Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory 2018

Protokoły Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFProtokół z wyboru na Burmistrza Gogolina.pdf (299,80KB)

PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (4,53MB)

Uwaga członkowie OKW

Wypłata diet w kasie Urzędu Miejskiego w Gogolinie od 24.10.2018r. (środa)

Kasa Urzędu czynna:
- poniedziałek                          - od godz. 800 do godz. 1530

- wtorek, środa, czwartek    - od godz. 800 do godz. 1430
- piątek                                       - od godz. 800 do godz. 1330

Poniżej link do strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - Krajowego Biura Wyborczego

KBW_PKW_logo.jpeg

 

Poniżej link do strony internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

logo_KBW.png

 

Aktualności związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 października 2018 r.

 

 

Harmonogram szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych

PDFHarmonogram szkolenia OKW.pdf (96,99KB)

 

Harmonogram liczenia kart w dniu 20.10.2018 r. (Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania)

PDFHarmonogram liczenia kart w dniu 20.10.2018.pdf (113,03KB)

 

Harmonogram szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych - dotyczy tylko przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji.

PDFHarmonogram szkoleń OKW.pdf (298,56KB)

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFObwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf (234,90KB)

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gogolina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFObwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach.pdf (200,62KB)

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie o przyznanych numerach list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Gogolinie

PDFObwieszczenie_numery list.pdf (96,87KB)

 

Harmonogram pierwszych posiedzeń Okręgowych Komisji Wyborczych w dniu 09.10.2018 r.

PDFHarmonogram 1-wszych posiedzeń OKW 9.10.2018.pdf (198,98KB)

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu o powołaniu składów obwodowych komisji wyborczych

PDFpostanowienie_komisarza_wyborczego_w_opolu_III_powołanie_obkw.pdf (344,98KB)

 

Informacja !

Urząd Miejski w Gogolinie informuje, że od dnia 01.10.2018 r. do dnia 15.10.2018 r. w godz. 8.00 – 15.00 w pokoju nr 3 będzie udostępniony do wglądu spis wyborców sporządzony dla wyborów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Uwaga! Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala

 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Gogolinie

PDFInformacja o losowaniu numerów list kandydatów.pdf (193,28KB)

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o możliwości dokonania dodatkowego zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym w Gogolinie

PDFObwieszczenie o dodatkowym zgłaszaniu list kandydatów.pdf (77,88KB)

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFHarmonogram_dyżurów_MKW_Gogolin.pdf (61,28KB)

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego_zmiana składu MKW.pdf (81,39KB)

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFHarmonogram_dyzurow_MKW_Gogolin.pdf (98,02KB)

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFSkład Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie.pdf (208,92KB)

 

Informacje Wojewódzkiej Komisji Wyborczej:

PDFHarmonogram dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.pdf (27,96KB)

PDFinformacja o składzie i siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.pdf (39,93KB)

 

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w sprawie harmonogramu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych

PDFHarmonogram rejestracji list kandydatów na radnych.pdf (91,22KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina_siedziby obwodowych komisji wyborczych

PDFObwieszczenie_Burmistrza_siedziby_komisji.pdf (7,55MB)

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFPostanowienie_komisarza_powołanie_komisji_Gogolin.pdf (209,02KB)

 

Harmonogram dyżurów dotyczących przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

PDFHarmonogram_przyjmowanie_zgłoszen_OKW.pdf (100,77KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym

PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina_okręgi_granice_numery i liczba radnych.pdf (265,93KB)

 

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym

PDFObwieszczenie Starosty Krapkowickiego.pdf (73,93KB)

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym

PDFObwieszczenie Marszałka Woj. Opolskiego.pdf (85,36KB)

 

Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.116.2018.pdf (61,15KB)

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dodatkowego naboru

PDFInformacja sprawie naboru dodatkowego na Urzędnika Wyborczego.pdf (1,36MB)

DOCXNabór uzupełniający-WZÓR ZGŁOSZENIA.docx (18,94KB)

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Informację o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury.

PDFInformacja Dyrektora o urzędnikach wyborczych_zmiana z dn. 27.03.pdf (111,63KB)

PDFInformacja Dyrektora o urzędnikach wyborczych_tekst jednolity 27.03.pdf (519,07KB)

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 22 lutego 2018 r. (Tekst jednolity po zmianach w dn. 13 marca 2018 r.) o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury

PDFInformacja Dyrektora o urzędnikach wyborczych.pdf (405,17KB)

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

PDFUchwała PKW z 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych.pdf (825,96KB)

 

Uchwała XLVII/375/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26.02.2018r. w sprawie podziału gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

PDFUchwała w sprawie podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (265,16KB)


Uchwała XLVII/376/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26.02.2018r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

PDFUchwała w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (289,96KB)

 

Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego_liczba radnych.pdf (222,86KB)

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 22 lutego 2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury

PDFInformacja o urzędnikach wyborczych.pdf (516,61KB)

 

Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego.

Więcej na stronie:

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/23988_Weszla_w_zycie_nowelizacja_Kodeksu_wyborczego

http://pkw.gov.pl/pliki/1517307863_kodeks_wyborczy_-_2018.pdf

 

Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze.

Więcej na stronie:

http://pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/24125_Wytyczne_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_w_sprawie_podzialu_gmin_na_okregi_wyborcze