Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

WG.III.6220.10.2017

Gogolin, dnia 18 października 2017 r.

WG.III.6220.10.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

zawiadamia

Strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja nieużytków zielonych i rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegającej na udostępnieniu terenów do gry w golfa”, lokalizacja: nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 677/57, obręb Kamień Śląski, z wniosku złożonego w dniu 14 sierpnia 2017 r. przez Opolski Klub Golfowy Sp. z o.o., ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
 •  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), na adres poczty elektronicznej:   .
Metryczka
 • wytworzono:
  19-10-2017
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  19-10-2017 14:14
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  19-10-2017 14:14
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1466
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl