Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                    Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 24 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 r. ;
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin,
  b) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,
  c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 9. wolne wnioski i informacje;
 10. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                               /-/ Piotr Czok

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2017
  przez: Weronika Biela
 • opublikowano:
  16-08-2017 13:24
  przez: Weronika Biela
 • zmodyfikowano:
  16-08-2017 13:27
  przez: Weronika Biela
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2307
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×