Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13725711995811636411756412677114291611761411789411466910429511030429177
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14623714827617385815231313190412200590867106821125662115544126162122603
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
126296145905192789159523157542160628176245184049175208169482157585170427
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
84351104510881698646987754811738916290642995579769792410114703
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
388534052030258379366415253980509845267940291470354129164356
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242922865938348282332852036214315962890840206362694630439782
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
190191620817584185462222018939207692036921667212032200421514
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
024386151131011115105641197914230150411379522492
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 283544
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 196583
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 181525
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 179211
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 164135
 6. Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 116011
 7. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 67942
 8. Zamówienia publiczne nie przekraczające 30 000 euro
  Wyświetleń: 36631
 9. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 27282
 10. Zespół Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 26754
 11. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 24885
 12. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 24635
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 22113
 14. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
  Wyświetleń: 20635
 15. Polityka Prywatności BIP
  Wyświetleń: 19948
 16. Gminna Rada Seniorów 2015-2019
  Wyświetleń: 18925
 17. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 18204
 18. Strategia Rozwoju Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 18058
 19. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 17573
 20. Burmistrz i zastępcy
  Wyświetleń: 17292
 21. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 17200
 22. Koperta na Jesień Życia
  Wyświetleń: 17080
 23. Gminny Ośrodek Zdrowia
  Wyświetleń: 16913
 24. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 16746
 25. Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 16665
 26. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 16575
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 16392
 28. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 15890
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 15391
 30. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
  Wyświetleń: 15171
 31. Straż Miejska
  Wyświetleń: 14738
 32. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
  Wyświetleń: 14338
 33. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 14302
 34. Młodzieżowa Rada - kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 14189
 35. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14165
 36. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 14106
 37. Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku
  Wyświetleń: 14097
 38. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 13872
 39. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 13801
 40. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 13796
 41. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 13731
 42. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2014 - 2018
  Wyświetleń: 13703
 43. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  Wyświetleń: 13659
 44. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 13521
 45. Budżet Gminy Gogolin na 2012 rok.
  Wyświetleń: 13405
 46. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 13311
 47. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13131
 48. Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 13105
 49. Kodeks etyczny pracowników
  Wyświetleń: 13086
 50. Rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 13038
 51. Statut Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 12842
 52. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 12626
 53. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 12574
 54. Przejrzysta Polska - cel i zasady
  Wyświetleń: 12420
 55. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 12287
 56. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 12211
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11946
 58. Przyjmowanie dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 11887
 59. Karty usług
  Wyświetleń: 11749
 60. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 11538
 61. Informacje o jednostce
  Wyświetleń: 11516
 62. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 11392
 63. Dług publiczny
  Wyświetleń: 11118
 64. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 10898
 65. Zasada przewidywalności
  Wyświetleń: 10796
 66. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10593
 67. Partycypacji
  Wyświetleń: 10525
 68. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2010-2014
  Wyświetleń: 10494
 69. Zasada Fachowości
  Wyświetleń: 10434
 70. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 10155
 71. Budżet Gminy Gogolin na 2013 rok.
  Wyświetleń: 10118
 72. Wybory 2018
  Wyświetleń: 10082
 73. Rejestry, ewidencje i wykazy podmiotów świadczących usługi komunalne
  Wyświetleń: 9839
 74. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2014-2018
  Wyświetleń: 9735
 75. Ogłoszenia Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9598
 76. Rozliczalności
  Wyświetleń: 9535
 77. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 9449
 78. Przejrzystość
  Wyświetleń: 9358
 79. Budżet Gminy Gogolin na 2011
  Wyświetleń: 9050
 80. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 8861
 81. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 8733
 82. Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 8461
 83. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 8433
 84. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 8424
 85. Oświadczenia majątkowe za rok 2011 i złożone w 2012 roku.
  Wyświetleń: 8373
 86. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 8288
 87. Konkurs na logo
  Wyświetleń: 8174
 88. Budżet Gminy Gogolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 7949
 89. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 7849
 90. Informacje innych organów ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7483
 91. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 7386
 92. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 7324
 93. Protokoły i wykaz głosowań z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7285
 94. W sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń 
  Wyświetleń: 7105
 95. Informacje Wydziału Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 7104
 96. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7103
 97. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 7050
 98. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 6954
 99. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6942
 100. Budżet Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 6937
 101. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne
  Wyświetleń: 6933
 102. Sprawozdania z kontroli
  Wyświetleń: 6923
 103. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 6889
 104. KONSULTACJE w sprawie projektu OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 6879
 105. Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6843
 106. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6816
 107. Przetarg na sprzedaz nieruchomości.
  Wyświetleń: 6788
 108. Wydział Finansowy (Podatki)
  Wyświetleń: 6757
 109. postanowienie Burmistrza Gogolina o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na ralizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 6751
 110. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 6682
 111. Kontrole wewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 6661
 112. Mapa aktywności organizacji
  Wyświetleń: 6618
 113. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6520
 114. Archiwum - wybory i referenda
  Wyświetleń: 6468
 115. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 6457
 116. Ogłoszenie o przetargu na "CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN"
  Wyświetleń: 6430
 117. Lista kart usług oraz ankieta oceny systemu kart usług
  Wyświetleń: 6383
 118. Utworzenie i rozwój tablic informacji
  Wyświetleń: 6373
 119. Plany kontroli
  Wyświetleń: 6367
 120. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 6362
 121. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 6346
 122. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 6224
 123. Decyzja o umorzeniu postepowania w/s decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z częscią socjalno - biurową w Gogolinie ul. Kamnienna
  Wyświetleń: 6189
 124. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na centrum aktywacji wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 6116
 125. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie hali sportowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 6104
 126. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6098
 127. Oznakowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
  Wyświetleń: 5996
 128. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 5929
 129. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk
  Wyświetleń: 5904
 130. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 5900
 131. Budżet Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 5886
 132. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 5877
 133. Zarządzenia Burmistrza - 2015
  Wyświetleń: 5861
 134. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5856
 135. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 5856
 136. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
  Wyświetleń: 5839
 137. Praktyka głosowania imiennego
  Wyświetleń: 5765
 138. Informacje Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5732
 139. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 5716
 140. Oświadczenia majątkowe za rok 2012 i złożone w 2013 roku.
  Wyświetleń: 5706
 141. Dział Pomocy Socjalnej
  Wyświetleń: 5645
 142. Zarządzenia Burmistrza - 2012
  Wyświetleń: 5625
 143. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 5618
 144. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 5609
 145. Dział Świadczeń Rodzinnych
  Wyświetleń: 5534
 146. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzątania hali sportowej w Gogolinie na 2012
  Wyświetleń: 5516
 147. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 5512
 148. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 5504
 149. Budżet Gminy Gogolin na 2017 rok
  Wyświetleń: 5480
 150. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5429
 151. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 5420
 152. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 5389
 153. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5358
 154. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.
  Wyświetleń: 5349
 155. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 5327
 156. Polityka Prywatności
  Wyświetleń: 5311
 157. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5291
 158. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 5269
 159. Uchwała Nr 821/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 5234
 160. INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH ZGROMADZONYCH NA TERENIE GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 5210
 161. Oferta dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.
  Wyświetleń: 5198
 162. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 5175
 163. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5151
 164. Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania
  Wyświetleń: 5133
 165. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę nagłosnienia i oświetlenia Gminnego centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 5102
 166. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 5102
 167. Kontrole wewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5061
 168. Regulaminy organizacyjne - archiwum
  Wyświetleń: 5060
 169. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O ODSTAPIENIU OD OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE UZBROJENIA W SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNĄ W UL. KOSCIELNA W CHORULI
  Wyświetleń: 5047
 170. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Referent ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 5034
 171. W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Gogolin 
  Wyświetleń: 5011
 172. KONSULTACJE w sprawie projektu: zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 5010
 173. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5008
 174. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 5004
 175. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Lotniska Opole Kamień Śląski
  Wyświetleń: 4996
 176. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4994
 177. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4991
 178. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 4986
 179. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 4968
 180. Zarządzenia Burmistrza - 2014
  Wyświetleń: 4963
 181. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 4958
 182. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 4937
 183. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów
  Wyświetleń: 4920
 184. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 4920
 185. Zawiadomienie o XII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4902
 186. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4888
 187. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4878
 188. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 4859
 189. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4848
 190. Uchwała Nr 822/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 4845
 191. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 4838
 192. Dział Usług Opiekuńczych
  Wyświetleń: 4811
 193. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4809
 194. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4797
 195. Zarządzenia Burmistrza - 2013
  Wyświetleń: 4796
 196. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu
  Wyświetleń: 4784
 197. Podstawowa kwota dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 4783
 198. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4771
 199. przetarg nieograniczony na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu
  Wyświetleń: 4761
 200. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4723
 201. Zarządzenia Burmistrza - 2011
  Wyświetleń: 4705
 202. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4692
 203. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4690
 204. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4678
 205. Zawiadomienie o II posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4674
 206. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4674
 207. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 4671
 208. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4663
 209. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2016 rok
  Wyświetleń: 4637
 210. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4621
 211. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji środowiskowej na remont stacj redukcyjnej gazowej w Gogolinie ul. Kościelna
  Wyświetleń: 4620
 212. Ogłoszenie o planowanej konsultacji projektu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4617
 213. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 4607
 214. Zawiadomienie o V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4606
 215. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia.
  Wyświetleń: 4602
 216. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4601
 217. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod.-kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4594
 218. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 4572
 219. Burmistrz Gogolina informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu - aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 4564
 220. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.
  Wyświetleń: 4564
 221. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4557
 222. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4556
 223. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację modernizacji lotniska OPOLE w Kamienu Śląskim
  Wyświetleń: 4538
 224. Kontrole wewnętrzne 2014
  Wyświetleń: 4530
 225. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4530
 226. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4518
 227. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 4504
 228. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie zadanie Kolejowa
  Wyświetleń: 4479
 229. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok.
  Wyświetleń: 4469
 230. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół
  Wyświetleń: 4467
 231. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4466
 232. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w Malni gm. Gogolin
  Wyświetleń: 4456
 233. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2014 rok
  Wyświetleń: 4453
 234. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą: Razem możemy - inwidualizacja nauczania w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4446
 235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Gogolin w 2012 r.
  Wyświetleń: 4445
 236. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów, zadanie Czereśniowa
  Wyświetleń: 4441
 237. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie działu społeczeństwa w opracowaniu projektów POŚ I PGO
  Wyświetleń: 4439
 238. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4435
 239. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie przedłozenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji- budowa zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu ul. Fabryczna 22
  Wyświetleń: 4431
 240. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 4431
 241. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4412
 242. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4405
 243. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4402
 244. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4401
 245. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4393
 246. Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola
  Wyświetleń: 4391
 247. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4391
 248. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciabudowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie KOLEJOWA
  Wyświetleń: 4388
 249. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4380
 250. Ogłoszenie o planowanych konsultacjach projektu zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 4375
 251. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Piotra Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 4370
 252. sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4368
 253. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4367
 254. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4364
 255. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4360
 256. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4357
 257. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 4355
 258. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych ... w Choruli.
  Wyświetleń: 4354
 259. obwieszczenie o nałożeniu na PEBIT Piotr Wotzka obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową
  Wyświetleń: 4337
 260. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4336
 261. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową
  Wyświetleń: 4321
 262. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie i Burmistrza Gogolina złożone na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4313
 263. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4312
 264. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku - część 2.
  Wyświetleń: 4309
 265. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dabrówce
  Wyświetleń: 4307
 266. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4305
 267. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie edukacji  na 2017 r.
  Wyświetleń: 4299
 268. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 27 turbin na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka
  Wyświetleń: 4290
 269. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4284
 270. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 4283
 271. Konsultacje w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2013-2015
  Wyświetleń: 4283
 272. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4283
 273. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 4267
 274. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku konferencyjno-hotelowego w Gogolinie ul. Kasztanowa 30.
  Wyświetleń: 4260
 275. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4259
 276. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni ul. Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 4258
 277. Uchwały
  Wyświetleń: 4257
 278. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegającej na remoncie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w Gogolinie przy ul. Kościelnej
  Wyświetleń: 4255
 279. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4254
 280. Burmistrz Gogolina wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie raportu oddziaływania na srodowisko lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4245
 281. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie przedkładania przez osoby fizyczna informacji o wrobach zawierajacych azbest będących w ich władaniu
  Wyświetleń: 4225
 282. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2014 rok złożone na dzień 30 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 4223
 283. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4211
 284. Petycje złożone do Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 4209
 285. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4206
 286. Kontrole wewnętrzne 2015
  Wyświetleń: 4203
 287. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4199
 288. INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOGOLIN”
  Wyświetleń: 4198
 289. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny
  Wyświetleń: 4197
 290. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 4195
 291. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o zmianie decyzji pierwotnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Kolejowa w Gogolinie
  Wyświetleń: 4184
 292. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4181
 293. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na srodowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4173
 294. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4173
 295. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4170
 296. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4158
 297. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4155
 298. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2015 rok
  Wyświetleń: 4154
 299. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4150
 300. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4144
 301. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 4144
 302. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont linii napowietrznej 110kv Górażdże - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4140
 303. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Hydratyzacji Wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist
  Wyświetleń: 4139
 304. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku.
  Wyświetleń: 4138
 305. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4135
 306. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa.
  Wyświetleń: 4129
 307. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4129
 308. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4127
 309. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1831O Gogolin Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 4126
 310. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4125
 311. Burmistrz Gogolina postanowieniem poprawia błędy pisarskie w decyzji nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 04.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod. i kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4123
 312. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o. w Górażdzach
  Wyświetleń: 4097
 313. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na hali produkcyjnej farb rozpuszczalnikowych oraz hali eykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 4089
 314. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4085
 315. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4085
 316. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 4083
 317. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Województwo Opolskie do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie lotniska Opole w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4082
 318. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany wyposażenia obiektu sprężarkowi w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4076
 319. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4076
 320. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4074
 321. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4071
 322. Konsultacje projektów dokumentów
  Wyświetleń: 4070
 323. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4065
 324. obwieszczenie Burrmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 4062
 325. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska w Kamienu Ślaskim
  Wyświetleń: 4061
 326. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych ul. Fabryczna 1 w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4053
 327. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : przebudowa i rozbudowa budynku nieużytkowanego gastronomiczno-mieszkalnego na pensjonat i restaurację w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4051
 328. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4050
 329. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn budowa budynku gastronomiczno-hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4049
 330. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia w sieć wodociągowa i kanalizacje sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4045
 331. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli
  Wyświetleń: 4045
 332. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie zakładu drewnianych kołków do mebli w Odrowążu
  Wyświetleń: 4044
 333. Ocena oferty złożonej przez Stowarzysznie Kamyki
  Wyświetleń: 4044
 334. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji paliw z myjnią w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 4042
 335. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4033
 336. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4030
 337. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4030
 338. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 4030
 339. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4028
 340. Petycje złożone do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4025
 341. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów budowlanych oraz budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4022
 342. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego w Malni
  Wyświetleń: 4021
 343. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski
  Wyświetleń: 4018
 344. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowaj w Choruli
  Wyświetleń: 4017
 345. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia pn.rozbudowa drogi woj. nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie ...
  Wyświetleń: 4017
 346. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4015
 347. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Górażdży Cement S.A. wykonania raportu oddziaływania na środowisko w pełnym jego zakresie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ( ZTS Górażdże)
  Wyświetleń: 4011
 348. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4011
 349. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4011
 350. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4010
 351. Postanowienie Burmistrza Gogolina w sprawie sprostowania omyłki w decyzji z dnia 15.03.2007r. znak WG.VI-7610-10/2006/2007
  Wyświetleń: 4009
 352. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4008
 353. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4006
 354. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4004
 355. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4003
 356. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obiektu konferencyjno-hotelowego na łacznie 58 miejsc w Gogolinie ul. Kasztanowa 30
  Wyświetleń: 4002
 357. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogoliniei
  Wyświetleń: 4002
 358. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego związanego z odzyskiem odpadów
  Wyświetleń: 3997
 359. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3993
 360. Protokół z posiedzenia komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 06-02-2017r
  Wyświetleń: 3993
 361. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacjipieca obrotowego Nr2 w Cementowni Górażdze S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3990
 362. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw w Choruli
  Wyświetleń: 3986
 363. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3985
 364. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla składającego się z dwóch zadań przedsięwzięcia ; budowa młyma nr4 i instalacji odbioru pyłów w zakładzie Górazdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3984
 365. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3983
 366. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3981
 367. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 2+077 do km 4+044
  Wyświetleń: 3980
 368. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3979
 369. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3978
 370. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej stacji paliw w Cementowni Górażdże S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3976
 371. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3976
 372. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna działka nr 219/1
  Wyświetleń: 3974
 373. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie zmiany wniosku przez inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ulica Fabryczna
  Wyświetleń: 3974
 374. Burmistrz Gogolina postanawia odstapić do nałozenia obowiązku na ZDW w Opolu do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni
  Wyświetleń: 3969
 375. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3969
 376. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3962
 377. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin za lata2007-2008
  Wyświetleń: 3961
 378. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 3960
 379. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 3960
 380. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3959
 381. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa budynku gastronomiczno hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 3956
 382. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3954
 383. Gminna Komisja Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie
  Wyświetleń: 3952
 384. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 3951
 385. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3948
 386. Ocena oferty złożonej przez ZKS Górażdże
  Wyświetleń: 3948
 387. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 3945
 388. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja pompowni głównej P1 w kopalni Wapienia Gorażdże wraz z budową rezerwowego rurociągu tłocznego.
  Wyświetleń: 3944
 389. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie przy ul. Fabrycznej
  Wyświetleń: 3943
 390. Onformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 3943
 391. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Obrowiec
  Wyświetleń: 3942
 392. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 3939
 393. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 3938
 394. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 3938
 395. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3937
 396. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 3933
 397. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji pompowni głównej P1 w Kopalni Wapienia Górażdże.
  Wyświetleń: 3929
 398. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 3927
 399. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 3927
 400. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3920
 401. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O PODJECIU POSTEPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWA WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH
  Wyświetleń: 3920
 402. Ocena zasobów
  Wyświetleń: 3918
 403. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3914
 404. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3914
 405. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wymiana starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 3911
 406. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji środowiskowej na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Gogolinie ul. Malińska
  Wyświetleń: 3911
 407. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU MECHANIKI POJAZDOWEJ W GOGOLINIE
  Wyświetleń: 3910
 408. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla oraz instalację odbioru pyłów z filtrów chłodników w Górażdzu Cement S.A
  Wyświetleń: 3908
 409. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie obiektu produkcyjno -magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 3902
 410. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3902
 411. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 3900
 412. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 3899
 413. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3898
 414. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 3897
 415. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Malni i Choruli w cigu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3894
 416. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3894
 417. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 3892
 418. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie, gmina Gogolin
  Wyświetleń: 3889
 419. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja zmieniająca decyzję nr WG.VI-7610-4/2008r. z dnia 22.04.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenu ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3888
 420. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 240Mg/h ul. Fabryczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3888
 421. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2013
  Wyświetleń: 3888
 422. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3884
 423. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 3881
 424. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 3881
 425. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3880
 426. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa wiaty na odpady w Górażdżu ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 3879
 427. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3879
 428. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3878
 429. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na odpady w Górażdżach ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 3877
 430. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3877
 431. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3877
 432. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3875
 433. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych z obiektami usługowo - handlowymi towarzyszącymi w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 3872
 434. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2013r.
  Wyświetleń: 3872
 435. Ocena oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Obrowiec
  Wyświetleń: 3870
 436. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3866
 437. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3865
 438. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3859
 439. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, wsi Chorula, wsi Obrowiec oraz wsi Zakrzów-Dąbrówka
  Wyświetleń: 3858
 440. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3857
 441. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ciągu technologicznego pieca Nr2 w Choruli.
  Wyświetleń: 3854
 442. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3854
 443. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3854
 444. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na FUH BEWI wykonanie raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjistacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 3853
 445. Konsultacje w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3853
 446. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 3848
 447. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3844
 448. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 3842
 449. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3842
 450. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3842
 451. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Lotnisko Kamień Ślaski Sp. z o.o. do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie centrum motoryzacyjnego i doskonalenia jazdy w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 3840
 452. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 3838
 453. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3838
 454. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3837
 455. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o obmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 3835
 456. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb ZRS w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 3834
 457. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH W GÓRAŻDZECH.
  Wyświetleń: 3833
 458. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3833
 459. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 3831
 460. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Materiały Budowlane Sp. z o.o. z Opola do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w m. Chorula
  Wyświetleń: 3827
 461. ogłoszenie przetargu na rewitalizację centrum miasta Gogolina-zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 3827
 462. Statut
  Wyświetleń: 3827
 463. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złozeniu w tyt. Urzedzie raportu o oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3826
 464. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3825
 465. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3824
 466. Strategia
  Wyświetleń: 3822
 467. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 3817
 468. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 3815
 469. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia umieszczenie mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon na terenie Cementowni Górażdze.
  Wyświetleń: 3813
 470. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze w miejscowości Malnia
  Wyświetleń: 3810
 471. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3809
 472. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3807
 473. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa , Kościelna....
  Wyświetleń: 3805
 474. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 3802
 475. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3802
 476. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3802
 477. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową (zespół Teltomat-100), lokalizacja: Gogolin - Karłubiec, ul. Fabryczna 1
  Wyświetleń: 3801
 478. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa drogi dojazdowej w Obrowcu
  Wyświetleń: 3800
 479. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 3800
 480. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciagu drogi wojewódzkiej ne 423
  Wyświetleń: 3799
 481. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 3798
 482. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Polską Grupę Biogazową z Warszawy do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 3794
 483. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu farb rozpuszczalnikowych oraz wodnych w Choruli
  Wyświetleń: 3788
 484. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016r.
  Wyświetleń: 3787
 485. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowania obiektu bud. zwiazanego z prowadzeniem działalności w zakresie odzysków
  Wyświetleń: 3786
 486. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 3785
 487. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3782
 488. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji peletu w Dąbrówce
  Wyświetleń: 3779
 489. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3777
 490. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 3773
 491. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa ziemnego stawu rybnego o pow. 0,2 ha w Malni
  Wyświetleń: 3772
 492. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku na inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy .
  Wyświetleń: 3772
 493. Burmistrz Gogolina informuje, że zodtało wydane postanowienie o obowiązki przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegajacego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową w Gogolinie ul. Kamienna.
  Wyświetleń: 3769
 494. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do pradukcji farb rozpuszczalnikowych i wykrojników w m. Chorula
  Wyświetleń: 3764
 495. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu o wielkości produkcji do 600 ton/dobę, Chorula ul. Koście
  Wyświetleń: 3763
 496. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia odbiór powietrza z komina filtra odpylajacego magazyn rozdrobnionych paliw zastepczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 3760
 497. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3759
 498. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3752
 499. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Bernarda Lipkę z Obrowca do spozadzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie
  Wyświetleń: 3750
 500. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem nagłośnienia i oświetlenia Gminnego Centrum kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 3749
 501. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy na rzece Odrze w m. Malnia
  Wyświetleń: 3748
 502. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3748
 503. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3747
 504. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3746
 505. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Koncert instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 3740
 506. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 3735
 507. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3731
 508. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 3730
 509. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli.
  Wyświetleń: 3729
 510. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową. Inwestor SENTREX Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3729
 511. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3727
 512. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o nałozeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 3726
 513. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadów.
  Wyświetleń: 3724
 514. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji zadania Ligonia
  Wyświetleń: 3723
 515. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3719
 516. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana wyposażenia obiektu sprężarkowni Gorażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 3718
 517. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3716
 518. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 3714
 519. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie placu manewrowego wraz z kanalizacją deszczową w kopalni wapienia w Górażdzu.
  Wyświetleń: 3707
 520. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4 wraz z suszarnią żużla zadanie nr1 ...
  Wyświetleń: 3706
 521. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę Ekomuzeum "Nasze Wspólne Dzieło" w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3706
 522. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 3705
 523. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3705
 524. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3703
 525. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowiestacji obsługi pojazdów z zapleczem socjaln-bytowym w Gogolinie, ul Ligonia
  Wyświetleń: 3702
 526. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3701
 527. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3700
 528. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 3699
 529. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3698
 530. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3697
 531. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia, Gogolin
  Wyświetleń: 3695
 532. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon
  Wyświetleń: 3694
 533. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3693
 534. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 3690
 535. Obwieszczenie Burmistza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3688
 536. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 3685
 537. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze
  Wyświetleń: 3684
 538. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w Górażdże Cement S.A. - Wydział Pakowni i Ekspedycji
  Wyświetleń: 3684
 539. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3684
 540. Burmistrz Gogolina informuje, że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 3683
 541. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3683
 542. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa węzłów załadunku cementu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3681
 543. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 3681
 544. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3680
 545. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3678
 546. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3676
 547. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3672
 548. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 3671
 549. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3671
 550. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych na działce nr 115/17 w Górażdzach na terenie Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3670
 551. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3669
 552. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn rozbudowa istniejacego budynku o część produkcyjną i magazynową przez firmę SENTREX
  Wyświetleń: 3664
 553. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont czastkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3663
 554. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3663
 555. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3662
 556. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa instalacji do magazynowania i dozowania suszonych osadów sciekowych do piecó obrotowych
  Wyświetleń: 3661
 557. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3658
 558. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3654
 559. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie.
  Wyświetleń: 3653
 560. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Leśnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3652
 561. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3652
 562. obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3649
 563. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3649
 564. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb rozpuszczalnikowych oraz wykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 3648
 565. Kontrole wewnętrzne 2016
  Wyświetleń: 3648
 566. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 3645
 567. Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3642
 568. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3642
 569. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014 rok
  Wyświetleń: 3637
 570. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3636
 571. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3634
 572. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3634
 573. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa gazociągu DN300 MOP6,3MPa w Obrowcu
  Wyświetleń: 3632
 574. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 3630
 575. Wyniki otwartego konkursu - sport 2013
  Wyświetleń: 3630
 576. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3626
 577. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa wodociągu Górażdże - Chorula
  Wyświetleń: 3625
 578. Ocena oferty złożonej przez UKS Maestro
  Wyświetleń: 3625
 579. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014
  Wyświetleń: 3623
 580. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Krohn Polska Sp. z o.o. do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3621
 581. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3621
 582. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3620
 583. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3620
 584. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowia hal produkcyjno-magazynowych Chespa - Farby Graficzne Sp.z o.o.
  Wyświetleń: 3617
 585. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych
  Wyświetleń: 3617
 586. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 3616
 587. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przdsiewzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów z filtrów chłodników i zbiornika i transportu popiołów lotnych do młyna nr4
  Wyświetleń: 3616
 588. Burmistrz Gogolina postanawieniem nałożył obowiązek na Recykl Organizacja Odzysku S.A. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni
  Wyświetleń: 3616
 589. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Obrowcu
  Wyświetleń: 3614
 590. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiejnr423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 3613
 591. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3612
 592. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3609
 593. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3608
 594. Informacja dodatkowa w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3607
 595. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 3605
 596. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3605
 597. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków w Odrowążu
  Wyświetleń: 3603
 598. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3603
 599. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu manewrowego wraz siecią kanalizacji deszczowej w Górażdzu Cement
  Wyświetleń: 3601
 600. Informacja o ocenie oferty
  Wyświetleń: 3601
 601. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa drogi woj. nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 3598
 602. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie uzbrojenia terenów budowlanych w Gogolinie ul. Wyzwolenia 66
  Wyświetleń: 3596
 603. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanym postanowieniu nakładającym na firmę sentrex wykonania raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową
  Wyświetleń: 3595
 604. Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3595
 605. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3594
 606. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3590
 607. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 3590
 608. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3589
 609. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3588
 610. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw na Wydziale Pakowni i Ekspedycji Górażdże
  Wyświetleń: 3587
 611. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowiewęzłów załadunku cmentu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3587
 612. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3587
 613. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3587
 614. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3587
 615. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków do łączenia mebli w Odrowążu przy ul Wiejskiej dz. nr 220/2
  Wyświetleń: 3586
 616. Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3586
 617. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3586
 618. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3585
 619. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa zakładu paliw alternatywnych w Górażdzu
  Wyświetleń: 3585
 620. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3582
 621. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw ZTS Górażdze, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3578
 622. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o ponownym rozpatrzeniu sprawy wydania decyzji środowiskowej na budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 3577
 623. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmioscie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu Chespa w Choruli.
  Wyświetleń: 3576
 624. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 3572
 625. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
  Wyświetleń: 3569
 626. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na Pana Antoniego Rymaszewskiego o przeprowadzenie oceny oddziaływania na srodowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej z myjnią ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3559
 627. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok
  Wyświetleń: 3558
 628. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3558
 629. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsiewzięcia pn przebudowa dróg powiatowych nr 1817O Otmice-Kamień Śląski oraz nr 1831O Gogolin-Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 3557
 630. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3556
 631. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hal produkcyjno magazynowych przez Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3556
 632. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3555
 633. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3554
 634. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb oraz wykrojników , Chorula ul. Kościelna dz.80/7
  Wyświetleń: 3552
 635. Postanowienie Burmistrz Gogolina o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie"
  Wyświetleń: 3552
 636. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3552
 637. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3551
 638. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów oraz zbiornik i transport popiołów lotnych w Górażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 3548
 639. ogloszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 3547
 640. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 3547
 641. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w dawnym folwarkuprzypałacowymw Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3543
 642. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn budowa gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 3542
 643. obwieszczenie Burmistrz Gogolina w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przediewzięcia zmiana sposobu uzytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną w Dabrówce
  Wyświetleń: 3540
 644. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3539
 645. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3539
 646. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 3538
 647. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3538
 648. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3534
 649. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3533
 650. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3533
 651. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3533
 652. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu zmiany decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli
  Wyświetleń: 3532
 653. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3531
 654. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3531
 655. Wykaz do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3529
 656. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3529
 657. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3526
 658. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 3525
 659. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3520
 660. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 3519
 661. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 3518
 662. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji do redukcji azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3517
 663. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3516
 664. Zarządzenia Burmistrza - 2016
  Wyświetleń: 3514
 665. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3514
 666. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 3513
 667. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 3510
 668. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 3509
 669. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3509
 670. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3506
 671. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3503
 672. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3503
 673. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3503
 674. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku nieużytkowanego na pensjonat i restauracje w Zakrzowie ul. Stawowa9
  Wyświetleń: 3501
 675. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3499
 676. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zbieranie, magazynowanie, segregacja odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle Gogolin ul. Ligonia
  Wyświetleń: 3498
 677. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA O ZŁOŻENIU PRZEZ PGB ENERGETYKA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ O MOCY DO 1 MW
  Wyświetleń: 3498
 678. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3497
 679. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3496
 680. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 3496
 681. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3495
 682. ogłoszenie przeatrgu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Urzedu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 3492
 683. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 3492
 684. Informacja o ocenie złożonej oferty
  Wyświetleń: 3491
 685. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3491
 686. Burmistrz Gogolina informuje iż umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont lini 110 kv Górażdże Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3489
 687. odwołanie od decyzji Burmistrza Gogolina o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 3489
 688. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca pozytywnego zaopinioniwania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2013 rok
  Wyświetleń: 3484
 689. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3481
 690. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029
  Wyświetleń: 3480
 691. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3480
 692. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3479
 693. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia instalacja do magazynowania transportu i dozowanie suszonych osadów ściekowych do pieców obrotowych
  Wyświetleń: 3477
 694. świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3477
 695. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3475
 696. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw z myjnią zlokalizowaną w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 3474
 697. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3471
 698. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3469
 699. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3469
 700. KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3465
 701. Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3465
 702. Konkurs na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 3462
 703. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3462
 704. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w Malni
  Wyświetleń: 3460
 705. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3460
 706. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3459
 707. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3458
 708. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw Wydział Kolejowy, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3457
 709. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3454
 710. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3450
 711. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3448
 712. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3447
 713. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 3447
 714. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3447
 715. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3446
 716. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3443
 717. obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowaniahali magazynowej oraz budowa nowej w Dąbrówce
  Wyświetleń: 3442
 718. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej nr 1817 oraz nr 1831 - Ietap
  Wyświetleń: 3440
 719. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Doraźnej
  Wyświetleń: 3438
 720. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3436
 721. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 3435
 722. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 3435
 723. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3434
 724. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3432
 725. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3432
 726. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3432
 727. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3429
 728. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3426
 729. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 06.02.2017r.
  Wyświetleń: 3426
 730. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3424
 731. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomosci na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3422
 732. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3422
 733. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3422
 734. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego na Wydziale Produkcji Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3419
 735. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 3418
 736. Informacja o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3416
 737. Nabór członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 3411
 738. Kontynuacja dyżurów w ramach Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów
  Wyświetleń: 3403
 739. Informacja Burmistrza Gogolina - konkurs na projekt logotypu
  Wyświetleń: 3398
 740. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3397
 741. Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3395
 742. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni ulicy Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 3394
 743. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3390
 744. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wykaszarek spalinowych
  Wyświetleń: 3386
 745. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3386
 746. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3385
 747. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3383
 748. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli dla Firmy Chespa - Farby Graficzne
  Wyświetleń: 3380
 749. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3377
 750. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3377
 751. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 3377
 752. Uchwała Nr 744/2013 z dnia 30 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkoej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu
  Wyświetleń: 3375
 753. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 3374
 754. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 3373
 755. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego pieca nr 2 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3372
 756. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy
  Wyświetleń: 3372
 757. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego w Wydziale Produkcji Zakładów Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3368
 758. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojew. nr 424 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3366
 759. Wyniki otwartego konkursu w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok
  Wyświetleń: 3365
 760. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3364
 761. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszacymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3363
 762. Zawiadomienie o I Sesji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3363
 763. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbiorze powietrza z komina filtra odpylającego magazyn rozdrobnionych paliw zastępczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 3361
 764. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miasta Gogolina- zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 3360
 765. DOŚ-III.7322.51.2016.AK
  Wyświetleń: 3358
 766. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina informujące o złożeniu przez ZDW Opole raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 3357
 767. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3357
 768. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 5+003 do km 7+267 - II ETAP
  Wyświetleń: 3354
 769. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno - bytowym na dz.nr 68 k.m.1
  Wyświetleń: 3353
 770. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3353
 771. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie Jednostki Produkcyjnej w Górażdżach Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3352
 772. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu użytkowania część hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową przy ul. Kamiennej 86 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3350
 773. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3348
 774. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli
  Wyświetleń: 3347
 775. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 3345
 776. Ogłoszenie o zamówieniu pn.” Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3345
 777. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 3341
 778. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 3340
 779. OBWIESZCZENIE BURMISTRZ GOGOLINA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCJE W PARK MASZYNOWY I WDROŻENIE INNOWACJI W PROCESIE PRODUKCJI WYROBÓW CHRONIONYCH PATENTEM
  Wyświetleń: 3338
 780. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3338
 781. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3331
 782. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 3327
 783. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3321
 784. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3316
 785. Burmistrz Gogolina informuje iż nałożono obowiązek na ZDW Opole wykonania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3311
 786. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa budowa instalacji hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A. w Górażdżach
  Wyświetleń: 3307
 787. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3307
 788. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja silosów nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3305
 789. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3305
 790. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A..
  Wyświetleń: 3298
 791. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 3298
 792. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn budowa instalacji do redukcji emisji tlenków azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3298
 793. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 3295
 794. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotycząca pozytywnego zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3291
 795. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3289
 796. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3288
 797. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3288
 798. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3286
 799. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę Ekomuzeum „Nasze wspólne dzieło” w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3282
 800. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3282
 801. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 3278
 802. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3277
 803. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2015 rok.
  Wyświetleń: 3274
 804. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 3268
 805. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3268
 806. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3268
 807. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową działka nr 203/2, k.m.3 ul. Kamienna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3267
 808. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej przy ul Kamiennej 86 w Gogolinie na halę produkcyjno
  Wyświetleń: 3265
 809. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3264
 810. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3262
 811. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3256
 812. obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania stanowisko załadunku cementu luzem w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3255
 813. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3255
 814. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiegow w sołectwie Górażdże na dzień 02.02.2015
  Wyświetleń: 3251
 815. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3251
 816. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3248
 817. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 3246
 818. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3246
 819. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3246
 820. Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3245
 821. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Lesnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3244
 822. Zawiadomienie o VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3242
 823. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3241
 824. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o konsultacjach
  Wyświetleń: 3240
 825. Uchwała Nr 564/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy GOgolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 3238
 826. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złożeniu poprawionego i uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3234
 827. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3234
 828. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gogolina o uzyskaniu pozytywnej opinii projektu - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z Prognozą oddziaływania na na środowisko
  Wyświetleń: 3233
 829. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3233
 830. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3226
 831. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3225
 832. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 3223
 833. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zbieraniu, magazynowaniu segregacji odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle
  Wyświetleń: 3221
 834. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Zakrzów na dzień 20 stycznia 2015r.
  Wyświetleń: 3219
 835. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3217
 836. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3217
 837. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2015
  Wyświetleń: 3213
 838. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3213
 839. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3210
 840. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3209
 841. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3209
 842. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3202
 843. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3200
 844. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 3200
 845. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3200
 846. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3200
 847. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3197
 848. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3196
 849. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3196
 850. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu w tut. Urzędzie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjną ul. Kamienna 86 Gogolin
  Wyświetleń: 3191
 851. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3186
 852. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3186
 853. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 3185
 854. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 3185
 855. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3183
 856. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wglądu do złożonego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli. Inwestor Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3181
 857. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3181
 858. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie i Dabrówce
  Wyświetleń: 3180
 859. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3179
 860. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia modernizacja silosów cementu nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3178
 861. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3177
 862. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014-2029”.
  Wyświetleń: 3175
 863. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3172
 864. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu postanowieniem obowiązku na inwestorze do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum sportów motorowych – Gogolin”
  Wyświetleń: 3168
 865. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3164
 866. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert_kultura fizyczna_2015
  Wyświetleń: 3163
 867. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany decyzji nr IN.V.7820.1.16.2012.EA z 24.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie - Gogolin
  Wyświetleń: 3162
 868. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego
  Wyświetleń: 3160
 869. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3151
 870. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska do piłki noznej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3150
 871. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 Nr rej. ODB3574
  Wyświetleń: 3147
 872. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3147
 873. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3147
 874. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424
  Wyświetleń: 3144
 875. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3144
 876. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3144
 877. Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3143
 878. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3142
 879. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji - przebudowa drogi ul. Kościelna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3140
 880. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r.
  Wyświetleń: 3138
 881. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej numerem 677/64 z k.m. 3 obręb Kamień Śląski.
  Wyświetleń: 3137
 882. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3136
 883. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3135
 884. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinieie
  Wyświetleń: 3130
 885. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3130
 886. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3128
 887. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3126
 888. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3123
 889. Zawiadomienie o XI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3121
 890. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu na tor doskonalenia jazdy przy Lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3119
 891. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3119
 892. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3115
 893. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn stanowisko załadunku cementu luzem na samochody z silosów nr 7 i 8
  Wyświetleń: 3114
 894. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3114
 895. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie jednostki produkcyjnej w Górażdżach przez Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3111
 896. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3111
 897. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3109
 898. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 3107
 899. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3106
 900. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3105
 901. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3104
 902. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3104
 903. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3102
 904. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Budowa Obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"
  Wyświetleń: 3101
 905. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3100
 906. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja układu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 modernizacja silosów cementu nr 3 i 9
  Wyświetleń: 3096
 907. Zawiadomienie o VII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3095
 908. Protokół VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3091
 909. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3091
 910. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3089
 911. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałycyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3089
 912. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3088
 913. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3087
 914. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2014 r.
  Wyświetleń: 3085
 915. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Chorula na dzień 03.02.2015r.
  Wyświetleń: 3084
 916. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3083
 917. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 3082
 918. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 3080
 919. Informacja o przyznanym dofinansowaniu dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3079
 920. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa centru sportów motorowych - Gogolin
  Wyświetleń: 3079
 921. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3075
 922. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji odmawiającej Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecwi zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej ..."
  Wyświetleń: 3071
 923. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.
  Wyświetleń: 3071
 924. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3070
 925. Zawiadomienie o Wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3062
 926. Uchwała Nr 18_2014 z dnia 31 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3061
 927. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3059
 928. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 3055
 929. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3051
 930. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3050
 931. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3050
 932. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja ukłdu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 w Cementowni Górażdże S.A.
  Wyświetleń: 3049
 933. Odwołanie II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3048
 934. Zawiadomienie o VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3048
 935. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 244
  Wyświetleń: 3046
 936. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3046
 937. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3046
 938. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową ul. Kamienna 79, Gogolin, inwestor SENTREX
  Wyświetleń: 3045
 939. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3045
 940. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałcyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3043
 941. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2017
  Wyświetleń: 3041
 942. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3040
 943. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3039
 944. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3031
 945. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3030
 946. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3029
 947. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 Nr rej. OKRG 368
  Wyświetleń: 3028
 948. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3027
 949. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3026
 950. Uchwała Nr 536/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2015-2024
  Wyświetleń: 3025
 951. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej i postanowienia dla przedsięwzięcia pn inwestycje w park maszynowy i wdrożenie inowacji w procesie produkcji wyrobów chronionych patentem w Zakładzie Gniotpol w Odrowążu
  Wyświetleń: 3023
 952. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3020
 953. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3019
 954. Zawiadomienie o III posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3018
 955. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 3015
 956. Informacja o wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla „Bacatj” Andrzej Wojciech Wojewodzic, ul. Grunwaldzka 35, 46-060 Prószków
  Wyświetleń: 3012
 957. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej zwołanego na dzień 09.12.2013r.
  Wyświetleń: 3011
 958. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3010
 959. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3007
 960. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3007
 961. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3006
 962. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3006
 963. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3005
 964. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3005
 965. Ogłoszenie o wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3003
 966. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 2995
 967. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Odrowąż na dzień 27.01.2015r.
  Wyświetleń: 2994
 968. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia
  Wyświetleń: 2994
 969. Przetarg na zadanie pod nazwą "Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia."
  Wyświetleń: 2992
 970. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2990
 971. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2987
 972. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832O Gogolin - Chorula
  Wyświetleń: 2986
 973. Ogłoszenie Regulaminu konkursu „Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie- fauna Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2984
 974. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2982
 975. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kościelnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2980
 976. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2978
 977. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia przez inwestora Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn rozbudowa zakładu farby graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 2977
 978. Ogłoszenie Regulaminu konkursu fotograficznego „25-lecie Samorządu Terytorialnego – Gmina Gogolin wczoraj i dziś”
  Wyświetleń: 2977
 979. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2975
 980. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 2973
 981. Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 2973
 982. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 2973
 983. Zawiadomienie o V Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2973
 984. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2973
 985. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 2972
 986. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2972
 987. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2971
 988. Projekty uchwał na III Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2967
 989. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2965
 990. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2961
 991. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Rurociągi filtrów U1P91 i U2PO1 w Górażdżach Cement S.A.
  Wyświetleń: 2956
 992. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 di km 6+944
  Wyświetleń: 2955
 993. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2952
 994. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 2952
 995. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji w której odmawia się Spółce Mo-Bruk zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 2948
 996. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 2945
 997. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego nr 2 w Cementowni
  Wyświetleń: 2944
 998. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.
  Wyświetleń: 2944
 999. DOŚ-III.7322.63.2016.AK
  Wyświetleń: 2943
 1000. Zespół ds. rewitalizacji – zaproszenie do udziału w pracach Zespołu skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  Wyświetleń: 2936
 1001. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”
  Wyświetleń: 2932
 1002. Uchwała Nr 565/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projkecie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2929
 1003. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2929
 1004. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2929
 1005. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin na lata 2015 – 2019.
  Wyświetleń: 2924
 1006. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2919
 1007. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rurociągi filtrów U1P91 i U2P01 wraz z adaptacją filtrów na terenie Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 2917
 1008. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, wsi Kamionek i wsi Malnia
  Wyświetleń: 2917
 1009. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2917
 1010. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2908
 1011. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 2907
 1012. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2903
 1013. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2902
 1014. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2902
 1015. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1KW w miejscowości Zakrzów
  Wyświetleń: 2901
 1016. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star
  Wyświetleń: 2901
 1017. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2899
 1018. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 2898
 1019. Transmisje Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2892
 1020. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniow na dzień 23.02.2015r.
  Wyświetleń: 2887
 1021. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2887
 1022. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2885
 1023. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2884
 1024. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 2883
 1025. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2881
 1026. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek, wsi Malnia i miasta Gogolin
  Wyświetleń: 2873
 1027. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2872
 1028. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2871
 1029. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Malnia na dzień 04.02.2015r.
  Wyświetleń: 2867
 1030. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2865
 1031. Terminy kolejnych kosultacji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2865
 1032. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 2861
 1033. Protokół VII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2861
 1034. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2853
 1035. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2851
 1036. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla potrzeb OSP Odrowąż
  Wyświetleń: 2848
 1037. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku na PGB Energetyka Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 1MW
  Wyświetleń: 2845
 1038. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2842
 1039. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 2836
 1040. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2825
 1041. Gogolin: Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 2824
 1042. Uchwała Nr 11/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
  Wyświetleń: 2821
 1043. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 2820
 1044. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2820
 1045. Projekty uchwal na VII Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2819
 1046. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2816
 1047. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 2816
 1048. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2813
 1049. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2811
 1050. Zawiadomienie o VIII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2808
 1051. Ocena oferty złożonej przez TSKN na Śląsku Opolskim
  Wyświetleń: 2805
 1052. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamionek na dzień 09.02.2015r.
  Wyświetleń: 2801
 1053. Ogłoszenie postępowania konkursowego z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2800
 1054. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 2798
 1055. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 2792
 1056. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2016
  Wyświetleń: 2792
 1057. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2792
 1058. Projekt uchwały na II Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 2791
 1059. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2791
 1060. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu na ZDW w Opolu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - zmiana decyzji o środowiskowych uwrunkowania
  Wyświetleń: 2789
 1061. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 2787
 1062. Ogłoszenie o przetargu na "Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
  Wyświetleń: 2786
 1063. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2786
 1064. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2781
 1065. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2780
 1066. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2775
 1067. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2765
 1068. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Dąbrówka na dzień 11.02.2015r.
  Wyświetleń: 2758
 1069. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Obrowiec na dzień 24.02.2015
  Wyświetleń: 2755
 1070. Zawiadomienie o IX Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2755
 1071. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2753
 1072. Zawiadomienie o VI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2750
 1073. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 2742
 1074. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2731
 1075. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2724
 1076. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2721
 1077. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2720
 1078. Terminy kosultacji Gminnej Rady Seniorów - III kw. 2016 r.
  Wyświetleń: 2720
 1079. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2713
 1080. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2710
 1081. Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2708
 1082. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2702
 1083. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępcy komendanta straży miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 2699
 1084. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „KAMYKI”
  Wyświetleń: 2699
 1085. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2698
 1086. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamień Śląski na dzień 10.02.2015r.
  Wyświetleń: 2697
 1087. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2696
 1088. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2695
 1089. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2693
 1090. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 2691
 1091. Ogłoszenie otwartego kunkursu ofert
  Wyświetleń: 2687
 1092. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2686
 1093. Uchwała Nr 572/2015 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Gogolin na 2016 r.
  Wyświetleń: 2682
 1094. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2674
 1095. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 2670
 1096. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa ciagu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 2666
 1097. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 2665
 1098. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2661
 1099. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2655
 1100. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2653
 1101. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.15.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2651
 1102. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2650
 1103. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2650
 1104. Uchwała Nr 535/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 2648
 1105. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2627
 1106. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zmianie terminu składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2624
 1107. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2622
 1108. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2621
 1109. Ogłoszenie o konkursie fotograficznym
  Wyświetleń: 2621
 1110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia
  Wyświetleń: 2621
 1111. Projekt uchwały na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2613
 1112. Obwieszczenie dotyczące budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2612
 1113. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin” wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 2609
 1114. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry..."
  Wyświetleń: 2608
 1115. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2605
 1116. Uchwała Nr 2/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 2604
 1117. Ocena oferty złożonej przez LKS Obrowiec
  Wyświetleń: 2602
 1118. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2601
 1119. Zawiadomienie o X Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2600
 1120. Informacja z otwarcia ofert "Centrum Przesiadkowe Gogolin"
  Wyświetleń: 2599
 1121. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 2592
 1122. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2591
 1123. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie stacji paliw z myjnią zlokalizowanej w Gogolinie ul. Pawła.
  Wyświetleń: 2590
 1124. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2590
 1125. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2586
 1126. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2582
 1127. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 2582
 1128. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej ds. rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 2580
 1129. Zawiadomienie o wspólnym wyjazdowym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2579
 1130. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 2578
 1131. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 2574
 1132. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa gazociągu DN300MOP6,3MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 2558
 1133. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2556
 1134. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2555
 1135. Informacja o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 2554
 1136. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 2554
 1137. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2549
 1138. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2546
 1139. Uchwała Nr 14_2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 2538
 1140. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin"
  Wyświetleń: 2537
 1141. Wyniki przeprowadzonych postępowań konkursowych na wybór podmiotów na realizację w 2017 roku programów zdrowotnych.
  Wyświetleń: 2536
 1142. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2536
 1143. Petycje do Burmistrza Gogolina 2017
  Wyświetleń: 2533
 1144. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2532
 1145. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fair Play
  Wyświetleń: 2527
 1146. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2523
 1147. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2522
 1148. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2513
 1149. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2512
 1150. Zawiadomienie o X posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2512
 1151. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2491
 1152. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2486
 1153. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin”
  Wyświetleń: 2481
 1154. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2477
 1155. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 2471
 1156. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2469
 1157. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2467
 1158. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 2467
 1159. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż łodzi - kutra
  Wyświetleń: 2461
 1160. Zawiadomienie o IX Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2461
 1161. Uchwała Nr 573/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2016-2022
  Wyświetleń: 2460
 1162. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2454
 1163. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2453
 1164. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2445
 1165. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2440
 1166. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2440
 1167. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2439
 1168. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2016 rok.
  Wyświetleń: 2437
 1169. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2434
 1170. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 2433
 1171. Ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „ MAESTRO” na realizację zadania publicznego „Organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina.”
  Wyświetleń: 2432
 1172. Budżet Gminy Gogolin na 2018 rok
  Wyświetleń: 2430
 1173. DOŚ-III.7322.73.2016.AK
  Wyświetleń: 2430
 1174. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Termomodernizację Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia”
  Wyświetleń: 2427
 1175. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2423
 1176. Protokół VIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2420
 1177. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2418
 1178. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2418
 1179. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2413
 1180. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2411
 1181. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2410
 1182. Projekty dokumentów
  Wyświetleń: 2409
 1183. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2408
 1184. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2407
 1185. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2406
 1186. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg.
  Wyświetleń: 2399
 1187. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Centrum Przesiadkowe Gogolin”
  Wyświetleń: 2398
 1188. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2396
 1189. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2393
 1190. Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 2393
 1191. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2392
 1192. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2389
 1193. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 2380
 1194. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2379
 1195. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2378
 1196. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2377
 1197. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2376
 1198. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 2371
 1199. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2369
 1200. Kontrole wewnętrzne 2017
  Wyświetleń: 2364
 1201. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przedłożeniu uwag i wniosków oraz wystąpieniu o opinie w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 2364
 1202. DOŚ-III.7322.76.2016.AK
  Wyświetleń: 2363
 1203. Ogłoszenie wyników zapytania na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 2363
 1204. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2361
 1205. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2361
 1206. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2361
 1207. Informacja o wyborze oferty na sprzedaż łodzi – kutra nr rej. KŻ- II-254 wraz z przyczepą podłodziową nr rej. OKR 2H78.
  Wyświetleń: 2360
 1208. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 2360
 1209. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2356
 1210. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2355
 1211. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 2355
 1212. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2354
 1213. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2352
 1214. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O
  Wyświetleń: 2352
 1215. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2349
 1216. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2349
 1217. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2346
 1218. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2342
 1219. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięw. polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2339
 1220. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA ​​​​​​​o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”
  Wyświetleń: 2339
 1221. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 2335
 1222. Ogłoszenie o naborze do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2333
 1223. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2332
 1224. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 2331
 1225. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 2328
 1226. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2325
 1227. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 2319
 1228. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 2319
 1229. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2314
 1230. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2310
 1231. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 2309
 1232. Rekrutacja
  Wyświetleń: 2308
 1233. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2306
 1234. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2304
 1235. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu na Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 2302
 1236. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2296
 1237. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2295
 1238. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2292
 1239. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2291
 1240. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2289
 1241. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2286
 1242. WG.III.6220.10.2016
  Wyświetleń: 2286
 1243. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych oznaczonych numerami 76/14 i 76/28 z k.m. 2 obręb Chorula
  Wyświetleń: 2281
 1244. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2281
 1245. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2277
 1246. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2273
 1247. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2271
 1248. Wybory do PE 2019
  Wyświetleń: 2269
 1249. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2268
 1250. Informacja o wyniku postępowania dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 2267
 1251. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2266
 1252. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2265
 1253. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 2262
 1254. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2262
 1255. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2262
 1256. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2261
 1257. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 2259
 1258. Zarządzenia Burmistrza - 2017
  Wyświetleń: 2259
 1259. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2255
 1260. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 2247
 1261. Uchwała Nr 723/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2246
 1262. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 2242
 1263. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2232
 1264. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 2226
 1265. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2226
 1266. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 2217
 1267. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 2217
 1268. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2216
 1269. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2209
 1270. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - pomoc społeczna
  Wyświetleń: 2206
 1271. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 2205
 1272. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2204
 1273. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 2201
 1274. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2198
 1275. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2196
 1276. Projekty uchwały na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2187
 1277. Petycje do Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 2186
 1278. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2186
 1279. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2181
 1280. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2176
 1281. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2168
 1282. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 2164
 1283. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2163
 1284. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2161
 1285. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 2161
 1286. Ogłoszenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2158
 1287. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 2157
 1288. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
  Wyświetleń: 2154
 1289. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2150
 1290. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie
  Wyświetleń: 2148
 1291. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2142
 1292. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 2139
 1293. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2139
 1294. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2135
 1295. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2129
 1296. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 2124
 1297. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 2121
 1298. Zawiadomienia o sesjach i komisjach
  Wyświetleń: 2121
 1299. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Prelekcję nt. bioróżnorodności połączoną z degustacją
  Wyświetleń: 2113
 1300. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2112
 1301. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 2109
 1302. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 2105
 1303. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2104
 1304. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2101
 1305. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin, gmina Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2099
 1306. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2095
 1307. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2094
 1308. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 2081
 1309. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2080
 1310. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2070
 1311. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2066
 1312. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 2063
 1313. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 2055
 1314. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 2053
 1315. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2046
 1316. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 3.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.8.2017 pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w ...
  Wyświetleń: 2046
 1317. Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”.
  Wyświetleń: 2036
 1318. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2035
 1319. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2034
 1320. Informacja dla rolników dot. suszy w 2018 r.
  Wyświetleń: 2032
 1321. Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 2032
 1322. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2018
  Wyświetleń: 2032
 1323. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2031
 1324. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2026
 1325. OGŁOSZENIE Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2024
 1326. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2023
 1327. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2018
 1328. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2017
 1329. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 2012
 1330. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2009
 1331. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2008
 1332. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 2008
 1333. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 2006
 1334. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.3.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2017r.”
  Wyświetleń: 1998
 1335. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1998
 1336. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 1996
 1337. Uchwała Nr 709/2016 z dnia 29 stycznia 2017r. Składu Orzekającego RIO nt. opinii o możliwości sfinansowania defictu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 1995
 1338. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1994
 1339. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O”
  Wyświetleń: 1993
 1340. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 1978
 1341. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1976
 1342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina.
  Wyświetleń: 1974
 1343. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 1971
 1344. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1968
 1345. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1959
 1346. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1956
 1347. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1955
 1348. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 1954
 1349. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 1946
 1350. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1946
 1351. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1943
 1352. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1943
 1353. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1939
 1354. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.2.2017
  Wyświetleń: 1931
 1355. Petycje do Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1930
 1356. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1922
 1357. Informacja Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 1920
 1358. Uchwała 520/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 1919
 1359. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.2.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2017r.”
  Wyświetleń: 1918
 1360. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1916
 1361. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1916
 1362. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 1909
 1363. Informacja o podjętej uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Odrowążu
  Wyświetleń: 1908
 1364. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1908
 1365. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1907
 1366. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 1905
 1367. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1901
 1368. Uchwała Nr 708/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 1894
 1369. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.3.2017
  Wyświetleń: 1891
 1370. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O.”
  Wyświetleń: 1891
 1371. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1889
 1372. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1888
 1373. Wyszukiwarka zaawansowana BIP
  Wyświetleń: 1878
 1374. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 1876
 1375. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1874
 1376. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1867
 1377. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 1866
 1378. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 1864
 1379. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet.”
  Wyświetleń: 1859
 1380. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1856
 1381. Protokół IX Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1851
 1382. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2017
  Wyświetleń: 1842
 1383. Petycje do Burmistrza Gogolina 2016
  Wyświetleń: 1837
 1384. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1823
 1385. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1818
 1386. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1815
 1387. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1806
 1388. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 1801
 1389. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1796
 1390. Petycja
  Wyświetleń: 1795
 1391. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1794
 1392. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1789
 1393. Zawiadomienie o XI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji
  Wyświetleń: 1789
 1394. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
  Wyświetleń: 1779
 1395. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1779
 1396. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 1773
 1397. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1768
 1398. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1760
 1399. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 1752
 1400. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1750
 1401. Petycje do Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1746
 1402. Gminna Rada Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 1737
 1403. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1723
 1404. Uchwała 519/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO w Opolu nt. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 1722
 1405. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1720
 1406. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”.
  Wyświetleń: 1714
 1407. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 1712
 1408. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1710
 1409. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1702
 1410. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1702
 1411. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 1696
 1412. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1696
 1413. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1695
 1414. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.9.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1693
 1415. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.13.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 1690
 1416. Informacja - nowe dowody osobiste
  Wyświetleń: 1687
 1417. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1687
 1418. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1686
 1419. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1685
 1420. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.4.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 1681
 1421. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 1671
 1422. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2017 rok.
  Wyświetleń: 1662
 1423. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 5.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 1650
 1424. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 1649
 1425. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14.02.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I...
  Wyświetleń: 1645
 1426. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1642
 1427. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 1638
 1428. Zawiadomienie Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 18 sierpnia 2015r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansowania i Planowania oraz Komisji Oświaty, Ku
  Wyświetleń: 1635
 1429. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1633
 1430. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1631
 1431. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.5.2018 pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1627
 1432. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1623
 1433. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 1620
 1434. Zawiadomienie o XV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1612
 1435. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.8.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 1609
 1436. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1597
 1437. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1585
 1438. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.4.2017
  Wyświetleń: 1573
 1439. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 20.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 1571
 1440. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę poczęstunku na bazie naturalnych, lokalnych produktów spożywczych, promujących bioróżnorodność Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1570
 1441. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP nr 2 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1568
 1442. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 1565
 1443. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 1556
 1444. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1554
 1445. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1549
 1446. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania i Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1545
 1447. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1537
 1448. Petycje do Burmistrza Gogolina 2015
  Wyświetleń: 1530
 1449. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1526
 1450. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1525
 1451. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 1521
 1452. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: wynajem toalet przenośnych wraz z usługą dostawy/odbioru na terenie kopalni Górażdże
  Wyświetleń: 1519
 1453. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1516
 1454. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1510
 1455. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1503
 1456. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1501
 1457. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1494
 1458. Informacji o podstawowej kwocie dotacji w placówkach prowadzonych przez inne organy niż Gmina Gogolin
  Wyświetleń: 1481
 1459. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1477
 1460. Protokół X Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1471
 1461. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę gastronomiczną polegającą na wykonaniu jajecznicy w plenerze w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności ...
  Wyświetleń: 1469
 1462. nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1468
 1463. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1468
 1464. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1466
 1465. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1463
 1466. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 1462
 1467. Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko - Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 1461
 1468. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za rok 2016.
  Wyświetleń: 1459
 1469. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1458
 1470. Przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 1454
 1471. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1440
 1472. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1438
 1473. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 1438
 1474. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 17.08.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1435
 1475. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 1432
 1476. Zawiadomienie o XIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1427
 1477. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 1426
 1478. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1425
 1479. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1406
 1480. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki rowerowej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1405
 1481. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.14.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1404
 1482. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1402
 1483. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 18.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 1402
 1484. INI.I.7840.1.67.2017.WP
  Wyświetleń: 1400
 1485. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1400
 1486. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1399
 1487. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1397
 1488. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1392
 1489. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 1392
 1490. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA - przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 1389
 1491. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 1387
 1492. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1387
 1493. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1386
 1494. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1385
 1495. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 1381
 1496. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1380
 1497. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1379
 1498. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1376
 1499. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1376
 1500. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę przewodnika podczas wycieczki rowerowej szlakiem gogolińskich form ochrony przyrody, organizowanej w ramach projektu...
  Wyświetleń: 1375
 1501. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1370
 1502. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1357
 1503. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1357
 1504. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wykonanie tablic edukacyjno-zabawowych w obrębie ścieżki edukacyjnej na terenie utworzonego Ogrodu miejskiego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 1355
 1505. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 1354
 1506. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1352
 1507. Zawiadomienie o XII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1337
 1508. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
  Wyświetleń: 1330
 1509. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1316
 1510. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP Kamień Śl.
  Wyświetleń: 1314
 1511. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.12.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1312
 1512. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej
  Wyświetleń: 1299
 1513. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1299
 1514. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1298
 1515. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1296
 1516. Informacja o zamiarze zawarcia umowy nr WG.I.271.23.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”
  Wyświetleń: 1290
 1517. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1283
 1518. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1280
 1519. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1275
 1520. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1273
 1521. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 1270
 1522. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1267
 1523. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1266
 1524. Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1265
 1525. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1257
 1526. Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018
  Wyświetleń: 1257
 1527. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1256
 1528. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1252
 1529. Postanowienie o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1248
 1530. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1238
 1531. Komunikat dot. rekrutacji do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1234
 1532. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1229
 1533. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1221
 1534. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 1219
 1535. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1219
 1536. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 1218
 1537. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1216
 1538. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.22.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 1214
 1539. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 1207
 1540. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 1207
 1541. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 1204
 1542. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1202
 1543. Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu pn. Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - "Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki"
  Wyświetleń: 1201
 1544. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1199
 1545. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1193
 1546. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 1189
 1547. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1184
 1548. Kontrole wewnętrzne 2018 r
  Wyświetleń: 1178
 1549. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1178
 1550. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1178
 1551. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1164
 1552. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1160
 1553. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1159
 1554. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1154
 1555. Zarządzenie Burmistrza Gogolina z 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1150
 1556. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.75.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1150
 1557. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 4.07.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1148
 1558. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1146
 1559. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wynajem namiotu wraz z ławkami na 150 osób wraz z usługą złożenia/rozłożenia na terenie kopalni Górażdże.
  Wyświetleń: 1144
 1560. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (zmiana numeracji sesji)
  Wyświetleń: 1137
 1561. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1136
 1562. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1134
 1563. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 1134
 1564. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1123
 1565. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1121
 1566. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1115
 1567. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1113
 1568. Informacja o otrzymanym wsparciu
  Wyświetleń: 1104
 1569. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1103
 1570. Ogłoszenie i wyniki II przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 1102
 1571. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 1100
 1572. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1098
 1573. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 1095
 1574. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2018 pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 1095
 1575. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1095
 1576. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.19.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 1088
 1577. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie prelekcji nt. bioróżnorodności połączonej z degustacją
  Wyświetleń: 1075
 1578. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1073
 1579. Budżet Gminy Gogolin na 2019 rok
  Wyświetleń: 1072
 1580. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 1069
 1581. Zawiadomienie o XIII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1062
 1582. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1051
 1583. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.21.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1044
 1584. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1044
 1585. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1041
 1586. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: 1) wykonanie przedstawienia ekologicznego, 2) przeprowadzenie warsztatów ekologicznych
  Wyświetleń: 1040
 1587. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1034
 1588. Ogłoszenie o konkursie "Rowerem w dożynkowym korowodzie"
  Wyświetleń: 1033
 1589. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1033
 1590. Protokół XI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1031
 1591. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 1026
 1592. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2019 rok.
  Wyświetleń: 1025
 1593. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1015
 1594. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.20.2017 pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1014
 1595. Zarządzenia Burmistrza - 2018
  Wyświetleń: 1009
 1596. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu
  Wyświetleń: 1003
 1597. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncertu instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 1001
 1598. Zdrowie
  Wyświetleń: 991
 1599. Młodzieżowa Rada - kadencja 2019-2021
  Wyświetleń: 984
 1600. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 983
 1601. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.24.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 979
 1602. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 976
 1603. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 975
 1604. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 970
 1605. Ogłoszenie i wyniki przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 965
 1606. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 964
 1607. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 964
 1608. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2018 pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 963
 1609. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 962
 1610. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 961
 1611. Zawiadomienie o XIV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 954
 1612. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 952
 1613. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 952
 1614. Informacja o wyniku naboru do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 951
 1615. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 949
 1616. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: organizację pokazu zwierząt oraz upominki dla uczestników pokazu.
  Wyświetleń: 949
 1617. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi multimedialnej związanej z pokazem zwierząt
  Wyświetleń: 945
 1618. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 944
 1619. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 939
 1620. Wykaz lokali do najmu
  Wyświetleń: 939
 1621. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 935
 1622. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.17.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 932
 1623. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.18.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 924
 1624. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 924
 1625. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 920
 1626. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 919
 1627. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 919
 1628. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 917
 1629. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2017 rok
  Wyświetleń: 912
 1630. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 910
 1631. Zarządzenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 909
 1632. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 907
 1633. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg”.
  Wyświetleń: 895
 1634. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 895
 1635. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.1.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 891
 1636. Ogłoszenie konkursu „Ozdabiamy Plac Benedyktyński na Wielkanoc”
  Wyświetleń: 886
 1637. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 874
 1638. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 873
 1639. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
  Wyświetleń: 871
 1640. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 868
 1641. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 867
 1642. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 863
 1643. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 862
 1644. Lista szkół Gminy Gogolin, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 860
 1645. Polityka Mieszkaniowa
  Wyświetleń: 859
 1646. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 856
 1647. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 856
 1648. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 850
 1649. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 848
 1650. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 847
 1651. Petycje do Burmistrza Gogolina 2018
  Wyświetleń: 846
 1652. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PP nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 842
 1653. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 23.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”
  Wyświetleń: 839
 1654. Protokół XII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 838
 1655. Taryfa za wodę i ścieki dla gminy Gogolin, ogłoszona dnia 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 838
 1656. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 838
 1657. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 835
 1658. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 834
 1659. INFORMACJA o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko –  Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 830
 1660. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 827
 1661. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 825
 1662. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 824
 1663. Informacja o udzieleniu zamówienia „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 823
 1664. Ogłoszenie o zamówieniu – WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM– STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I INTEGRACJI W MIEJSCOWOŚCI GÓRAŻDŻE” w ramach zadania Budowa Placu Spotkań...
  Wyświetleń: 817
 1665. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 816
 1666. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.01.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Malni.”
  Wyświetleń: 815
 1667. Zawiadomienie o XIV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 815
 1668. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 809
 1669. IN.I.746.9.2018.MK
  Wyświetleń: 801
 1670. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 801
 1671. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 795
 1672. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 795
 1673. Klauzule informacyjne dla aktów stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności
  Wyświetleń: 793
 1674. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 790
 1675. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 783
 1676. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 781
 1677. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2019 rok
  Wyświetleń: 767
 1678. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 767
 1679. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 764
 1680. Planowane polowania zbiorowe
  Wyświetleń: 758
 1681. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.3.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 751
 1682. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.5.2018 pn.: „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 750
 1683. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 740
 1684. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU...
  Wyświetleń: 739
 1685. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 739
 1686. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 736
 1687. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 735
 1688. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 731
 1689. Przetarg nieograniczony pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 731
 1690. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 728
 1691. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 727
 1692. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 722
 1693. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 722
 1694. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2018 pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 718
 1695. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 715
 1696. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 714
 1697. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.4.2018 pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 708
 1698. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 707
 1699. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 706
 1700. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 706
 1701. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 704
 1702. GKI.6733.13.2018
  Wyświetleń: 702
 1703. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 702
 1704. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 701
 1705. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 699
 1706. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 699
 1707. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 699
 1708. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 696
 1709. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 695
 1710. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 695
 1711. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora w GBP w Gogolinie
  Wyświetleń: 691
 1712. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 691
 1713. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 691
 1714. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 690
 1715. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 690
 1716. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 685
 1717. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.2.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM...
  Wyświetleń: 685
 1718. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 684
 1719. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 684
 1720. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 683
 1721. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 682
 1722. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 678
 1723. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie wniesienia zażalenia przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. na postanowienie z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 676
 1724. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 676
 1725. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 676
 1726. Protokół z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 675
 1727. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 674
 1728. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 673
 1729. Oświadczenia majątkowe radnych złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 671
 1730. Protokół XIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 670
 1731. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 667
 1732. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr OSP.271.1.2018 pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 664
 1733. Skład Gminnej Rady Seniorów II kadencji 2019-2023
  Wyświetleń: 663
 1734. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 659
 1735. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 656
 1736. Zawiadomienie o XVII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 654
 1737. Projekty uchwał na LV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 652
 1738. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 650
 1739. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 647
 1740. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.2.2019 pn.: „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 647
 1741. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 645
 1742. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OSP.271.1.2018 pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 644
 1743. Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 636
 1744. Zawiadomienie o XV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 635
 1745. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 634
 1746. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 631
 1747. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku po I aktualizacji
  Wyświetleń: 630
 1748. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 622
 1749. Protokół XIV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 618
 1750. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 617
 1751. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 617
 1752. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r.
  Wyświetleń: 613
 1753. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 613
 1754. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017.
  Wyświetleń: 611
 1755. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 9.07.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.5.2018 pn. „ Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 609
 1756. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 608
 1757. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 608
 1758. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 607
 1759. Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 605
 1760. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 602
 1761. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 602
 1762. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 594
 1763. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 590
 1764. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Malni.
  Wyświetleń: 587
 1765. Oświadczenie majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 587
 1766. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 585
 1767. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Zakrzowie
  Wyświetleń: 583
 1768. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 582
 1769. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 581
 1770. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 579
 1771. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 579
 1772. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 578
 1773. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 28.06.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawi
  Wyświetleń: 574
 1774. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dąbrówce
  Wyświetleń: 570
 1775. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 567
 1776. Zawiadomienie o XVI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 567
 1777. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 566
 1778. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 561
 1779. Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 558
 1780. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 557
 1781. Skład Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 556
 1782. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 556
 1783. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 555
 1784. Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 555
 1785. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 555
 1786. Zorganizowania zgromadzenia publicznego przez Fundację „Orląt Opolskich”
  Wyświetleń: 555
 1787. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 554
 1788. GL.RUZ.421.247.2018.BS
  Wyświetleń: 552
 1789. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 550
 1790. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 550
 1791. Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 549
 1792. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.6.2018 pn.: „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1"
  Wyświetleń: 547
 1793. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 544
 1794. SKO.40.1670.2018.oś
  Wyświetleń: 542
 1795. Projekty uchwał na I Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 539
 1796. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 538
 1797. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 533
 1798. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 532
 1799. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 532
 1800. Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 528
 1801. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 524
 1802. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 523
 1803. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Choruli
  Wyświetleń: 522
 1804. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 520
 1805. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 514
 1806. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 514
 1807. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 513
 1808. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 504
 1809. Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.03.2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 503
 1810. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 500
 1811. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  Wyświetleń: 497
 1812. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.:
  Wyświetleń: 496
 1813. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.7.2018 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
  Wyświetleń: 495
 1814. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
  Wyświetleń: 494
 1815. WG.III.6220.3.2018
  Wyświetleń: 493
 1816. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 492
 1817. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Obrowcu
  Wyświetleń: 490
 1818. Zasady wynajmowania lokali
  Wyświetleń: 490
 1819. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego dla OSP Gogolin
  Wyświetleń: 489
 1820. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 488
 1821. Protokół XV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 487
 1822. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 487
 1823. Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 480
 1824. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 480
 1825. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 479
 1826. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 479
 1827. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
  Wyświetleń: 478
 1828. Opieka Zdrowotna w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 478
 1829. Program Polityki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 478
 1830. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 11.04.2019 r. dot. postępowania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 477
 1831. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 474
 1832. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 473
 1833. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 473
 1834. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 472
 1835. Zawiadomienie o XVI posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 471
 1836. Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.02.2019 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.1.2019 pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 469
 1837. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Odrowążu
  Wyświetleń: 464
 1838. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 460
 1839. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 459
 1840. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 458
 1841. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 458
 1842. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 456
 1843. Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin”
  Wyświetleń: 451
 1844. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.9.2018 pn.: ”Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2019 rok”
  Wyświetleń: 442
 1845. Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.03.2019 r. - przetarg nieograniczony, postępowanie - WG.I.271.3.2019
  Wyświetleń: 440
 1846. Informacja o przyznaniu dofinansowania
  Wyświetleń: 439
 1847. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 439
 1848. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowej śluzy i przebudowie istniejącej śluzy pociągowej wraz z pozostałymi robotami budowlanymi związanymi z ...
  Wyświetleń: 439
 1849. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2018 pn.: ”Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2019r.”
  Wyświetleń: 435
 1850. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 434
 1851. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 433
 1852. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 431
 1853. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2018 pn.: ”Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 426
 1854. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji ochrony in-situ siedlisk oraz gatunków współistniejących w formie działań ochronnych
  Wyświetleń: 425
 1855. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 424
 1856. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych gminy Gogolin
  Wyświetleń: 423
 1857. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 422
 1858. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 422
 1859. Projekty uchwał na VII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 421
 1860. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 421
 1861. Uchwały z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 418
 1862. Sprawozdania finansowe za 2018r.- Straż Miejska w Gogolinie
  Wyświetleń: 417
 1863. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 417
 1864. Projekty uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 415
 1865. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 415
 1866. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.: ”Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim – wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym”
  Wyświetleń: 414
 1867. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.”Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2019r.”
  Wyświetleń: 410
 1868. Ogólnopolska Karta Seniora
  Wyświetleń: 410
 1869. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.8.2018 pn.:”Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2019r.”
  Wyświetleń: 408
 1870. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 408
 1871. Protokół z LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 404
 1872. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 404
 1873. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 401
 1874. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 396
 1875. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 394
 1876. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 388
 1877. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 386
 1878. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2019r.”
  Wyświetleń: 384
 1879. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2019 pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 384
 1880. GL.RUZ.421.222.2018.BS
  Wyświetleń: 379
 1881. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 379
 1882. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 378
 1883. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 376
 1884. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 372
 1885. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 372
 1886. Uchwały z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 368
 1887. GL.RUZ.421.295.2018.BS
  Wyświetleń: 363
 1888. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2018 rok.
  Wyświetleń: 363
 1889. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn„Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim–wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym
  Wyświetleń: 363
 1890. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2019 rok”.
  Wyświetleń: 361
 1891. Zawiadomienie o XVII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 358
 1892. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 357
 1893. SKO.40.1670.2018.oś
  Wyświetleń: 354
 1894. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 346
 1895. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, części wsi Malnia i części wsi Chorula
  Wyświetleń: 344
 1896. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 337
 1897. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 337
 1898. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 336
 1899. WG.III.6220.3.2019 [WG.III.6220.3.2018]
  Wyświetleń: 336
 1900. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 335
 1901. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Gogolinie za 2018r
  Wyświetleń: 332
 1902. Projekt uchwały na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 330
 1903. Uchwały z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 329
 1904. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 329
 1905. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 328
 1906. Sprawozdania finansowe Gminy Gogolin za 2018r
  Wyświetleń: 319
 1907. Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 maja 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 318
 1908. Raporty z czujników jakości powietrza
  Wyświetleń: 318
 1909. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 318
 1910. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 317
 1911. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM PO I AKTUALIZACJI
  Wyświetleń: 315
 1912. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 312
 1913. Ogłoszenia Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 311
 1914. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 308
 1915. Protokół XVI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 307
 1916. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 304
 1917. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 303
 1918. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 302
 1919. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 302
 1920. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 302
 1921. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 300
 1922. Uchwały Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 299
 1923. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 298
 1924. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 297
 1925. Przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Gogolin"
  Wyświetleń: 297
 1926. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 294
 1927. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD_PW-81415
  Wyświetleń: 293
 1928. Uchwały z III Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 291
 1929. Uchwały z VI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 290
 1930. Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 289
 1931. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 288
 1932. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 288
 1933. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 287
 1934. Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 14 marca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 287
 1935. Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 stycznia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 286
 1936. Uchwały z IV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 286
 1937. Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 284
 1938. Uchwały z II Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 283
 1939. Uchwały z V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 282
 1940. Protokół z X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 26 czerwca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 281
 1941. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 280
 1942. Zawiadomienia o posiedzeniach Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 280
 1943. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD_PW-81287
  Wyświetleń: 277
 1944. Uchwały z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 271
 1945. Uchwały z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 271
 1946. Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 25 marca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 269
 1947. Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 grudnia 2018 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 267
 1948. Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 kwietnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 266
 1949. Informacja o zgromadzeniu publicznym Kadeci 2019
  Wyświetleń: 265
 1950. WG.III.6220.6.2019
  Wyświetleń: 265
 1951. WG.III.6220.5.2019
  Wyświetleń: 264
 1952. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 253
 1953. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2018 r.
  Wyświetleń: 251
 1954. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 251
 1955. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 250
 1956. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 250
 1957. Protokół z V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 13 lutego 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 249
 1958. Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 listopada 2018 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 246
 1959. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 232
 1960. Protokół XVII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 230
 1961. Zawiadomienie o I Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 226
 1962. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2018 rok
  Wyświetleń: 224
 1963. Uchwały z XIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 224
 1964. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 222
 1965. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 219
 1966. Wykaz osób fizycznych, którym w roku 2018 w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 219
 1967. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 218
 1968. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 215
 1969. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 212
 1970. GL.ZUZ.3.421.70.2019.MB
  Wyświetleń: 211
 1971. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 211
 1972. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 207
 1973. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 207
 1974. Wykza osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 207
 1975. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 205
 1976. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 203
 1977. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 202
 1978. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 200
 1979. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 200
 1980. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 198
 1981. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 197
 1982. Uchwały z XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 193
 1983. Uchwały z XII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 06 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 191
 1984. Uchwały z XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 191
 1985. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 189
 1986. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 189
 1987. GL.ZUZ.3.421.71.2019.MB
  Wyświetleń: 187
 1988. Petycje do Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 186
 1989. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 184
 1990. WG.III.6220.7.2019
  Wyświetleń: 183
 1991. WG.III.6220.5.2019
  Wyświetleń: 182
 1992. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów II kadencja
  Wyświetleń: 174
 1993. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 174
 1994. Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 25 lipca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 167
 1995. Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 167
 1996. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 167
 1997. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 167
 1998. Kontrole wewnętrzne 2019 r.
  Wyświetleń: 164
 1999. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 158
 2000. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 157
 2001. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 156
 2002. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 156
 2003. Protokół I Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 155
 2004. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 154
 2005. Burmistrz Gogolina zaprasza podmioty lecznicze z terenu Gminy Gogolin udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół.
  Wyświetleń: 152
 2006. Protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 12 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 152
 2007. WG.III.6220.7.2019
  Wyświetleń: 151
 2008. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 151
 2009. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 149
 2010. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia oraz wsi Chorula
  Wyświetleń: 147
 2011. Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 06 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 145
 2012. Projekty uchwał na XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 143
 2013. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 143
 2014. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 142
 2015. Zawiadomienie o II Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 141
 2016. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 140
 2017. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 139
 2018. Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 137
 2019. Zawiadomienie o Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 134
 2020. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 132
 2021. DOK.DOK3.97000.162.2018.LD
  Wyświetleń: 131
 2022. GL.ZUZ.3.421.1.2019
  Wyświetleń: 131
 2023. Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 131
 2024. Uchwały z XVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 07 października 2019 r.
  Wyświetleń: 130
 2025. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 125
 2026. GL.ZUZ.3.421.171.2019.MB
  Wyświetleń: 124
 2027. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2020 rok.
  Wyświetleń: 123
 2028. Uchwały z XV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 122
 2029. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 120
 2030. WG.III.6220.6.2019
  Wyświetleń: 116
 2031. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 114
 2032. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 110
 2033. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 105
 2034. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 100
 2035. Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 września 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 99
 2036. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 98
 2037. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 98
 2038. Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 07 października 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 97
 2039. Zawiadomienia o sesjach Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 97
 2040. Petycje do Burmistrza Gogolina 2019
  Wyświetleń: 92
 2041. Uchwały z XVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 października 2019 r.
  Wyświetleń: 92
 2042. ZPHU Dol-Bud Piotr Obal w Prudniku
  Wyświetleń: 88
 2043. Intereko Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 87
 2044. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 85
 2045. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 82
 2046. Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 wg stanu na 30.09.2019
  Wyświetleń: 78
 2047. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 78
 2048. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 78
 2049. Uchwała Nr II_3_2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego GRS w Gogolinie
  Wyświetleń: 77
 2050. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 77
 2051. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD
  Wyświetleń: 65
 2052. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 64
 2053. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 59
 2054. Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 października 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 58
 2055. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej-Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 58
 2056. REMONDIS Sp. z o.o. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 48
 2057. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 42
 2058. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 40
 2059. Przetarg nieograniczony pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
  Wyświetleń: 37
 2060. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 24
 2061. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 24
 2062. Uchwały z XVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 19
 2063. Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 listopada 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 18
 2064. Petycje do Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 16
 2065. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 4
 2066. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  27-03-2012 12:47
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 18204
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×