Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

                                       ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 5. interpelacje i zapytania radnych;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2016 rok:
  - sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
  - sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 8.  przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
 9.  rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

      a) nadania regulaminu Straży Miejskiej w Gogolinie,

      b) wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na      terenie gminy Gogolin,

      c) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,

      d) udzielenia pomocy finansowej,

      e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

    10. wolne wnioski i informacje;

    11. zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                 /-/ Piotr Czok

Metryczka
 • wytworzono:
  19-04-2017
  przez: Weronika Biela
 • opublikowano:
  19-04-2017 13:37
  przez: Weronika Biela
 • zmodyfikowano:
  19-04-2017 13:46
  przez: Weronika Biela
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 617
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×