Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014-2029”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 220) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014-2029” w dniach od 13.06.2017 r. do dnia 04.07.2017r.

Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 32 Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: bip.gogolin.pl

Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie lub drogą poczty elektronicznej na adres: do dnia 04.07.2017 r.

 

Załącznik:

1. PDFAktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2017
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  13-06-2017 12:35
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  27-07-2017 07:31
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2400
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×