Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101022119154121436000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137242119946116352117545126752142897117593117877114647104270110291112175
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14621814824517382915229313188612198690848106811125649115525126151122592
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
126268145886192766159513157527160604176222184032175196169456157560170401
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
84332104488881528645787732811588914490628995389766392386114662
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
388404050930253379256413553967509685266440263470194128264345
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242922865938348282332852036214315872890340191362514629239768
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
190191620817584185462222018939207692036921667212032200421514
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
024386151131011115105641197914230150411379522492
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 297372
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 209000
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 188262
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 186623
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 180336
 6. Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 121107
 7. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 72413
 8. Zamówienia publiczne nie przekraczające 30 000 euro
  Wyświetleń: 41671
 9. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 28524
 10. Zespół Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 27546
 11. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 26127
 12. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 25597
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 23145
 14. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
  Wyświetleń: 21414
 15. Polityka Prywatności BIP
  Wyświetleń: 20931
 16. Gminna Rada Seniorów 2015-2019
  Wyświetleń: 20390
 17. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 18827
 18. Strategia Rozwoju Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 18789
 19. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 18559
 20. Burmistrz i zastępcy
  Wyświetleń: 17984
 21. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 17739
 22. Koperta na Jesień Życia
  Wyświetleń: 17468
 23. Gminny Ośrodek Zdrowia
  Wyświetleń: 17463
 24. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 17258
 25. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 17200
 26. Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 16979
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 16884
 28. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 16159
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 15944
 30. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
  Wyświetleń: 15703
 31. Młodzieżowa Rada - kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 15290
 32. Straż Miejska
  Wyświetleń: 15243
 33. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 15212
 34. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 14876
 35. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
  Wyświetleń: 14732
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14635
 37. Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku
  Wyświetleń: 14475
 38. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 14383
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 14358
 40. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 14355
 41. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2014 - 2018
  Wyświetleń: 14332
 42. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 14197
 43. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 14191
 44. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  Wyświetleń: 14090
 45. Budżet Gminy Gogolin na 2012 rok.
  Wyświetleń: 13762
 46. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 13726
 47. Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 13584
 48. Statut Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 13555
 49. Kodeks etyczny pracowników
  Wyświetleń: 13500
 50. Rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 13446
 51. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13331
 52. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 12970
 53. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 12954
 54. Przejrzysta Polska - cel i zasady
  Wyświetleń: 12799
 55. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 12704
 56. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 12693
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12356
 58. Przyjmowanie dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 12273
 59. Karty usług
  Wyświetleń: 12118
 60. Informacje o jednostce
  Wyświetleń: 11886
 61. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 11865
 62. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 11778
 63. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 11507
 64. Dług publiczny
  Wyświetleń: 11450
 65. Zasada przewidywalności
  Wyświetleń: 11139
 66. Partycypacji
  Wyświetleń: 10959
 67. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10896
 68. Zasada Fachowości
  Wyświetleń: 10799
 69. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2010-2014
  Wyświetleń: 10741
 70. Wybory 2018
  Wyświetleń: 10541
 71. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 10527
 72. Budżet Gminy Gogolin na 2013 rok.
  Wyświetleń: 10434
 73. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2014-2018
  Wyświetleń: 10305
 74. Rejestry, ewidencje i wykazy podmiotów świadczących usługi komunalne
  Wyświetleń: 10230
 75. Rozliczalności
  Wyświetleń: 9879
 76. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 9819
 77. Ogłoszenia Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9760
 78. Przejrzystość
  Wyświetleń: 9656
 79. Budżet Gminy Gogolin na 2011
  Wyświetleń: 9442
 80. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 9101
 81. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 8963
 82. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 8813
 83. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 8696
 84. Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 8683
 85. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 8646
 86. Oświadczenia majątkowe za rok 2011 i złożone w 2012 roku.
  Wyświetleń: 8536
 87. Konkurs na logo
  Wyświetleń: 8445
 88. Budżet Gminy Gogolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 8252
 89. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 8003
 90. Informacje innych organów ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7902
 91. Protokoły i wykaz głosowań z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7884
 92. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 7551
 93. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 7516
 94. Informacje Wydziału Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 7512
 95. W sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń 
  Wyświetleń: 7334
 96. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7311
 97. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 7262
 98. Budżet Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 7258
 99. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7154
 100. Sprawozdania z kontroli
  Wyświetleń: 7136
 101. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne
  Wyświetleń: 7123
 102. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7120
 103. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7119
 104. Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7094
 105. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7084
 106. KONSULTACJE w sprawie projektu OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 7070
 107. Przetarg na sprzedaz nieruchomości.
  Wyświetleń: 6973
 108. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6970
 109. Wydział Finansowy (Podatki)
  Wyświetleń: 6968
 110. postanowienie Burmistrza Gogolina o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na ralizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 6939
 111. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 6921
 112. Kontrole wewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 6852
 113. Mapa aktywności organizacji
  Wyświetleń: 6846
 114. Archiwum - wybory i referenda
  Wyświetleń: 6780
 115. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 6754
 116. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 6697
 117. Ogłoszenie o przetargu na "CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN"
  Wyświetleń: 6606
 118. Plany kontroli
  Wyświetleń: 6602
 119. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 6597
 120. Lista kart usług oraz ankieta oceny systemu kart usług
  Wyświetleń: 6566
 121. Utworzenie i rozwój tablic informacji
  Wyświetleń: 6532
 122. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6387
 123. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 6380
 124. Decyzja o umorzeniu postepowania w/s decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z częscią socjalno - biurową w Gogolinie ul. Kamnienna
  Wyświetleń: 6369
 125. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na centrum aktywacji wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 6290
 126. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie hali sportowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 6284
 127. Oznakowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
  Wyświetleń: 6149
 128. Budżet Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 6145
 129. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6129
 130. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk
  Wyświetleń: 6092
 131. Zarządzenia Burmistrza - 2015
  Wyświetleń: 6090
 132. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 6079
 133. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 6057
 134. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6050
 135. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
  Wyświetleń: 6021
 136. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 6008
 137. Praktyka głosowania imiennego
  Wyświetleń: 5944
 138. Informacje Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5905
 139. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 5893
 140. Zarządzenia Burmistrza - 2012
  Wyświetleń: 5891
 141. Oświadczenia majątkowe za rok 2012 i złożone w 2013 roku.
  Wyświetleń: 5862
 142. Dział Pomocy Socjalnej
  Wyświetleń: 5849
 143. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 5834
 144. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 5796
 145. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 5784
 146. Budżet Gminy Gogolin na 2017 rok
  Wyświetleń: 5773
 147. Dział Świadczeń Rodzinnych
  Wyświetleń: 5765
 148. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 5695
 149. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzątania hali sportowej w Gogolinie na 2012
  Wyświetleń: 5689
 150. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5619
 151. Polityka Prywatności
  Wyświetleń: 5585
 152. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 5566
 153. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 5543
 154. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5506
 155. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 5495
 156. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.
  Wyświetleń: 5492
 157. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 5465
 158. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5452
 159. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 5428
 160. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 5412
 161. Uchwała Nr 821/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 5363
 162. INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH ZGROMADZONYCH NA TERENIE GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 5346
 163. Oferta dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.
  Wyświetleń: 5342
 164. Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania
  Wyświetleń: 5332
 165. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 5317
 166. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5307
 167. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę nagłosnienia i oświetlenia Gminnego centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 5264
 168. Regulaminy organizacyjne - archiwum
  Wyświetleń: 5231
 169. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O ODSTAPIENIU OD OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE UZBROJENIA W SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNĄ W UL. KOSCIELNA W CHORULI
  Wyświetleń: 5226
 170. KONSULTACJE w sprawie projektu: zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 5218
 171. Kontrole wewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5197
 172. Zarządzenia Burmistrza - 2014
  Wyświetleń: 5185
 173. W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Gogolin 
  Wyświetleń: 5184
 174. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 5168
 175. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 5167
 176. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5160
 177. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Lotniska Opole Kamień Śląski
  Wyświetleń: 5159
 178. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Referent ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 5150
 179. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 5145
 180. Zawiadomienie o XII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5133
 181. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 5120
 182. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5103
 183. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 5080
 184. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5063
 185. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów
  Wyświetleń: 5061
 186. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 5051
 187. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 5042
 188. Dział Usług Opiekuńczych
  Wyświetleń: 5016
 189. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5014
 190. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 5013
 191. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5009
 192. Podstawowa kwota dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 5000
 193. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 4988
 194. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 4981
 195. Zarządzenia Burmistrza - 2013
  Wyświetleń: 4975
 196. Uchwała Nr 822/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 4972
 197. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu
  Wyświetleń: 4942
 198. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4924
 199. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4912
 200. przetarg nieograniczony na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu
  Wyświetleń: 4906
 201. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4897
 202. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4871
 203. Zarządzenia Burmistrza - 2011
  Wyświetleń: 4871
 204. Zawiadomienie o II posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4828
 205. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 4826
 206. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4826
 207. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4820
 208. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4812
 209. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4806
 210. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4804
 211. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4797
 212. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod.-kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4789
 213. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2016 rok
  Wyświetleń: 4769
 214. Zawiadomienie o V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4765
 215. Ogłoszenie o planowanej konsultacji projektu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4764
 216. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji środowiskowej na remont stacj redukcyjnej gazowej w Gogolinie ul. Kościelna
  Wyświetleń: 4763
 217. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 4756
 218. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia.
  Wyświetleń: 4743
 219. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację modernizacji lotniska OPOLE w Kamienu Śląskim
  Wyświetleń: 4717
 220. Kontrole wewnętrzne 2014
  Wyświetleń: 4716
 221. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 4716
 222. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.
  Wyświetleń: 4702
 223. Burmistrz Gogolina informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu - aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 4701
 224. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4692
 225. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4691
 226. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół
  Wyświetleń: 4663
 227. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 4659
 228. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów, zadanie Czereśniowa
  Wyświetleń: 4651
 229. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie działu społeczeństwa w opracowaniu projektów POŚ I PGO
  Wyświetleń: 4648
 230. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4646
 231. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie zadanie Kolejowa
  Wyświetleń: 4626
 232. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w Malni gm. Gogolin
  Wyświetleń: 4617
 233. Petycje złożone do Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 4615
 234. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie przedłozenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji- budowa zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu ul. Fabryczna 22
  Wyświetleń: 4612
 235. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie edukacji  na 2017 r.
  Wyświetleń: 4611
 236. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4609
 237. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok.
  Wyświetleń: 4603
 238. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2014 rok
  Wyświetleń: 4599
 239. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą: Razem możemy - inwidualizacja nauczania w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4581
 240. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4576
 241. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4575
 242. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Gogolin w 2012 r.
  Wyświetleń: 4575
 243. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych ... w Choruli.
  Wyświetleń: 4573
 244. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4572
 245. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4570
 246. Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola
  Wyświetleń: 4562
 247. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4559
 248. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 4556
 249. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4548
 250. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4548
 251. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4542
 252. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciabudowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie KOLEJOWA
  Wyświetleń: 4541
 253. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4534
 254. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4530
 255. sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4526
 256. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4523
 257. Ogłoszenie o planowanych konsultacjach projektu zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 4522
 258. obwieszczenie o nałożeniu na PEBIT Piotr Wotzka obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową
  Wyświetleń: 4514
 259. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4513
 260. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 4511
 261. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Piotra Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 4497
 262. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4496
 263. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4496
 264. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku - część 2.
  Wyświetleń: 4489
 265. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie i Burmistrza Gogolina złożone na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4487
 266. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4484
 267. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4484
 268. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dabrówce
  Wyświetleń: 4477
 269. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4477
 270. Konsultacje w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2013-2015
  Wyświetleń: 4475
 271. Uchwały
  Wyświetleń: 4473
 272. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową
  Wyświetleń: 4457
 273. Petycje złożone do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4452
 274. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4445
 275. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 27 turbin na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka
  Wyświetleń: 4440
 276. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku konferencyjno-hotelowego w Gogolinie ul. Kasztanowa 30.
  Wyświetleń: 4438
 277. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 4429
 278. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2014 rok złożone na dzień 30 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 4421
 279. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 4416
 280. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 4408
 281. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4400
 282. Kontrole wewnętrzne 2015
  Wyświetleń: 4395
 283. Burmistrz Gogolina wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie raportu oddziaływania na srodowisko lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4393
 284. Konsultacje projektów dokumentów
  Wyświetleń: 4391
 285. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegającej na remoncie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w Gogolinie przy ul. Kościelnej
  Wyświetleń: 4382
 286. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni ul. Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 4377
 287. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie przedkładania przez osoby fizyczna informacji o wrobach zawierajacych azbest będących w ich władaniu
  Wyświetleń: 4361
 288. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4352
 289. INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOGOLIN”
  Wyświetleń: 4350
 290. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4341
 291. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4339
 292. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4337
 293. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4335
 294. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 4324
 295. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o zmianie decyzji pierwotnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Kolejowa w Gogolinie
  Wyświetleń: 4322
 296. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4319
 297. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1831O Gogolin Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 4318
 298. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4317
 299. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4314
 300. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny
  Wyświetleń: 4312
 301. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na srodowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4311
 302. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont linii napowietrznej 110kv Górażdże - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4296
 303. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Hydratyzacji Wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist
  Wyświetleń: 4296
 304. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku.
  Wyświetleń: 4294
 305. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2015 rok
  Wyświetleń: 4293
 306. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4291
 307. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4291
 308. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4284
 309. Protokół z posiedzenia komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 06-02-2017r
  Wyświetleń: 4283
 310. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4280
 311. Burmistrz Gogolina postanowieniem poprawia błędy pisarskie w decyzji nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 04.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod. i kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4278
 312. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na hali produkcyjnej farb rozpuszczalnikowych oraz hali eykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 4266
 313. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4266
 314. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa.
  Wyświetleń: 4262
 315. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4256
 316. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4255
 317. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o. w Górażdzach
  Wyświetleń: 4248
 318. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4242
 319. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Województwo Opolskie do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie lotniska Opole w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4232
 320. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4229
 321. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 4224
 322. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska w Kamienu Ślaskim
  Wyświetleń: 4220
 323. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4220
 324. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4214
 325. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie zakładu drewnianych kołków do mebli w Odrowążu
  Wyświetleń: 4213
 326. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany wyposażenia obiektu sprężarkowi w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4211
 327. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych ul. Fabryczna 1 w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4209
 328. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 4209
 329. obwieszczenie Burrmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 4205
 330. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4201
 331. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : przebudowa i rozbudowa budynku nieużytkowanego gastronomiczno-mieszkalnego na pensjonat i restaurację w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4197
 332. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów budowlanych oraz budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4197
 333. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia w sieć wodociągowa i kanalizacje sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4193
 334. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4193
 335. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji paliw z myjnią w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 4187
 336. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4185
 337. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4184
 338. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowaj w Choruli
  Wyświetleń: 4183
 339. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn budowa budynku gastronomiczno-hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4183
 340. Ocena oferty złożonej przez Stowarzysznie Kamyki
  Wyświetleń: 4183
 341. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4180
 342. Gminna Komisja Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie
  Wyświetleń: 4179
 343. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4176
 344. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego w Malni
  Wyświetleń: 4174
 345. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4172
 346. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4169
 347. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia pn.rozbudowa drogi woj. nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie ...
  Wyświetleń: 4169
 348. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4169
 349. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4168
 350. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obiektu konferencyjno-hotelowego na łacznie 58 miejsc w Gogolinie ul. Kasztanowa 30
  Wyświetleń: 4167
 351. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli
  Wyświetleń: 4167
 352. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4165
 353. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4161
 354. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Górażdży Cement S.A. wykonania raportu oddziaływania na środowisko w pełnym jego zakresie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ( ZTS Górażdże)
  Wyświetleń: 4157
 355. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4156
 356. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4156
 357. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4155
 358. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4151
 359. Postanowienie Burmistrza Gogolina w sprawie sprostowania omyłki w decyzji z dnia 15.03.2007r. znak WG.VI-7610-10/2006/2007
  Wyświetleń: 4148
 360. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4147
 361. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4147
 362. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 4147
 363. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogoliniei
  Wyświetleń: 4141
 364. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4140
 365. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski
  Wyświetleń: 4137
 366. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw w Choruli
  Wyświetleń: 4136
 367. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacjipieca obrotowego Nr2 w Cementowni Górażdze S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4128
 368. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego związanego z odzyskiem odpadów
  Wyświetleń: 4127
 369. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4126
 370. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla składającego się z dwóch zadań przedsięwzięcia ; budowa młyma nr4 i instalacji odbioru pyłów w zakładzie Górazdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4125
 371. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4124
 372. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin za lata2007-2008
  Wyświetleń: 4122
 373. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 4120
 374. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej stacji paliw w Cementowni Górażdże S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4119
 375. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna działka nr 219/1
  Wyświetleń: 4118
 376. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 4112
 377. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 4112
 378. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 4110
 379. Onformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4107
 380. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie zmiany wniosku przez inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ulica Fabryczna
  Wyświetleń: 4105
 381. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4098
 382. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 4098
 383. Ocena zasobów
  Wyświetleń: 4093
 384. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 2+077 do km 4+044
  Wyświetleń: 4092
 385. Burmistrz Gogolina postanawia odstapić do nałozenia obowiązku na ZDW w Opolu do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni
  Wyświetleń: 4092
 386. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Obrowiec
  Wyświetleń: 4092
 387. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4092
 388. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4090
 389. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie przy ul. Fabrycznej
  Wyświetleń: 4087
 390. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 4083
 391. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4083
 392. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4080
 393. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja pompowni głównej P1 w kopalni Wapienia Gorażdże wraz z budową rezerwowego rurociągu tłocznego.
  Wyświetleń: 4079
 394. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji pompowni głównej P1 w Kopalni Wapienia Górażdże.
  Wyświetleń: 4079
 395. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4077
 396. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 4077
 397. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4076
 398. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa budynku gastronomiczno hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4075
 399. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4070
 400. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4066
 401. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie obiektu produkcyjno -magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4065
 402. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4062
 403. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4058
 404. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4055
 405. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4055
 406. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4054
 407. Ocena oferty złożonej przez ZKS Górażdże
  Wyświetleń: 4054
 408. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4053
 409. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4052
 410. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU MECHANIKI POJAZDOWEJ W GOGOLINIE
  Wyświetleń: 4046
 411. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O PODJECIU POSTEPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWA WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH
  Wyświetleń: 4046
 412. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Malni i Choruli w cigu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4044
 413. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4044
 414. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4042
 415. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wymiana starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4041
 416. Strategia
  Wyświetleń: 4041
 417. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4040
 418. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 4036
 419. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji środowiskowej na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Gogolinie ul. Malińska
  Wyświetleń: 4035
 420. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4035
 421. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4035
 422. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4034
 423. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4033
 424. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 240Mg/h ul. Fabryczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 4030
 425. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla oraz instalację odbioru pyłów z filtrów chłodników w Górażdzu Cement S.A
  Wyświetleń: 4029
 426. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4028
 427. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie, gmina Gogolin
  Wyświetleń: 4027
 428. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 4026
 429. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na odpady w Górażdżach ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 4024
 430. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2013
  Wyświetleń: 4023
 431. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4022
 432. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4022
 433. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4021
 434. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa wiaty na odpady w Górażdżu ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 4020
 435. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 4019
 436. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4015
 437. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4013
 438. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ciągu technologicznego pieca Nr2 w Choruli.
  Wyświetleń: 4012
 439. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, wsi Chorula, wsi Obrowiec oraz wsi Zakrzów-Dąbrówka
  Wyświetleń: 4010
 440. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4010
 441. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych z obiektami usługowo - handlowymi towarzyszącymi w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4008
 442. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja zmieniająca decyzję nr WG.VI-7610-4/2008r. z dnia 22.04.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenu ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4008
 443. Statut
  Wyświetleń: 4005
 444. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4003
 445. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4000
 446. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4000
 447. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH W GÓRAŻDZECH.
  Wyświetleń: 3999
 448. Ocena oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Obrowiec
  Wyświetleń: 3997
 449. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2013r.
  Wyświetleń: 3997
 450. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na FUH BEWI wykonanie raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjistacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 3996
 451. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 3995
 452. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 3994
 453. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 3994
 454. Konsultacje w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3989
 455. ogłoszenie przetargu na rewitalizację centrum miasta Gogolina-zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 3988
 456. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3985
 457. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb ZRS w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 3981
 458. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3981
 459. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Lotnisko Kamień Ślaski Sp. z o.o. do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie centrum motoryzacyjnego i doskonalenia jazdy w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 3976
 460. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złozeniu w tyt. Urzedzie raportu o oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3974
 461. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 3973
 462. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Materiały Budowlane Sp. z o.o. z Opola do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w m. Chorula
  Wyświetleń: 3970
 463. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3969
 464. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o obmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 3965
 465. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3962
 466. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze w miejscowości Malnia
  Wyświetleń: 3961
 467. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3959
 468. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia umieszczenie mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon na terenie Cementowni Górażdze.
  Wyświetleń: 3954
 469. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową (zespół Teltomat-100), lokalizacja: Gogolin - Karłubiec, ul. Fabryczna 1
  Wyświetleń: 3953
 470. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Polską Grupę Biogazową z Warszawy do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 3952
 471. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 3951
 472. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3948
 473. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3947
 474. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3947
 475. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji peletu w Dąbrówce
  Wyświetleń: 3945
 476. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 3944
 477. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowania obiektu bud. zwiazanego z prowadzeniem działalności w zakresie odzysków
  Wyświetleń: 3943
 478. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3943
 479. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 3939
 480. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3936
 481. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa , Kościelna....
  Wyświetleń: 3936
 482. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 3935
 483. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016r.
  Wyświetleń: 3935
 484. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Koncert instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 3935
 485. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029
  Wyświetleń: 3932
 486. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa ziemnego stawu rybnego o pow. 0,2 ha w Malni
  Wyświetleń: 3931
 487. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 3924
 488. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3924
 489. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciagu drogi wojewódzkiej ne 423
  Wyświetleń: 3923
 490. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa drogi dojazdowej w Obrowcu
  Wyświetleń: 3923
 491. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 3920
 492. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu farb rozpuszczalnikowych oraz wodnych w Choruli
  Wyświetleń: 3920
 493. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3914
 494. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia odbiór powietrza z komina filtra odpylajacego magazyn rozdrobnionych paliw zastepczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 3913
 495. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3913
 496. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3912
 497. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 3911
 498. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu o wielkości produkcji do 600 ton/dobę, Chorula ul. Koście
  Wyświetleń: 3905
 499. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do pradukcji farb rozpuszczalnikowych i wykrojników w m. Chorula
  Wyświetleń: 3903
 500. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Bernarda Lipkę z Obrowca do spozadzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie
  Wyświetleń: 3901
 501. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3899
 502. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową. Inwestor SENTREX Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3895
 503. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku na inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy .
  Wyświetleń: 3894
 504. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli.
  Wyświetleń: 3893
 505. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3892
 506. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy na rzece Odrze w m. Malnia
  Wyświetleń: 3891
 507. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3891
 508. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o nałozeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 3883
 509. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 3881
 510. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3879
 511. Burmistrz Gogolina informuje, że zodtało wydane postanowienie o obowiązki przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegajacego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową w Gogolinie ul. Kamienna.
  Wyświetleń: 3877
 512. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem nagłośnienia i oświetlenia Gminnego Centrum kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 3876
 513. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę Ekomuzeum "Nasze Wspólne Dzieło" w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3876
 514. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3875
 515. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3872
 516. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 3871
 517. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadów.
  Wyświetleń: 3870
 518. Kontrole wewnętrzne 2016
  Wyświetleń: 3863
 519. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3862
 520. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4 wraz z suszarnią żużla zadanie nr1 ...
  Wyświetleń: 3860
 521. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3859
 522. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie placu manewrowego wraz z kanalizacją deszczową w kopalni wapienia w Górażdzu.
  Wyświetleń: 3858
 523. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia, Gogolin
  Wyświetleń: 3855
 524. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 3855
 525. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji zadania Ligonia
  Wyświetleń: 3852
 526. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 3847
 527. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana wyposażenia obiektu sprężarkowni Gorażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 3842
 528. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3839
 529. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w Górażdże Cement S.A. - Wydział Pakowni i Ekspedycji
  Wyświetleń: 3838
 530. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3837
 531. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3836
 532. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3836
 533. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3835
 534. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon
  Wyświetleń: 3828
 535. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 3827
 536. Obwieszczenie Burmistza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3824
 537. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn rozbudowa istniejacego budynku o część produkcyjną i magazynową przez firmę SENTREX
  Wyświetleń: 3823
 538. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 3823
 539. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3822
 540. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3822
 541. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa węzłów załadunku cementu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3820
 542. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3820
 543. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3819
 544. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowiestacji obsługi pojazdów z zapleczem socjaln-bytowym w Gogolinie, ul Ligonia
  Wyświetleń: 3818
 545. Burmistrz Gogolina informuje, że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 3817
 546. Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3817
 547. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3813
 548. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych na działce nr 115/17 w Górażdzach na terenie Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3812
 549. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 3810
 550. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze
  Wyświetleń: 3809
 551. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 3808
 552. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3806
 553. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3802
 554. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa instalacji do magazynowania i dozowania suszonych osadów sciekowych do piecó obrotowych
  Wyświetleń: 3798
 555. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont czastkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3798
 556. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Leśnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3794
 557. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3792
 558. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa wodociągu Górażdże - Chorula
  Wyświetleń: 3791
 559. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 3791
 560. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3789
 561. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3788
 562. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3788
 563. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 3787
 564. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3786
 565. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 3786
 566. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3785
 567. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3784
 568. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3781
 569. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie.
  Wyświetleń: 3781
 570. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych
  Wyświetleń: 3780
 571. obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3779
 572. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3778
 573. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3777
 574. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb rozpuszczalnikowych oraz wykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 3773
 575. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3771
 576. Ocena oferty złożonej przez UKS Maestro
  Wyświetleń: 3768
 577. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3768
 578. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3767
 579. Wyniki otwartego konkursu - sport 2013
  Wyświetleń: 3766
 580. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 3762
 581. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa gazociągu DN300 MOP6,3MPa w Obrowcu
  Wyświetleń: 3762
 582. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3760
 583. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Krohn Polska Sp. z o.o. do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3759
 584. Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3758
 585. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3758
 586. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3756
 587. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiejnr423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 3753
 588. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014
  Wyświetleń: 3750
 589. Burmistrz Gogolina postanawieniem nałożył obowiązek na Recykl Organizacja Odzysku S.A. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni
  Wyświetleń: 3748
 590. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3748
 591. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przdsiewzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów z filtrów chłodników i zbiornika i transportu popiołów lotnych do młyna nr4
  Wyświetleń: 3747
 592. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowia hal produkcyjno-magazynowych Chespa - Farby Graficzne Sp.z o.o.
  Wyświetleń: 3746
 593. Informacja dodatkowa w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3746
 594. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanym postanowieniu nakładającym na firmę sentrex wykonania raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową
  Wyświetleń: 3746
 595. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 3745
 596. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014 rok
  Wyświetleń: 3745
 597. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
  Wyświetleń: 3742
 598. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków w Odrowążu
  Wyświetleń: 3741
 599. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3741
 600. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 3738
 601. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3734
 602. Zarządzenia Burmistrza - 2016
  Wyświetleń: 3733
 603. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Obrowcu
  Wyświetleń: 3731
 604. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw ZTS Górażdze, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3730
 605. Informacja o ocenie oferty
  Wyświetleń: 3730
 606. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3730
 607. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3730
 608. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3729
 609. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa zakładu paliw alternatywnych w Górażdzu
  Wyświetleń: 3729
 610. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o ponownym rozpatrzeniu sprawy wydania decyzji środowiskowej na budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 3726
 611. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3726
 612. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie uzbrojenia terenów budowlanych w Gogolinie ul. Wyzwolenia 66
  Wyświetleń: 3725
 613. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3724
 614. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3723
 615. Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3722
 616. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków do łączenia mebli w Odrowążu przy ul Wiejskiej dz. nr 220/2
  Wyświetleń: 3721
 617. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w dawnym folwarkuprzypałacowymw Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3721
 618. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw na Wydziale Pakowni i Ekspedycji Górażdże
  Wyświetleń: 3720
 619. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu manewrowego wraz siecią kanalizacji deszczowej w Górażdzu Cement
  Wyświetleń: 3720
 620. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3716
 621. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na Pana Antoniego Rymaszewskiego o przeprowadzenie oceny oddziaływania na srodowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej z myjnią ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3714
 622. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3714
 623. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3710
 624. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hal produkcyjno magazynowych przez Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3706
 625. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa drogi woj. nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 3704
 626. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmioscie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu Chespa w Choruli.
  Wyświetleń: 3703
 627. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3701
 628. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3700
 629. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3699
 630. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów oraz zbiornik i transport popiołów lotnych w Górażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 3697
 631. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3697
 632. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsiewzięcia pn przebudowa dróg powiatowych nr 1817O Otmice-Kamień Śląski oraz nr 1831O Gogolin-Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 3697
 633. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 3697
 634. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3695
 635. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3695
 636. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3693
 637. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3691
 638. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3690
 639. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3688
 640. Postanowienie Burmistrz Gogolina o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie"
  Wyświetleń: 3687
 641. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowiewęzłów załadunku cmentu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3683
 642. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3680
 643. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 3679
 644. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3677
 645. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn budowa gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 3676
 646. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb oraz wykrojników , Chorula ul. Kościelna dz.80/7
  Wyświetleń: 3674
 647. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 3674
 648. obwieszczenie Burmistrz Gogolina w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przediewzięcia zmiana sposobu uzytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną w Dabrówce
  Wyświetleń: 3673
 649. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3673
 650. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 3672
 651. KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3671
 652. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3668
 653. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3668
 654. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu zmiany decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli
  Wyświetleń: 3667
 655. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3667
 656. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 3665
 657. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3664
 658. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3663
 659. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3662
 660. ogloszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 3661
 661. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3660
 662. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji do redukcji azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3659
 663. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3659
 664. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok
  Wyświetleń: 3658
 665. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3657
 666. Wykaz do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3656
 667. Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3656
 668. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA O ZŁOŻENIU PRZEZ PGB ENERGETYKA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ O MOCY DO 1 MW
  Wyświetleń: 3655
 669. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3653
 670. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 3652
 671. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 3651
 672. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zbieranie, magazynowanie, segregacja odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle Gogolin ul. Ligonia
  Wyświetleń: 3646
 673. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3643
 674. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3642
 675. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 3641
 676. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3639
 677. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3637
 678. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3637
 679. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 3632
 680. Transmisje Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3632
 681. świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3627
 682. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku nieużytkowanego na pensjonat i restauracje w Zakrzowie ul. Stawowa9
  Wyświetleń: 3625
 683. Konkurs na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 3625
 684. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 3623
 685. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3620
 686. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3620
 687. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3619
 688. ogłoszenie przeatrgu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Urzedu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 3618
 689. Informacja o ocenie złożonej oferty
  Wyświetleń: 3616
 690. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3612
 691. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3610
 692. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca pozytywnego zaopinioniwania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2013 rok
  Wyświetleń: 3608
 693. odwołanie od decyzji Burmistrza Gogolina o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 3607
 694. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw z myjnią zlokalizowaną w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 3606
 695. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3606
 696. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3606
 697. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 3603
 698. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3602
 699. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3601
 700. Burmistrz Gogolina informuje iż umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont lini 110 kv Górażdże Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3600
 701. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia instalacja do magazynowania transportu i dozowanie suszonych osadów ściekowych do pieców obrotowych
  Wyświetleń: 3600
 702. obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowaniahali magazynowej oraz budowa nowej w Dąbrówce
  Wyświetleń: 3598
 703. Kontynuacja dyżurów w ramach Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów
  Wyświetleń: 3597
 704. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3597
 705. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw Wydział Kolejowy, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3596
 706. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w Malni
  Wyświetleń: 3595
 707. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3593
 708. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3591
 709. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3589
 710. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 3589
 711. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3589
 712. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3585
 713. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3583
 714. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3580
 715. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3579
 716. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3578
 717. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3577
 718. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3575
 719. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomosci na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3573
 720. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3571
 721. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3569
 722. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina informujące o złożeniu przez ZDW Opole raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 3567
 723. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 3567
 724. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej nr 1817 oraz nr 1831 - Ietap
  Wyświetleń: 3566
 725. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 3565
 726. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3565
 727. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 06.02.2017r.
  Wyświetleń: 3565
 728. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 3563
 729. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3563
 730. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3559
 731. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3559
 732. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3557
 733. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3556
 734. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3554
 735. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Doraźnej
  Wyświetleń: 3551
 736. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni ulicy Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 3550
 737. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3549
 738. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3545
 739. OBWIESZCZENIE BURMISTRZ GOGOLINA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCJE W PARK MASZYNOWY I WDROŻENIE INNOWACJI W PROCESIE PRODUKCJI WYROBÓW CHRONIONYCH PATENTEM
  Wyświetleń: 3542
 740. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 3542
 741. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego w Wydziale Produkcji Zakładów Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3541
 742. Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3539
 743. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wykaszarek spalinowych
  Wyświetleń: 3536
 744. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3535
 745. Nabór członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 3534
 746. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego pieca nr 2 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3531
 747. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3529
 748. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego na Wydziale Produkcji Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3526
 749. Informacja o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3526
 750. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie Jednostki Produkcyjnej w Górażdżach Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3526
 751. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3523
 752. Informacja Burmistrza Gogolina - konkurs na projekt logotypu
  Wyświetleń: 3522
 753. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3522
 754. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3519
 755. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli
  Wyświetleń: 3516
 756. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 3514
 757. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszacymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3510
 758. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3509
 759. Uchwała Nr 744/2013 z dnia 30 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkoej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu
  Wyświetleń: 3507
 760. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3505
 761. Wyniki otwartego konkursu w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok
  Wyświetleń: 3505
 762. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli dla Firmy Chespa - Farby Graficzne
  Wyświetleń: 3499
 763. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 3494
 764. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 3493
 765. DOŚ-III.7322.51.2016.AK
  Wyświetleń: 3492
 766. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miasta Gogolina- zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 3492
 767. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3491
 768. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojew. nr 424 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3488
 769. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 3488
 770. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3488
 771. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 5+003 do km 7+267 - II ETAP
  Wyświetleń: 3487
 772. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3483
 773. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 3477
 774. Burmistrz Gogolina informuje iż nałożono obowiązek na ZDW Opole wykonania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3474
 775. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3474
 776. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy
  Wyświetleń: 3474
 777. Zawiadomienie o I Sesji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3468
 778. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3467
 779. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3466
 780. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno - bytowym na dz.nr 68 k.m.1
  Wyświetleń: 3465
 781. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu użytkowania część hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową przy ul. Kamiennej 86 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3465
 782. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3462
 783. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 3461
 784. Ogłoszenie o zamówieniu pn.” Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3459
 785. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 3455
 786. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbiorze powietrza z komina filtra odpylającego magazyn rozdrobnionych paliw zastępczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 3451
 787. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja silosów nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3450
 788. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A..
  Wyświetleń: 3446
 789. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 3445
 790. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3445
 791. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn budowa instalacji do redukcji emisji tlenków azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3441
 792. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3440
 793. Zawiadomienie o VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3439
 794. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3434
 795. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 3431
 796. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę Ekomuzeum „Nasze wspólne dzieło” w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3427
 797. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3423
 798. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotycząca pozytywnego zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3423
 799. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gogolina o uzyskaniu pozytywnej opinii projektu - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z Prognozą oddziaływania na na środowisko
  Wyświetleń: 3420
 800. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3420
 801. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2015 rok.
  Wyświetleń: 3418
 802. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3416
 803. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3414
 804. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3413
 805. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową działka nr 203/2, k.m.3 ul. Kamienna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3412
 806. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3409
 807. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3408
 808. obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania stanowisko załadunku cementu luzem w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3408
 809. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3406
 810. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3406
 811. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa budowa instalacji hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A. w Górażdżach
  Wyświetleń: 3404
 812. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 3401
 813. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3397
 814. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o konsultacjach
  Wyświetleń: 3394
 815. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej przy ul Kamiennej 86 w Gogolinie na halę produkcyjno
  Wyświetleń: 3393
 816. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3392
 817. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3388
 818. Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3384
 819. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3383
 820. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3382
 821. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3382
 822. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3381
 823. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3381
 824. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiegow w sołectwie Górażdże na dzień 02.02.2015
  Wyświetleń: 3380
 825. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złożeniu poprawionego i uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3379
 826. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3376
 827. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zbieraniu, magazynowaniu segregacji odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle
  Wyświetleń: 3373
 828. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 3369
 829. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 3367
 830. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3367
 831. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie i Dabrówce
  Wyświetleń: 3365
 832. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3364
 833. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3363
 834. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3361
 835. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 3360
 836. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3359
 837. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3358
 838. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3358
 839. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Zakrzów na dzień 20 stycznia 2015r.
  Wyświetleń: 3355
 840. Uchwała Nr 564/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy GOgolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 3355
 841. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Lesnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3354
 842. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014-2029”.
  Wyświetleń: 3353
 843. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3349
 844. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu w tut. Urzędzie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjną ul. Kamienna 86 Gogolin
  Wyświetleń: 3346
 845. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3343
 846. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu postanowieniem obowiązku na inwestorze do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum sportów motorowych – Gogolin”
  Wyświetleń: 3342
 847. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 3341
 848. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 3339
 849. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3338
 850. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3335
 851. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424
  Wyświetleń: 3334
 852. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2015
  Wyświetleń: 3330
 853. Zawiadomienie o XI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3330
 854. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3329
 855. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 3327
 856. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wglądu do złożonego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli. Inwestor Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3325
 857. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia modernizacja silosów cementu nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3323
 858. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3322
 859. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3322
 860. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3321
 861. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3321
 862. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3321
 863. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3319
 864. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji - przebudowa drogi ul. Kościelna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3317
 865. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3307
 866. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3305
 867. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska do piłki noznej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3304
 868. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3301
 869. Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3299
 870. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego
  Wyświetleń: 3295
 871. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej numerem 677/64 z k.m. 3 obręb Kamień Śląski.
  Wyświetleń: 3289
 872. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3289
 873. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert_kultura fizyczna_2015
  Wyświetleń: 3286
 874. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3286
 875. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3284
 876. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3283
 877. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3280
 878. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3279
 879. Odwołanie II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3276
 880. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3275
 881. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r.
  Wyświetleń: 3274
 882. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3272
 883. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3272
 884. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany decyzji nr IN.V.7820.1.16.2012.EA z 24.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie - Gogolin
  Wyświetleń: 3270
 885. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3269
 886. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinieie
  Wyświetleń: 3267
 887. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 Nr rej. ODB3574
  Wyświetleń: 3266
 888. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3265
 889. Zawiadomienie o VII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3264
 890. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3263
 891. Protokół VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3263
 892. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu na tor doskonalenia jazdy przy Lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3262
 893. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3261
 894. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3261
 895. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3256
 896. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3256
 897. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3253
 898. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3253
 899. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa centru sportów motorowych - Gogolin
  Wyświetleń: 3252
 900. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 3251
 901. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja układu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 modernizacja silosów cementu nr 3 i 9
  Wyświetleń: 3249
 902. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3248
 903. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3248
 904. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3248
 905. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn stanowisko załadunku cementu luzem na samochody z silosów nr 7 i 8
  Wyświetleń: 3246
 906. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3242
 907. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3240
 908. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2014 r.
  Wyświetleń: 3237
 909. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3236
 910. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3232
 911. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.
  Wyświetleń: 3229
 912. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3228
 913. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3227
 914. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3227
 915. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3226
 916. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałycyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3225
 917. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji odmawiającej Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecwi zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej ..."
  Wyświetleń: 3224
 918. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie jednostki produkcyjnej w Górażdżach przez Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3222
 919. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Budowa Obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"
  Wyświetleń: 3220
 920. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3216
 921. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Chorula na dzień 03.02.2015r.
  Wyświetleń: 3213
 922. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3213
 923. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 3213
 924. Zawiadomienie o VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3212
 925. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3211
 926. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3210
 927. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2017
  Wyświetleń: 3208
 928. Informacja o przyznanym dofinansowaniu dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3205
 929. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 3204
 930. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3201
 931. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja ukłdu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 w Cementowni Górażdże S.A.
  Wyświetleń: 3198
 932. Informacja o wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla „Bacatj” Andrzej Wojciech Wojewodzic, ul. Grunwaldzka 35, 46-060 Prószków
  Wyświetleń: 3189
 933. Uchwała Nr 18_2014 z dnia 31 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3189
 934. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3189
 935. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3188
 936. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3187
 937. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3187
 938. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 3184
 939. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 244
  Wyświetleń: 3182
 940. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3181
 941. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej i postanowienia dla przedsięwzięcia pn inwestycje w park maszynowy i wdrożenie inowacji w procesie produkcji wyrobów chronionych patentem w Zakładzie Gniotpol w Odrowążu
  Wyświetleń: 3179
 942. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3178
 943. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3174
 944. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3173
 945. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową ul. Kamienna 79, Gogolin, inwestor SENTREX
  Wyświetleń: 3170
 946. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3170
 947. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kościelnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3169
 948. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3169
 949. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 Nr rej. OKRG 368
  Wyświetleń: 3167
 950. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałcyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3167
 951. Zawiadomienie o Wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3167
 952. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej zwołanego na dzień 09.12.2013r.
  Wyświetleń: 3164
 953. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3160
 954. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3159
 955. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3155
 956. Ogłoszenie o wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3154
 957. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3153
 958. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3149
 959. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3149
 960. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3148
 961. Uchwała Nr 536/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2015-2024
  Wyświetleń: 3148
 962. Zawiadomienie o III posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3146
 963. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 3138
 964. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia
  Wyświetleń: 3138
 965. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832O Gogolin - Chorula
  Wyświetleń: 3136
 966. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3133
 967. Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 3132
 968. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3132
 969. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Odrowąż na dzień 27.01.2015r.
  Wyświetleń: 3131
 970. Ogłoszenie Regulaminu konkursu „Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie- fauna Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 3131
 971. Zawiadomienie o V Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3127
 972. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3126
 973. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 3125
 974. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3122
 975. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 3122
 976. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 3118
 977. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 3114
 978. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3113
 979. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3112
 980. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3112
 981. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3112
 982. Przetarg na zadanie pod nazwą "Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia."
  Wyświetleń: 3109
 983. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia przez inwestora Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn rozbudowa zakładu farby graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3107
 984. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3104
 985. Ogłoszenie Regulaminu konkursu fotograficznego „25-lecie Samorządu Terytorialnego – Gmina Gogolin wczoraj i dziś”
  Wyświetleń: 3104
 986. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Rurociągi filtrów U1P91 i U2PO1 w Górażdżach Cement S.A.
  Wyświetleń: 3102
 987. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3102
 988. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3093
 989. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rurociągi filtrów U1P91 i U2P01 wraz z adaptacją filtrów na terenie Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3092
 990. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3091
 991. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 di km 6+944
  Wyświetleń: 3090
 992. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3090
 993. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 3089
 994. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3089
 995. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”
  Wyświetleń: 3085
 996. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3085
 997. DOŚ-III.7322.63.2016.AK
  Wyświetleń: 3083
 998. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji w której odmawia się Spółce Mo-Bruk zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 3083
 999. Projekty uchwał na III Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3083
 1000. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3083
 1001. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego nr 2 w Cementowni
  Wyświetleń: 3077
 1002. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1KW w miejscowości Zakrzów
  Wyświetleń: 3072
 1003. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3067
 1004. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3065
 1005. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin na lata 2015 – 2019.
  Wyświetleń: 3064
 1006. Zespół ds. rewitalizacji – zaproszenie do udziału w pracach Zespołu skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  Wyświetleń: 3059
 1007. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3058
 1008. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 3055
 1009. Uchwała Nr 565/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projkecie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3047
 1010. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.
  Wyświetleń: 3045
 1011. Terminy kolejnych kosultacji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3044
 1012. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3042
 1013. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, wsi Kamionek i wsi Malnia
  Wyświetleń: 3041
 1014. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3037
 1015. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3037
 1016. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 3034
 1017. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 3033
 1018. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star
  Wyświetleń: 3029
 1019. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3028
 1020. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3023
 1021. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3022
 1022. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3021
 1023. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku na PGB Energetyka Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 1MW
  Wyświetleń: 3019
 1024. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3016
 1025. Protokół VII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3014
 1026. Budżet Gminy Gogolin na 2018 rok
  Wyświetleń: 3012
 1027. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3012
 1028. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3011
 1029. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3009
 1030. Zawiadomienie o VIII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3009
 1031. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 3008
 1032. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 3006
 1033. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek, wsi Malnia i miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3006
 1034. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3003
 1035. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniow na dzień 23.02.2015r.
  Wyświetleń: 2998
 1036. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Malnia na dzień 04.02.2015r.
  Wyświetleń: 2997
 1037. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 2992
 1038. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla potrzeb OSP Odrowąż
  Wyświetleń: 2988
 1039. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2988
 1040. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2983
 1041. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2974
 1042. Gogolin: Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 2968
 1043. Ocena oferty złożonej przez TSKN na Śląsku Opolskim
  Wyświetleń: 2963
 1044. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 2961
 1045. Rekrutacja
  Wyświetleń: 2958
 1046. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2955
 1047. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 2950
 1048. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 2950
 1049. Projekty uchwal na VII Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2949
 1050. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2948
 1051. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 2946
 1052. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2941
 1053. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2016
  Wyświetleń: 2940
 1054. Uchwała Nr 11/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
  Wyświetleń: 2938
 1055. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu na ZDW w Opolu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - zmiana decyzji o środowiskowych uwrunkowania
  Wyświetleń: 2937
 1056. Zawiadomienia o sesjach i komisjach
  Wyświetleń: 2937
 1057. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2937
 1058. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 2936
 1059. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 2933
 1060. Projekt uchwały na II Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 2933
 1061. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 2930
 1062. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2927
 1063. Ogłoszenie o przetargu na "Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
  Wyświetleń: 2925
 1064. Ogłoszenie postępowania konkursowego z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 2916
 1065. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2916
 1066. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamionek na dzień 09.02.2015r.
  Wyświetleń: 2914
 1067. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2911
 1068. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2908
 1069. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2908
 1070. Zawiadomienie o VI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2905
 1071. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2905
 1072. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Obrowiec na dzień 24.02.2015
  Wyświetleń: 2904
 1073. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2903
 1074. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Dąbrówka na dzień 11.02.2015r.
  Wyświetleń: 2899
 1075. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2895
 1076. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępcy komendanta straży miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 2890
 1077. Zawiadomienie o IX Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2888
 1078. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2886
 1079. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2884
 1080. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2873
 1081. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2872
 1082. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2860
 1083. Terminy kosultacji Gminnej Rady Seniorów - III kw. 2016 r.
  Wyświetleń: 2853
 1084. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2847
 1085. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2844
 1086. Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2837
 1087. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2837
 1088. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „KAMYKI”
  Wyświetleń: 2827
 1089. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2826
 1090. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 2825
 1091. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 2825
 1092. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2823
 1093. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2822
 1094. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamień Śląski na dzień 10.02.2015r.
  Wyświetleń: 2821
 1095. Ogłoszenie otwartego kunkursu ofert
  Wyświetleń: 2821
 1096. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2818
 1097. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2813
 1098. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa ciagu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 2806
 1099. Zawiadomienie o X Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2798
 1100. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2796
 1101. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2795
 1102. Ogłoszenie o konkursie fotograficznym
  Wyświetleń: 2791
 1103. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2787
 1104. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2785
 1105. Uchwała Nr 572/2015 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Gogolin na 2016 r.
  Wyświetleń: 2782
 1106. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2774
 1107. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2771
 1108. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin” wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 2767
 1109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia
  Wyświetleń: 2766
 1110. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 2764
 1111. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2762
 1112. Projekty dokumentów
  Wyświetleń: 2761
 1113. Uchwała Nr 535/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 2757
 1114. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 2756
 1115. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry..."
  Wyświetleń: 2749
 1116. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.15.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2749
 1117. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2748
 1118. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2747
 1119. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2744
 1120. Ocena oferty złożonej przez LKS Obrowiec
  Wyświetleń: 2743
 1121. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zmianie terminu składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2743
 1122. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2742
 1123. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2740
 1124. Projekt uchwały na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2739
 1125. Informacja z otwarcia ofert "Centrum Przesiadkowe Gogolin"
  Wyświetleń: 2738
 1126. Uchwała Nr 2/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 2736
 1127. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2733
 1128. Obwieszczenie dotyczące budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 2727
 1129. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej ds. rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 2727
 1130. Ogłoszenie o naborze do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2726
 1131. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 2723
 1132. Informacja o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 2721
 1133. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2720
 1134. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2716
 1135. Zawiadomienie o X posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2715
 1136. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2713
 1137. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin"
  Wyświetleń: 2712
 1138. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 2708
 1139. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 2706
 1140. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 2702
 1141. Wyniki przeprowadzonych postępowań konkursowych na wybór podmiotów na realizację w 2017 roku programów zdrowotnych.
  Wyświetleń: 2699
 1142. Wybory do PE 2019
  Wyświetleń: 2697
 1143. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2695
 1144. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 2691
 1145. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie stacji paliw z myjnią zlokalizowanej w Gogolinie ul. Pawła.
  Wyświetleń: 2690
 1146. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2689
 1147. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 2687
 1148. Zawiadomienie o wspólnym wyjazdowym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2679
 1149. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2678
 1150. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2673
 1151. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2673
 1152. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fair Play
  Wyświetleń: 2667
 1153. Petycje do Burmistrza Gogolina 2017
  Wyświetleń: 2665
 1154. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2665
 1155. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa gazociągu DN300MOP6,3MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 2658
 1156. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2654
 1157. Uchwała Nr 14_2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 2650
 1158. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin”
  Wyświetleń: 2647
 1159. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2016 rok.
  Wyświetleń: 2644
 1160. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 2640
 1161. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2639
 1162. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2636
 1163. Zawiadomienie o IX Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2634
 1164. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2633
 1165. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2621
 1166. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2619
 1167. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2617
 1168. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2617
 1169. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2608
 1170. Protokół VIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2605
 1171. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2604
 1172. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2603
 1173. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2595
 1174. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2590
 1175. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2585
 1176. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż łodzi - kutra
  Wyświetleń: 2584
 1177. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2582
 1178. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2582
 1179. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 2578
 1180. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2578
 1181. DOŚ-III.7322.73.2016.AK
  Wyświetleń: 2566
 1182. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2565
 1183. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2564
 1184. Ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „ MAESTRO” na realizację zadania publicznego „Organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina.”
  Wyświetleń: 2561
 1185. Uchwała Nr 573/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2016-2022
  Wyświetleń: 2561
 1186. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA ​​​​​​​o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”
  Wyświetleń: 2559
 1187. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2551
 1188. Kontrole wewnętrzne 2017
  Wyświetleń: 2549
 1189. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2549
 1190. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 2547
 1191. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2547
 1192. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Termomodernizację Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia”
  Wyświetleń: 2544
 1193. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2544
 1194. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2543
 1195. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 2542
 1196. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2541
 1197. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2540
 1198. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2534
 1199. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2534
 1200. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przedłożeniu uwag i wniosków oraz wystąpieniu o opinie w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 2531
 1201. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 2528
 1202. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 2525
 1203. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 2523
 1204. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Centrum Przesiadkowe Gogolin”
  Wyświetleń: 2520
 1205. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2516
 1206. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2514
 1207. Ogłoszenie wyników zapytania na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 2509
 1208. Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 2500
 1209. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2497
 1210. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2497
 1211. Gminna Rada Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 2496
 1212. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięw. polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2495
 1213. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2495
 1214. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg.
  Wyświetleń: 2495
 1215. Informacja o wyborze oferty na sprzedaż łodzi – kutra nr rej. KŻ- II-254 wraz z przyczepą podłodziową nr rej. OKR 2H78.
  Wyświetleń: 2493
 1216. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2493
 1217. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2492
 1218. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 2488
 1219. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2487
 1220. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2482
 1221. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2481
 1222. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2481
 1223. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O
  Wyświetleń: 2480
 1224. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2479
 1225. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2479
 1226. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2477
 1227. DOŚ-III.7322.76.2016.AK
  Wyświetleń: 2476
 1228. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2476
 1229. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2475
 1230. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 2474
 1231. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2474
 1232. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2472
 1233. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2471
 1234. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2470
 1235. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu na Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 2466
 1236. Zarządzenia Burmistrza - 2017
  Wyświetleń: 2462
 1237. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2462
 1238. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 2459
 1239. WG.III.6220.10.2016
  Wyświetleń: 2459
 1240. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2455
 1241. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 2454
 1242. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 2451
 1243. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2443
 1244. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2437
 1245. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2436
 1246. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2432
 1247. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2423
 1248. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2422
 1249. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 2416
 1250. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 2410
 1251. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2407
 1252. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 2404
 1253. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2402
 1254. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2401
 1255. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2400
 1256. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2398
 1257. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 2397
 1258. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2396
 1259. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2393
 1260. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2389
 1261. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 2388
 1262. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2387
 1263. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 2385
 1264. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych oznaczonych numerami 76/14 i 76/28 z k.m. 2 obręb Chorula
  Wyświetleń: 2383
 1265. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2383
 1266. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 2382
 1267. Informacja o wyniku postępowania dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 2380
 1268. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2380
 1269. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2367
 1270. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2358
 1271. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2353
 1272. Petycje do Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 2353
 1273. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 2345
 1274. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 2338
 1275. Uchwała Nr 723/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2338
 1276. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 2336
 1277. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2335
 1278. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2331
 1279. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2329
 1280. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2328
 1281. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2325
 1282. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2325
 1283. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 2321
 1284. Projekty uchwały na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2317
 1285. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - pomoc społeczna
  Wyświetleń: 2298
 1286. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Prelekcję nt. bioróżnorodności połączoną z degustacją
  Wyświetleń: 2298
 1287. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2297
 1288. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2297
 1289. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 2295
 1290. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 2291
 1291. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2290
 1292. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 2287
 1293. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2281
 1294. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 2279
 1295. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2279
 1296. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2277
 1297. Ogłoszenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2276
 1298. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2271
 1299. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2264
 1300. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2263
 1301. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
  Wyświetleń: 2261
 1302. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie
  Wyświetleń: 2256
 1303. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2255
 1304. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2253
 1305. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2248
 1306. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2244
 1307. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2242
 1308. Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 2232
 1309. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 2229
 1310. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin, gmina Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2227
 1311. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2018
  Wyświetleń: 2227
 1312. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2227
 1313. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2227
 1314. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 2223
 1315. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2222
 1316. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 2209
 1317. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2204
 1318. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 2200
 1319. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 2197
 1320. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2191
 1321. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 2189
 1322. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 2189
 1323. Informacja dla rolników dot. suszy w 2018 r.
  Wyświetleń: 2188
 1324. Uchwała Nr 709/2016 z dnia 29 stycznia 2017r. Składu Orzekającego RIO nt. opinii o możliwości sfinansowania defictu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 2179
 1325. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2179
 1326. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2165
 1327. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2161
 1328. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2157
 1329. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 3.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.8.2017 pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w ...
  Wyświetleń: 2156
 1330. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2149
 1331. Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”.
  Wyświetleń: 2148
 1332. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2148
 1333. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2146
 1334. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 2146
 1335. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2144
 1336. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2141
 1337. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 2141
 1338. Petycje do Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2139
 1339. OGŁOSZENIE Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2122
 1340. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2117
 1341. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O”
  Wyświetleń: 2117
 1342. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2115
 1343. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2113
 1344. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.3.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2017r.”
  Wyświetleń: 2105
 1345. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2103
 1346. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 2101
 1347. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2101
 1348. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2096
 1349. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2092
 1350. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 2087
 1351. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 2083
 1352. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2077
 1353. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2074
 1354. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2073
 1355. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2066
 1356. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 2065
 1357. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2062
 1358. Uchwała 520/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 2061
 1359. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2060
 1360. Informacja Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2058
 1361. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina.
  Wyświetleń: 2056
 1362. Wyszukiwarka zaawansowana BIP
  Wyświetleń: 2051
 1363. Informacja - nowe dowody osobiste
  Wyświetleń: 2048
 1364. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.2.2017
  Wyświetleń: 2046
 1365. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2044
 1366. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2041
 1367. Informacja o podjętej uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Odrowążu
  Wyświetleń: 2037
 1368. Uchwała Nr 708/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 2036
 1369. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.2.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2017r.”
  Wyświetleń: 2034
 1370. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 2033
 1371. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2033
 1372. Protokół IX Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2031
 1373. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2028
 1374. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2027
 1375. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2015
 1376. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2010
 1377. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 2009
 1378. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.3.2017
  Wyświetleń: 2003
 1379. Petycje do Burmistrza Gogolina 2016
  Wyświetleń: 2002
 1380. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O.”
  Wyświetleń: 1993
 1381. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1990
 1382. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1989
 1383. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet.”
  Wyświetleń: 1986
 1384. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2017
  Wyświetleń: 1986
 1385. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 1980
 1386. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1970
 1387. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1969
 1388. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1964
 1389. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
  Wyświetleń: 1960
 1390. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 1959
 1391. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1957
 1392. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1956
 1393. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1941
 1394. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2017 rok.
  Wyświetleń: 1932
 1395. Zawiadomienie o XI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji
  Wyświetleń: 1928
 1396. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1927
 1397. Petycja
  Wyświetleń: 1926
 1398. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1925
 1399. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1914
 1400. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1911
 1401. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1906
 1402. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1905
 1403. Petycje do Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1903
 1404. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 1898
 1405. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1895
 1406. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1893
 1407. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1873
 1408. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 1867
 1409. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1862
 1410. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1856
 1411. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”.
  Wyświetleń: 1852
 1412. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1852
 1413. Uchwała 519/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO w Opolu nt. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 1852
 1414. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 1840
 1415. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1831
 1416. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1829
 1417. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1825
 1418. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1821
 1419. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 1817
 1420. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 1813
 1421. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.9.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1809
 1422. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.13.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 1807
 1423. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1807
 1424. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1800
 1425. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1796
 1426. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.4.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 1786
 1427. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 5.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 1785
 1428. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1776
 1429. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 1772
 1430. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1767
 1431. Zawiadomienie o XV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1766
 1432. Przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 1755
 1433. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.5.2018 pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1754
 1434. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1753
 1435. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 1748
 1436. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1745
 1437. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1743
 1438. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1742
 1439. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14.02.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I...
  Wyświetleń: 1737
 1440. Zawiadomienie Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 18 sierpnia 2015r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansowania i Planowania oraz Komisji Oświaty, Ku
  Wyświetleń: 1737
 1441. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę poczęstunku na bazie naturalnych, lokalnych produktów spożywczych, promujących bioróżnorodność Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1732
 1442. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.8.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 1711
 1443. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1707
 1444. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP nr 2 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1705
 1445. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1696
 1446. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: wynajem toalet przenośnych wraz z usługą dostawy/odbioru na terenie kopalni Górażdże
  Wyświetleń: 1694
 1447. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 1690
 1448. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 20.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 1683
 1449. Petycje do Burmistrza Gogolina 2015
  Wyświetleń: 1683
 1450. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1683
 1451. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 1681
 1452. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 1671
 1453. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.4.2017
  Wyświetleń: 1670
 1454. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania i Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1669
 1455. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 1656
 1456. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1656
 1457. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1654
 1458. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1647
 1459. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1645
 1460. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1644
 1461. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1634
 1462. Zawiadomienie o XIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1633
 1463. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 1631
 1464. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 1626
 1465. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1626
 1466. Informacji o podstawowej kwocie dotacji w placówkach prowadzonych przez inne organy niż Gmina Gogolin
  Wyświetleń: 1621
 1467. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1618
 1468. Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko - Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 1615
 1469. Protokół X Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1612
 1470. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę gastronomiczną polegającą na wykonaniu jajecznicy w plenerze w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności ...
  Wyświetleń: 1602
 1471. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 1599
 1472. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1591
 1473. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1586
 1474. nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1584
 1475. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za rok 2016.
  Wyświetleń: 1582
 1476. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1579
 1477. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1577
 1478. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 1576
 1479. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 1570
 1480. Zawiadomienie o XII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1564
 1481. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 1559
 1482. INI.I.7840.1.67.2017.WP
  Wyświetleń: 1558
 1483. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 17.08.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1557
 1484. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 1554
 1485. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1550
 1486. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 18.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 1542
 1487. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1538
 1488. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1530
 1489. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1530
 1490. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę przewodnika podczas wycieczki rowerowej szlakiem gogolińskich form ochrony przyrody, organizowanej w ramach projektu...
  Wyświetleń: 1528
 1491. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1526
 1492. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1526
 1493. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki rowerowej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1526
 1494. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1524
 1495. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1524
 1496. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1522
 1497. Młodzieżowa Rada - kadencja 2019-2021
  Wyświetleń: 1520
 1498. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1517
 1499. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1514
 1500. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1510
 1501. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1508
 1502. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1505
 1503. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA - przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 1501
 1504. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1501
 1505. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.14.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1500
 1506. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 1499
 1507. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wykonanie tablic edukacyjno-zabawowych w obrębie ścieżki edukacyjnej na terenie utworzonego Ogrodu miejskiego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 1496
 1508. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1490
 1509. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1488
 1510. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1488
 1511. Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018
  Wyświetleń: 1484
 1512. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
  Wyświetleń: 1483
 1513. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1478
 1514. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1475
 1515. Postanowienie o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1467
 1516. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1467
 1517. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej
  Wyświetleń: 1457
 1518. Komunikat dot. rekrutacji do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1455
 1519. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1455
 1520. Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1450
 1521. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 1439
 1522. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP Kamień Śl.
  Wyświetleń: 1436
 1523. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1432
 1524. Informacja o zamiarze zawarcia umowy nr WG.I.271.23.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”
  Wyświetleń: 1424
 1525. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1422
 1526. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1418
 1527. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1412
 1528. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1403
 1529. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.12.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1402
 1530. Ogłoszenie o konkursie "Rowerem w dożynkowym korowodzie"
  Wyświetleń: 1397
 1531. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1395
 1532. Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu pn. Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - "Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki"
  Wyświetleń: 1394
 1533. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1393
 1534. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1391
 1535. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1389
 1536. Budżet Gminy Gogolin na 2019 rok
  Wyświetleń: 1385
 1537. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1382
 1538. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 1373
 1539. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 1355
 1540. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.22.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 1350
 1541. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1346
 1542. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1346
 1543. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 1341
 1544. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.75.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1319
 1545. Informacja o otrzymanym wsparciu
  Wyświetleń: 1318
 1546. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1318
 1547. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1317
 1548. Zarządzenie Burmistrza Gogolina z 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1317
 1549. Kontrole wewnętrzne 2018 r
  Wyświetleń: 1316
 1550. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 1315
 1551. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1314
 1552. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1312
 1553. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1309
 1554. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1307
 1555. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 1299
 1556. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1299
 1557. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1296
 1558. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1295
 1559. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1291
 1560. Ogłoszenie i wyniki II przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 1290
 1561. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 1290
 1562. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1282
 1563. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wynajem namiotu wraz z ławkami na 150 osób wraz z usługą złożenia/rozłożenia na terenie kopalni Górażdże.
  Wyświetleń: 1276
 1564. Zdrowie
  Wyświetleń: 1275
 1565. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1273
 1566. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie prelekcji nt. bioróżnorodności połączonej z degustacją
  Wyświetleń: 1266
 1567. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 1263
 1568. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1263
 1569. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 1262
 1570. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 1259
 1571. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1245
 1572. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (zmiana numeracji sesji)
  Wyświetleń: 1244
 1573. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1239
 1574. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1236
 1575. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1236
 1576. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1235
 1577. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1230
 1578. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 4.07.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1229
 1579. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.19.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 1225
 1580. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1224
 1581. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2019 rok.
  Wyświetleń: 1221
 1582. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1220
 1583. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 1219
 1584. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: 1) wykonanie przedstawienia ekologicznego, 2) przeprowadzenie warsztatów ekologicznych
  Wyświetleń: 1218
 1585. Zawiadomienie o XIII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1207
 1586. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1206
 1587. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 1206
 1588. Zarządzenia Burmistrza - 2018
  Wyświetleń: 1204
 1589. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2018 pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 1203
 1590. Protokół XI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1199
 1591. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1197
 1592. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 1188
 1593. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1188
 1594. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1184
 1595. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1177
 1596. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.21.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1176
 1597. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncertu instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 1170
 1598. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1166
 1599. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 1166
 1600. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.20.2017 pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1159
 1601. Ogłoszenie i wyniki przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 1155
 1602. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1155
 1603. INFORMACJA o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko –  Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1153
 1604. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1150
 1605. Zarządzenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 1149
 1606. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1148
 1607. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: organizację pokazu zwierząt oraz upominki dla uczestników pokazu.
  Wyświetleń: 1148
 1608. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1129
 1609. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 1127
 1610. Polityka Mieszkaniowa
  Wyświetleń: 1126
 1611. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1124
 1612. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu
  Wyświetleń: 1117
 1613. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1116
 1614. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1116
 1615. Wykaz lokali do najmu
  Wyświetleń: 1115
 1616. Zawiadomienie o XIV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1113
 1617. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1104
 1618. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1101
 1619. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi multimedialnej związanej z pokazem zwierząt
  Wyświetleń: 1101
 1620. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1100
 1621. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 1100
 1622. Informacja o wyniku naboru do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1099
 1623. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1090
 1624. Ogłoszenie konkursu „Ozdabiamy Plac Benedyktyński na Wielkanoc”
  Wyświetleń: 1090
 1625. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1090
 1626. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1079
 1627. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.24.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 1078
 1628. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1070
 1629. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.18.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 1070
 1630. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
  Wyświetleń: 1068
 1631. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2018 pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 1063
 1632. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 1062
 1633. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1057
 1634. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1057
 1635. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1054
 1636. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.17.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 1051
 1637. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1051
 1638. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1050
 1639. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2017 rok
  Wyświetleń: 1044
 1640. Planowane polowania zbiorowe
  Wyświetleń: 1025
 1641. Skład Gminnej Rady Seniorów II kadencji 2019-2023
  Wyświetleń: 1022
 1642. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1020
 1643. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1020
 1644. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 1018
 1645. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 1017
 1646. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg”.
  Wyświetleń: 1011
 1647. Petycje do Burmistrza Gogolina 2018
  Wyświetleń: 1009
 1648. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 1007
 1649. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 999
 1650. Lista szkół Gminy Gogolin, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 998
 1651. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 998
 1652. Zawiadomienie o XIV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 997
 1653. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 996
 1654. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.1.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 994
 1655. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 988
 1656. Protokół XII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 983
 1657. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 976
 1658. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 966
 1659. Taryfa za wodę i ścieki dla gminy Gogolin, ogłoszona dnia 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 963
 1660. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 960
 1661. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 960
 1662. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 957
 1663. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 957
 1664. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 955
 1665. Klauzule informacyjne dla aktów stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności
  Wyświetleń: 953
 1666. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 953
 1667. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 953
 1668. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 952
 1669. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2019 rok
  Wyświetleń: 944
 1670. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 940
 1671. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 939
 1672. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PP nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 935
 1673. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 931
 1674. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 931
 1675. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 930
 1676. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 927
 1677. Ogłoszenie o zamówieniu – WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM– STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I INTEGRACJI W MIEJSCOWOŚCI GÓRAŻDŻE” w ramach zadania Budowa Placu Spotkań...
  Wyświetleń: 927
 1678. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 917
 1679. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.01.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Malni.”
  Wyświetleń: 914
 1680. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 23.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”
  Wyświetleń: 913
 1681. IN.I.746.9.2018.MK
  Wyświetleń: 905
 1682. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 897
 1683. Informacja o udzieleniu zamówienia „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 896
 1684. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 889
 1685. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 889
 1686. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 888
 1687. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 885
 1688. Przetarg nieograniczony pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 885
 1689. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 883
 1690. Zawiadomienie o XVII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 880
 1691. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 877
 1692. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 877
 1693. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 873
 1694. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 873
 1695. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 868
 1696. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 868
 1697. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 867
 1698. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 866
 1699. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 866
 1700. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 863
 1701. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r.
  Wyświetleń: 860
 1702. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 856
 1703. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.5.2018 pn.: „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 854
 1704. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 847
 1705. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora w GBP w Gogolinie
  Wyświetleń: 846
 1706. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU...
  Wyświetleń: 838
 1707. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 835
 1708. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 832
 1709. Projekty uchwał na LV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 827
 1710. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.3.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 827
 1711. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 825
 1712. Oświadczenia majątkowe radnych złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 824
 1713. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 823
 1714. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2018 pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 823
 1715. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 822
 1716. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 821
 1717. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie wniesienia zażalenia przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. na postanowienie z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 818
 1718. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 817
 1719. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.4.2018 pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 807
 1720. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 806
 1721. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 805
 1722. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 798
 1723. Protokół XIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 797
 1724. GKI.6733.13.2018
  Wyświetleń: 794
 1725. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 794
 1726. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 792
 1727. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 791
 1728. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 791
 1729. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.2.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM...
  Wyświetleń: 789
 1730. Zawiadomienie o XV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 789
 1731. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 788
 1732. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 784
 1733. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 783
 1734. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr OSP.271.1.2018 pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 780
 1735. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.2.2019 pn.: „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 780
 1736. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 780
 1737. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 780
 1738. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 778
 1739. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 777
 1740. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 774
 1741. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 774
 1742. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 769
 1743. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 768
 1744. Protokół XIV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 766
 1745. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 766
 1746. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 764
 1747. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 762
 1748. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 761
 1749. Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 760
 1750. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 756
 1751. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 751
 1752. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 750
 1753. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 749
 1754. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 749
 1755. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 748
 1756. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OSP.271.1.2018 pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 748
 1757. Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 747
 1758. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 745
 1759. Protokół z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 744
 1760. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 744
 1761. Oświadczenie majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 743
 1762. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 742
 1763. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku po I aktualizacji
  Wyświetleń: 738
 1764. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 737
 1765. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 730
 1766. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Zakrzowie
  Wyświetleń: 729
 1767. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 729
 1768. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 725
 1769. Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 723
 1770. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 719
 1771. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dąbrówce
  Wyświetleń: 717
 1772. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 715
 1773. Zawiadomienie o XVI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 715
 1774. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 713
 1775. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 9.07.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.5.2018 pn. „ Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 711
 1776. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 709
 1777. Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 708
 1778. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017.
  Wyświetleń: 706
 1779. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 703
 1780. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 698
 1781. Skład Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 695
 1782. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 695
 1783. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 689
 1784. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 689
 1785. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 28.06.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawi
  Wyświetleń: 688
 1786. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 687
 1787. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Malni.
  Wyświetleń: 683
 1788. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 677
 1789. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 668
 1790. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 668
 1791. SKO.40.1670.2018.oś
  Wyświetleń: 667
 1792. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 660
 1793. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 660
 1794. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji ochrony in-situ siedlisk oraz gatunków współistniejących w formie działań ochronnych
  Wyświetleń: 659
 1795. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 654
 1796. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 653
 1797. Opieka Zdrowotna w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 652
 1798. GL.RUZ.421.247.2018.BS
  Wyświetleń: 651
 1799. Zorganizowania zgromadzenia publicznego przez Fundację „Orląt Opolskich”
  Wyświetleń: 651
 1800. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 649
 1801. Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 648
 1802. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 648
 1803. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 648
 1804. Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.03.2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 647
 1805. Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 644
 1806. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 644
 1807. WG.III.6220.3.2018
  Wyświetleń: 643
 1808. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 642
 1809. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 642
 1810. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.6.2018 pn.: „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1"
  Wyświetleń: 641
 1811. Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin”
  Wyświetleń: 639
 1812. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 638
 1813. Projekty uchwał na I Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 637
 1814. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 635
 1815. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Choruli
  Wyświetleń: 633
 1816. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 633
 1817. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 632
 1818. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.:
  Wyświetleń: 630
 1819. Protokół XV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 629
 1820. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 11.04.2019 r. dot. postępowania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 624
 1821. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 623
 1822. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
  Wyświetleń: 621
 1823. Zawiadomienie o XVI posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 620
 1824. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 618
 1825. Sprawozdania finansowe za 2018r.- Straż Miejska w Gogolinie
  Wyświetleń: 612
 1826. Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.02.2019 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.1.2019 pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 610
 1827. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2018 rok.
  Wyświetleń: 609
 1828. Zasady wynajmowania lokali
  Wyświetleń: 609
 1829. Uchwały z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 607
 1830. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Obrowcu
  Wyświetleń: 606
 1831. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 606
 1832. Program Polityki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 605
 1833. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  Wyświetleń: 604
 1834. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 601
 1835. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 601
 1836. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 599
 1837. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 597
 1838. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.7.2018 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
  Wyświetleń: 595
 1839. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 591
 1840. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 591
 1841. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 590
 1842. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 589
 1843. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 581
 1844. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego dla OSP Gogolin
  Wyświetleń: 580
 1845. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 579
 1846. Informacja o przyznaniu dofinansowania
  Wyświetleń: 578
 1847. Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.03.2019 r. - przetarg nieograniczony, postępowanie - WG.I.271.3.2019
  Wyświetleń: 578
 1848. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 577
 1849. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 577
 1850. Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 574
 1851. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
  Wyświetleń: 574
 1852. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 571
 1853. Przetarg nieograniczony pn.: Utworzenie "Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia - nr postępowania WG.I.271.7.2019
  Wyświetleń: 567
 1854. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.: ”Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim – wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym”
  Wyświetleń: 559
 1855. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 554
 1856. Przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Gogolin"
  Wyświetleń: 554
 1857. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 552
 1858. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Odrowążu
  Wyświetleń: 552
 1859. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2018 pn.: ”Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2019r.”
  Wyświetleń: 550
 1860. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.”Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2019r.”
  Wyświetleń: 548
 1861. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.9.2018 pn.: ”Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2019 rok”
  Wyświetleń: 548
 1862. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 547
 1863. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2019 pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 546
 1864. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 542
 1865. Projekty uchwał na VII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 542
 1866. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 539
 1867. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 537
 1868. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2020 rok.
  Wyświetleń: 536
 1869. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 536
 1870. Zawiadomienie o XVII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 536
 1871. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 535
 1872. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 533
 1873. Ogólnopolska Karta Seniora
  Wyświetleń: 529
 1874. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2018 pn.: ”Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 526
 1875. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.8.2018 pn.:”Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2019r.”
  Wyświetleń: 526
 1876. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 526
 1877. Uchwały z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 526
 1878. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 522
 1879. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 522
 1880. GL.RUZ.421.222.2018.BS
  Wyświetleń: 518
 1881. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych gminy Gogolin
  Wyświetleń: 516
 1882. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 513
 1883. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowej śluzy i przebudowie istniejącej śluzy pociągowej wraz z pozostałymi robotami budowlanymi związanymi z ...
  Wyświetleń: 513
 1884. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 512
 1885. Projekty uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 509
 1886. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 508
 1887. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 506
 1888. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 505
 1889. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 505
 1890. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn„Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim–wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym
  Wyświetleń: 504
 1891. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2019r.”
  Wyświetleń: 503
 1892. Uchwały Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 503
 1893. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 502
 1894. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021
  Wyświetleń: 501
 1895. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 499
 1896. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 491
 1897. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 491
 1898. SKO.40.1670.2018.oś
  Wyświetleń: 490
 1899. Sprawozdania finansowe Gminy Gogolin za 2018r
  Wyświetleń: 490
 1900. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 488
 1901. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 486
 1902. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 485
 1903. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2019 rok”.
  Wyświetleń: 484
 1904. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 480
 1905. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 480
 1906. Protokół z LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 479
 1907. Zawiadomienia o posiedzeniach Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 478
 1908. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Gogolinie za 2018r
  Wyświetleń: 477
 1909. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 476
 1910. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 474
 1911. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 472
 1912. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 467
 1913. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 465
 1914. Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 maja 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 463
 1915. GL.RUZ.421.295.2018.BS
  Wyświetleń: 462
 1916. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 460
 1917. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 459
 1918. Protokół z X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 26 czerwca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 456
 1919. Uchwały z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 456
 1920. Raporty z czujników jakości powietrza
  Wyświetleń: 449
 1921. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 449
 1922. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 448
 1923. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 441
 1924. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, części wsi Malnia i części wsi Chorula
  Wyświetleń: 438
 1925. Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 433
 1926. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 432
 1927. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 432
 1928. WG.III.6220.3.2019 [WG.III.6220.3.2018]
  Wyświetleń: 430
 1929. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 429
 1930. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 427
 1931. Uchwały z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 426
 1932. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM PO I AKTUALIZACJI
  Wyświetleń: 422
 1933. Protokół XVI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 422
 1934. Uchwały z VI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 419
 1935. Uchwały z III Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 418
 1936. Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 416
 1937. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 415
 1938. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 415
 1939. Projekt uchwały na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 415
 1940. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 414
 1941. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD_PW-81415
  Wyświetleń: 411
 1942. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD_PW-81287
  Wyświetleń: 410
 1943. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2018 rok
  Wyświetleń: 410
 1944. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 409
 1945. Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 stycznia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 408
 1946. WG.III.6220.5.2019
  Wyświetleń: 408
 1947. Uchwały z IV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 407
 1948. Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 406
 1949. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 402
 1950. Uchwały z II Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 402
 1951. Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 14 marca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 399
 1952. Burmistrz Gogolina zaprasza podmioty lecznicze z terenu Gminy Gogolin udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół.
  Wyświetleń: 398
 1953. Ogłoszenia Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 398
 1954. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 394
 1955. GL.ZUZ.3.421.70.2019.MB
  Wyświetleń: 393
 1956. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 392
 1957. Uchwały z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 387
 1958. Uchwały z XIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 387
 1959. Uchwały z XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 386
 1960. Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 kwietnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 382
 1961. Uchwały z V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 381
 1962. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 381
 1963. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 381
 1964. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 380
 1965. Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 grudnia 2018 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 380
 1966. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 380
 1967. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 379
 1968. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 378
 1969. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2018 r.
  Wyświetleń: 377
 1970. Informacja o zgromadzeniu publicznym Kadeci 2019
  Wyświetleń: 374
 1971. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 374
 1972. WG.III.6220.5.2019
  Wyświetleń: 372
 1973. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 371
 1974. Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 25 marca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 371
 1975. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 370
 1976. WG.III.6220.6.2019
  Wyświetleń: 368
 1977. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 362
 1978. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 358
 1979. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów II kadencja
  Wyświetleń: 356
 1980. Uchwały z XII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 06 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 356
 1981. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 355
 1982. Protokół XVII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 355
 1983. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 353
 1984. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 344
 1985. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 343
 1986. Protokół z V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 13 lutego 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 340
 1987. Kontrole wewnętrzne 2019 r.
  Wyświetleń: 338
 1988. Zawiadomienie o I Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 338
 1989. Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 listopada 2018 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 336
 1990. Uchwały z XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 333
 1991. Petycje do Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 330
 1992. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 330
 1993. WG.III.6220.7.2019
  Wyświetleń: 329
 1994. Wykaz osób fizycznych, którym w roku 2018 w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 326
 1995. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 323
 1996. GL.ZUZ.3.421.71.2019.MB
  Wyświetleń: 321
 1997. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 320
 1998. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 316
 1999. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 315
 2000. Budżet Gminy Gogolin na 2020 rok
  Wyświetleń: 314
 2001. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 314
 2002. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 311
 2003. WG.III.6220.7.2019
  Wyświetleń: 309
 2004. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 309
 2005. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 308
 2006. Dnia 29.02.2020 r. od godz. 11.30 do 12.30 odbędzie się zgromadzenie publiczne przy Centrum Przesiadkowym PKP w Gogolinie
  Wyświetleń: 307
 2007. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 304
 2008. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 303
 2009. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok
  Wyświetleń: 299
 2010. Uchwały z XVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 07 października 2019 r.
  Wyświetleń: 299
 2011. Wykza osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 298
 2012. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 297
 2013. Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 25 lipca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 296
 2014. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 296
 2015. Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 293
 2016. Protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 12 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 291
 2017. GL.ZUZ.3.421.1.2019
  Wyświetleń: 290
 2018. Zawiadomienie o II Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 290
 2019. Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 288
 2020. Uchwały z XVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 286
 2021. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 284
 2022. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 284
 2023. Petycje do Burmistrza Gogolina 2019
  Wyświetleń: 283
 2024. Uchwały z XV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 282
 2025. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 282
 2026. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 282
 2027. Protokół I Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 281
 2028. Zawiadomienie o Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 280
 2029. Projekty uchwał na XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 272
 2030. Przetarg nieograniczony pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
  Wyświetleń: 272
 2031. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 269
 2032. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 268
 2033. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 268
 2034. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 266
 2035. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 265
 2036. Przetarg nieograniczony pn.: "Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion" - nr postępowania WG.I.271.1.2020
  Wyświetleń: 264
 2037. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 263
 2038. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2020 rok
  Wyświetleń: 262
 2039. Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 06 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 262
 2040. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 262
 2041. ZPHU Dol-Bud Piotr Obal w Prudniku
  Wyświetleń: 260
 2042. WG.III.6220.6.2019
  Wyświetleń: 258
 2043. Uchwały z XVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 października 2019 r.
  Wyświetleń: 257
 2044. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 256
 2045. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 254
 2046. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 254
 2047. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 253
 2048. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia oraz wsi Chorula
  Wyświetleń: 252
 2049. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 251
 2050. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 251
 2051. GL.ZUZ.3.421.171.2019.MB
  Wyświetleń: 249
 2052. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja
  Wyświetleń: 249
 2053. Uchwały z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 249
 2054. Zawiadomienia o sesjach Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 247
 2055. DOK.DOK3.97000.162.2018.LD
  Wyświetleń: 246
 2056. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 246
 2057. Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 07 października 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 245
 2058. Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 września 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 240
 2059. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 235
 2060. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 233
 2061. REMONDIS Sp. z o.o. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 229
 2062. Intereko Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 228
 2063. Petycje do Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 227
 2064. Przetarg nieograniczony pn.: "Pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Gogolin" - nr postępowania WG.I.271.2.2020
  Wyświetleń: 225
 2065. Uchwała Nr II_3_2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego GRS w Gogolinie
  Wyświetleń: 223
 2066. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 219
 2067. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 218
 2068. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.20.2020 Burmistrza Gogolina z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 214
 2069. Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 wg stanu na 30.09.2019
  Wyświetleń: 209
 2070. Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 października 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 208
 2071. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 207
 2072. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 207
 2073. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 206
 2074. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 205
 2075. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 203
 2076. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 202
 2077. Zarządzenia Burmistrza - 2019
  Wyświetleń: 202
 2078. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 201
 2079. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 200
 2080. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 196
 2081. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 194
 2082. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 190
 2083. Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 listopada 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 190
 2084. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 190
 2085. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD
  Wyświetleń: 186
 2086. Zmiana - OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2
  Wyświetleń: 186
 2087. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 184
 2088. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 183
 2089. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 181
 2090. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 179
 2091. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie: Promocji ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 178
 2092. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 176
 2093. Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 175
 2094. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 175
 2095. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej-Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 175
 2096. Protokół II Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 174
 2097. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 172
 2098. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 166
 2099. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 162
 2100. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 158
 2101. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gmina Gogolin (Zamawiający)
  Wyświetleń: 152
 2102. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 149
 2103. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 147
 2104. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 143
 2105. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 143
 2106. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 142
 2107. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 139
 2108. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin,
  Wyświetleń: 137
 2109. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 137
 2110. Uchwały z XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 135
 2111. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 135
 2112. Uchwała Nr 507/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. Skadu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 133
 2113. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 132
 2114. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 128
 2115. Uchwała Nr 506/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 125
 2116. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 120
 2117. Zawiadomienie o Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 111
 2118. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 109
 2119. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 107
 2120. Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 grudnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 106
 2121. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 103
 2122. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i
  Wyświetleń: 102
 2123. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 99
 2124. Petycja z dnia 06.02.2020 r.
  Wyświetleń: 98
 2125. Protokół III Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 98
 2126. Petycje do Burmistrza Gogolina 2020
  Wyświetleń: 96
 2127. Projekt Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 96
 2128. Zawiadomienie o II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 95
 2129. Uchwała Nr 2/2020 RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 94
 2130. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 94
 2131. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 90
 2132. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 78
 2133. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM
  Wyświetleń: 77
 2134. Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 stycznia 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 77
 2135. Uchwała Nr 18/2020 RIO w Opolu w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2020 rok
  Wyświetleń: 77
 2136. Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 71
 2137. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 69
 2138. WG.III.6220.2.2020.WL
  Wyświetleń: 67
 2139. DOK.DOK3.97000.162.2018.LD
  Wyświetleń: 65
 2140. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 62
 2141. WG.III.6220.1.2020.WL
  Wyświetleń: 55
 2142. ​​​​​​​Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 52
 2143. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 51
 2144. Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 lutego 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 48
 2145. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 47
 2146. Uchwały z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 2147. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 40
 2148. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie- Aktualizacja z dn. 26.03.2020r.
  Wyświetleń: 39
 2149. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 29
 2150. Petycja z dnia 12.03.2020 r.
  Wyświetleń: 25
 2151. WG.III.6220.1.2020
  Wyświetleń: 25
 2152. Uchwały z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 23
 2153. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 21
 2154. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 21
 2155. WG.III.6220.2.2020
  Wyświetleń: 21
 2156. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 20
 2157. Odwołanie IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 19
 2158. Petycje do Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 13
 2159. Petycja z dnia 24.03.2020 r.
  Wyświetleń: 5
 2160. WG.III.6220.4.2020.WL
  Wyświetleń: 5
 2161. Zawiadomienie o zmianie terminu wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanego na dzień 31.03.2020r.
  Wyświetleń: 5
 2162. Kontrole wewnętrzne 2020
  Wyświetleń: 3
 2163. WG.III.6220.4.2020.WL
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  27-03-2012 12:47
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 18827
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl