin instrumentem płatniczym
  e) udzielenia pomocy finansowej (dotacja celowa dla Województwa Opolskiego ),
  f) udzielenia pomocy finansowej (dotacja celowa dla Gminy Kędzierzyn-Koźle),
  g) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok;
 10. wolne wnioski i informacje;
 11. zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok

Metryczka
 • wytworzono:
  18-01-2017
  przez: Weronika Biela
 • opublikowano:
  18-01-2017 15:52
  przez: Weronika Biela
 • zmodyfikowano:
  18-01-2017 15:56
  przez: Weronika Biela
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1123
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×