Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/257/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia od 02.05.2017 r. do 23.05.2017 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju 29, zaś w soboty, niedziele i święta w suterenie Urzędu Miejskiego (Labiryncie) w godzinach 9:00 – 11:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pokoju 29, ul. Krapkowicka 6, o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2017 r.

 

                                                             Burmistrz Gogolina

                                                            Joachim Wojtala

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2017
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  25-04-2017 12:03
  przez: Adrian Lipka
 • zmodyfikowano:
  25-04-2017 12:04
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 590
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×