Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2018

Lp.

Zarządzenia

Skan dokumentu

Data sporządzenia

W sprawie

1.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.1.2018.pdf (162,58KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.1.2018.pdf (258,89KB)

08.01.2018

Sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury i ochrony zdrowia w 2018 roku.

2.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.2.2018.pdf (172,80KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.2.2018.pdf (792,66KB)

08.01.2018

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

3.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.3.2018.pdf (260,09KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.3.2018.pdf (821,34KB)

08.01.2018

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

4.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.4.2018.pdf (4,03MB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.4.2018.pdf (4,03MB)

17.01.2018

Ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

5.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.5.2018.pdf (231,66KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.5.2018.pdf (258,60KB)

24.01.2018

Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

6.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.6.2018.pdf (143,36KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.6.2018.pdf (310,33KB)

29.01.2018

Ustalenia wzoru umowy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

7.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.7.2018.pdf (309,17KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.7.2018.pdf (727,77KB)

29.01.2018

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

8.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.8.2018.pdf (309,27KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.8.2018.pdf (642,61KB)

29.01.2018

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

9.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.9.2018.pdf (265,19KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.9.2018.pdf (699,61KB)

29.01.2018

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

10.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.10.2018.pdf (118,55KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.10.2018.pdf (293,34KB)

29.01.2018

Ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

11.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.11.2018.pdf (174,46KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.11.2018.pdf (323,34KB)

29.01.2018

Sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020.

12.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.12.2018.pdf (104,71KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.12.2018.pdf (95,01KB)

30.01.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

13.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.13.2018.pdf (109,12KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.13.2018.pdf (101,83KB)

30.01.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

14.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.14.2018.pdf (157,12KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.14.2018.pdf (157,24KB)

01.02.2018

Wydzierżawienia nieruchomości.

15.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.15.2018.pdf (180,26KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.15.2018.pdf (185,43KB)

01.02.2018

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

16.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.16.2018.pdf (111,06KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.16.2018.pdf (78,98KB)

02.02.2018

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie gminy Gogolin w roku 2018.

17.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.17.2018.pdf (57,91KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.17.2018.pdf (86,41KB)

02.02.2018

Powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury.

18.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.18.2018.pdf (55,67KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.18.2018.pdf (70,78KB)

07.02.2018

Wprowadzenia planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Gogolin.

19.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.19.2018.pdf (92,11KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.19.2018.pdf (211,83KB)

07.02.2018

Ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gogolin na 2018 r.

20.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.20.2018.pdf (226,31KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.20.2018.pdf (415,24KB)

07.02.2018

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
– PSP Nr 2 Gogolin.

21.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.21.2018.pdf (227,23KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.21.2018.pdf (418,45KB)

07.02.2018

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
 – PSP w Kamieniu Śląskim.

22.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.22.2018.pdf (223,49KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.22.2018.pdf (408,65KB)

07.02.2018

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
– PPNr3 w Gogolinie.

23.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.23.2018.pdf (118,48KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.23.2018.pdf (96,02KB)

07.02.2018

Powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert obejmujących zadania z zakresu ochrony zdrowia na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”, „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020” oraz programu „ Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży Gminy Gogolin na lata  2015 -2020”.

24.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.24.2018.pdf (143,99KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.24.2018.pdf (468,37KB)

08.02.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

25.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.25.2018.pdf (100,73KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.25.2018.pdf (80,18KB)

08.02.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

26.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.26.2018.pdf (104,19KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.26.2018.pdf (86,11KB)

08.02.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

27.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.27.2018.pdf (131,61KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.27.2018.pdf (175,63KB)

08.02.2018

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.

28.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.28.2018.pdf (141,39KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.28.2018.pdf (87,75KB)

09.02.2018

Wykonania uchwały nr 1/II/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. z dnia 08.02.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

29.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.29.2018.pdf (123,77KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.29.2018.pdf (75,29KB)

28.02.2018

Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku w roku 2018.

30.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.30.2018.pdf (122,34KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.30.2018.pdf (272,25KB)

28.02.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

31.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.31.2018.pdf (398,54KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.31.2018.pdf (1,11MB)

05.03.2018

Realizacji zadań Obrony Cywilnej w Gminie Gogolin w 2018 roku.

32.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.32.2018.pdf (115,86KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.32.2018.pdf (100,72KB)

06.03.2018

Powołania komisji konkursowej.

33.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.33.2018.pdf (77,65KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.33.2018.pdf (100,56KB)

06.03.2018

Powołania komisji konkursowej.

34.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.34.2018.pdf (77,65KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.34.2018.pdf (100,98KB)

06.03.2018

Powołania komisji konkursowej.

35.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.35.2018.pdf (115,65KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.35.2018.pdf (196,05KB)

06.03.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

36.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.36.2018.pdf (469,57KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.36.2018.pdf (1,74MB)

12.03.2018

Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Gogolin w 2018 roku.

37.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.37.2018.pdf (107,65KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.37.2018.pdf (138,96KB)

14.03.2018

Zastosowania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

38.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.38.2018.pdf (73,90KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.38.2018.pdf (300,03KB)

14.03.2018

Przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Gogolin

39.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.39.2018.pdf (107,80KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.39.2018.pdf (88,13KB)

21.03.2018

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie.

40.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.40.2018.pdf (107,73KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.40.2018.pdf (87,94KB)

21.03.2018

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim.

41.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.41.2018.pdf (106,50KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.41.2018.pdf (86,57KB)

21.03.2018

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie.

42.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.42.2018.pdf (105,60KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.42.2018.pdf (77,02KB)

23.03.2018

Powierzenia stanowiska dyrektora PSP Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie.

43.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.43.2018.pdf (105,72KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.43.2018.pdf (77,34KB)

23.03.2018

Powierzenia stanowiska dyrektora PSP im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim.

44.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.44.2018.pdf (103,30KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.44.2018.pdf (76,54KB)

23.03.2018

Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie.

45.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.45.2018.pdf (110,01KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.45.2018.pdf (155,67KB)

26.03.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

46.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.46.2018.pdf (141,70KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.46.2018.pdf (456,73KB)

27.03.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok.

47.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.47.2018.pdf (157,93KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.47.2018.pdf (157,17KB)

27.03.2018

Wydzierżawienia nieruchomości.

48.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.48.2018.pdf (178,08KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.48.2018.pdf (172,32KB)

27.03.2018

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

49.

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.49.2018.pdf (11,92MB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.49.2018.pdf (11,92MB)

28.03.2018

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

50.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.50.2018.pdf (99,50KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.50.2018.pdf (79,14KB)

29.03.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

51.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.51.2018.pdf (103,32KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.51.2018.pdf (84,98KB)

29.03.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

52.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.52.2018.pdf (113,41KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.52.2018.pdf (200,88KB)

04.04.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

53.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.53.2018.pdf (61,19KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.53.2018.pdf (74,06KB)

04.04.2018

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.

54.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.54.2018.pdf (60,65KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.54.2018.pdf (74,33KB)

04.04.2018

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.

55.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.55.2018.pdf (107,68KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.55.2018.pdf (95,42KB)

09.04.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok.

56.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.56.2018.pdf (98,62KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.56.2018.pdf (80,97KB)

10.04.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

57.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.57.2018.pdf (103,22KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.57.2018.pdf (85,03KB)

10.04.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

58.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.58.2018.pdf (100,49KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.58.2018.pdf (73,21KB)

11.04.2018

Zmieniające Uchwałę Zarządu Gminy Gogolin w sprawie przyznania nagrody honorowej statuetki „Karolinki” – symbolu ziemi gogolińskiej.

59.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.59.2018.pdf (98,74KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.59.2018.pdf (83,45KB)

13.04.2018

Powołania Zespołu do przeprowadzenia ewaluacji śródokresowej Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020.

60.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.60.2018.pdf (56,75KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.60.2018.pdf (83,83KB)

19.04.2018

Wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego głównego stanowiska kierowania Burmistrza.

61.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.61.2018.pdf (114,96KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.61.2018.pdf (76,84KB)

20.04.2018

Powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie.

62.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.62.2018.pdf (427,06KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.62.2018.pdf (458,87KB)

20.04.2018

Regulaminu konkursu plastycznego „Suseł spod Gogolin”.

63.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.63.2018.pdf (98,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.63.2018.pdf (78,46KB)

20.04.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

64.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.64.2018.pdf (103,18KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.64.2018.pdf (84,22KB)

20.04.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

65.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.65.2018.pdf (146,10KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.65.2018.pdf (774,83KB)

23.04.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

66.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.66.2018.pdf (141,58KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.66.2018.pdf (89,53KB)

24.04.2018

Wykonania uchwały nr 1/IV/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 06.04.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

67.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.67.2018.pdf (106,02KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.67.2018.pdf (172,31KB)

25.04.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

68.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.68.2018.pdf (110,26KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.68.2018.pdf (190,97KB)

25.04.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

69.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.69.2018.pdf (116,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.69.2018.pdf (198,90KB)

27.04.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

70.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.70.2018.pdf (1,26MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.70.2018.pdf (1,26MB)

27.04.2018

Przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2017 rok.

71

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.71.2018.pdf (107,92KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.71.2018.pdf (152,24KB)

07.05.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

72.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.72.2018.pdf (109,73KB)

PDFZarządzenie Nr Or.i.0050.72.2018.pdf (169,96KB)

09.05.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

73.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.73.2018.pdf (109,95KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.73.2018.pdf (192,96KB)

09.05.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

74.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.74.2018.pdf (119,80KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.74.2018.pdf (348,76KB)

09.05.2018

Dokonania zmian w planie finansowym  dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

75.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.75.2018.pdf (163,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.75.2018.pdf (671,04KB)

11.05.2018

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

76.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.76.2018.pdf (361,97KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.76.2018.pdf (435,40KB)

16.05.2018

Regulaminu konkursu fotograficznego „Gogolińskie perełki”, czyli gmina Gogolin w obiektywie Mieszkańców i Przyjaciół.

77.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.77.2018.pdf (116,20KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.77.2018.pdf (250,61KB)

16.05.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

78.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.78.2018.pdf (142,66KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.78.2018.pdf (185,44KB)

21.05.2018

Wydzierżawienia nieruchomości.

79.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.79.2018.pdf (180,31KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.79.2018.pdf (256,84KB)

21.05.2018

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

80.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.80.2018.pdf (120,44KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.80.2018.pdf (71,47KB)

23.05.2018

Upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do przeprowadzenia weryfikacji oświadczenia o samotnym wychowywaniu dzieci.

81.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.81.2018.pdf (118,91KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.81.2018.pdf (77,17KB)

25.05.2018

Przekwalifikowania lokalu socjalnego położonego przy ul. Konopnickiej 9/5 w Gogolinie na lokal komunalny.

82.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.82.2018.pdf (112,86KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.82.2018.pdf (165,97KB)

25.05.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

83.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.83.2018.pdf (143,33KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.83.2018.pdf (226,89KB)

25.05.2018

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

84.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.84.2018.pdf (152,46KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.84.2018.pdf (574,91KB)

04.06.2018

Wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gogolin.

85.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.85.2018.pdf (124,73KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.85.2018.pdf (370,13KB)

05.06.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

86.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.86.2018.pdf (102,50KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.86.2018.pdf (94,48KB)

05.06.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

87.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.87.2018.pdf (113,00KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.87.2018.pdf (266,91KB)

05.06.2018

Dokonania zmian w planie finansowym  dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

88.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.88.2018.pdf (55,74KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.88.2018.pdf (75,33KB)

08.06.2018

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w roku 2018.

89.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.89.2018.pdf (123,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.89.2018.pdf (377,71KB)

08.06.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

90.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.90.2018.pdf (142,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.90.2018.pdf (603,79KB)

14.06.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

91.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.91.2018.pdf (105,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.91.2018.pdf (159,22KB)

19.06.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

92.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.92.2018.pdf (283,15KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.92.2018.pdf (406,98KB)

20.06.2018

Regulaminu  konkursu na najciekawszą artystyczną prezentację w korowodzie dożynkowym 2018 pt. „W hołdzie św. Janowi Pawłowi w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową”.

93.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.93.2018.pdf (176,80KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.93.2018.pdf (158,56KB)

25.06.2018

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

94.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.94.2018.pdf (107,42KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.94.2018.pdf (164,28KB)

29.06.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

95.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.95.2018.pdf (109,96KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.95.2018.pdf (169,48KB)

29.06.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

96.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.96.2018.pdf (124,52KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.96.2018.pdf (366,42KB)

03.07.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

97.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.97.2018.pdf (59,04KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.97.2018.pdf (73,98KB)

03.07.2018

Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start.

98.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.98.2018.pdf (58,51KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.98.2018.pdf (73,16KB)

03.07.2018

Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start.

99.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.99.2018.pdf (58,23KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.99.2018.pdf (73,14KB)

03.07.2018

Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start.

100.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.100.2018.pdf (59,25KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.100.2018.pdf (73,51KB)

03.07.2018

Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start.

101.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.101.2018.pdf (119,13KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.101.2018.pdf (273,46KB)

05.07.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

102.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.102.2018.pdf (100,19KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.102.2018.pdf (86,82KB)

06.07.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

103.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.103.2018.pdf (102,45KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.103.2018.pdf (95,76KB)

06.07.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów

i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

104.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.104.2018.pdf (115,92KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.104.2018.pdf (262,32KB)

09.07.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

105.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.105.2018.pdf (97,96KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.105.2018.pdf (80,51KB)

10.07.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

106.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.106.2018.pdf (102,71KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.106.2018.pdf (84,71KB)

10.07.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

107.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.107.2018.pdf (109,60KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.107.2018.pdf (164,96KB)

 23.07.2018

Dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Gogolin  na  2018  rok.

108.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.108.2018.pdf (111,96KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.108.2018.pdf (170,02KB)

23.07.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

109.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.109.2018.pdf (58,87KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.109.2018.pdf (76,20KB)

23.07.2018

Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start.

110.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.110.2018.pdf (58,08KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.110.2018.pdf (72,60KB)

23.07.2018

Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start.

111.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.111.2018.pdf (111,41KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.111.2018.pdf (173,24KB)

26.07.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

112.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.112.2018.pdf (103,24KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.112.2018.pdf (103,54KB)

31.07.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

113.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.113.2018.pdf (107,47KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.113.2018.pdf (155,90KB)

31.07.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

114.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.114.2018.pdf (110,43KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.114.2018.pdf (191,38KB)

06.08.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

115.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.115.2018.pdf (115,66KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.115.2018.pdf (276,59KB)

07.08.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

116.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.116.2018.pdf (101,15KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.116.2018.pdf (99,06KB)

20.08.2018

Wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

117.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.117.2018.pdf (112,93KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.117.2018.pdf (184,24KB)

28.08.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

118.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.118.2018.pdf (99,50KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.118.2018.pdf (85,98KB)

30.08.2018

Powołania Komisji Przetargowej.

119.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.119.2018.pdf (117,25KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.119.2018.pdf (104,85KB)

30.08.2018

Wyznaczenia inspektora Ochrony Danych Osobowych.

120.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.120.2018.pdf (9,77MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.120.2018.pdf (9,77MB)

30.08.2018

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

121.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.121.2018.pdf (1,31MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.121.2018.pdf (1,31MB)

30.08.2018

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.

122.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.122.2018.pdf (129,08KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.122.2018.pdf (397,68KB)

31.08.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

123.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.123.2018.pdf (112,53KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.123.2018.pdf (205,13KB)

31.08.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

124.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.124.2018.pdf (117,22KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.124.2018.pdf (264,25KB)

31.08.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

125.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.125.2018.pdf (130,01KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.125.2018.pdf (466,23KB)

04.09.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

126.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.126.2018.pdf (151,48KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.126.2018.pdf (88,02KB)

04.09.2018

Zmiany składu osobowego Kapituły Konkursowej Nagrody Burmistrza Gogolina „ZWYKLI-NIEZWYKLI”.

127.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.127.2018.pdf (181,49KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.127.2018.pdf (240,50KB)

07.09.2018

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

128.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.128.2018.pdf (101,89KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.128.2018.pdf (86,87KB)

07.09.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

129.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.129.2018.pdf (160,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.129.2018.pdf (90,78KB)

10.09.2018

Wyznaczenia zespołu do obsługi informatycznej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

130.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.130.2018.pdf (95,63KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.130.2018.pdf (76,34KB)

10.09.2018

Powołania dodatkowego członka komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”.

131.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.131.2018.pdf (65,75KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.131.2018.pdf (185,93KB)

10.09.2018

Organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

132.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.132.2018.pdf (120,85KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.132.2018.pdf (362,38KB)

12.09.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

133.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.133.2018.pdf (103,00KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.133.2018.pdf (82,41KB)

17.09.2018

Zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego: nr WG.I.271.6.2018 pn.: „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1” oraz nr OSP.271.1.2018 pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”.

134.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.134.2018.pdf (106,20KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.134.2018.pdf (239,12KB)

18.09.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

135.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.135.2018.pdf (104,08KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.135.2018.pdf (99,68KB)

21.09.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

136.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.136.2018.pdf (110,76KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.136.2018.pdf (191,37KB)

21.09.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

137.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.137.2018.pdf (109,72KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.137.2018.pdf (72,96KB)

21.09.2018

Powołania zespołu do ustalenia pomnika przyrody.

138.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.138.2018.pdf (130,11KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.138.2018.pdf (480,77KB)

24.09.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

139.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.139.2018.pdf (118,68KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.139.2018.pdf (81,71KB)

24.09.2018

Ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów  edukacyjnych uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

140.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.140.2018.pdf (138,33KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.140.2018.pdf (155,04KB)

28.09.2018

Ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

141.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.141.2018.pdf (122,11KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.141.2018.pdf (293,01KB)

28.09.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

142.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.142.2018.pdf (98,87KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.142.2018.pdf (78,39KB)

28.09.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

143.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.143.2018.pdf (101,85KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.143.2018.pdf (83,41KB)

28.09.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

144.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.144.2018.pdf (131,16KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.144.2018.pdf (488,18KB)

02.10.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

145.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.145.2018.pdf (96,69KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.145.2018.pdf (101,56KB)

02.10.2018

Upoważnienia pracownika urzędu gminy do obsługi wyborców niepełnosprawnych, informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) glosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym oraz przez pełnomocnika.

146.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.146.2018.pdf (123,12KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.146.2018.pdf (380,77KB)

05.10.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

147.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.147.2018.pdf (108,29KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.147.2018.pdf (166,50KB)

09.10.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

148.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.148.2018.pdf (110,43KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.148.2018.pdf (170,07KB)

09.10.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

149.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.149.2018.pdf (116,09KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.149.2018.pdf (267,38KB)

16.10.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

150.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.150.2018.pdf (118,75KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.150.2018.pdf (274,22KB)

16.10.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

151.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.151.2018.pdf (108,66KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.151.2018.pdf (151,55KB)

18.10.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

152.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.152.2018.pdf (122,41KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.152.2018.pdf (355,63KB)

22.10.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

153.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.153.2018.pdf (494,62KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.153.2018.pdf (279,85KB)

24.10.2018

Ustalenia zasad współpracy dla Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oferujących zniżki dla posiadaczy Karty z terenu Gminy Gogolin.

154.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.154.2018.pdf (111,00KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.154.2018.pdf (253,70KB)

29.10.2018

Zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

155.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.155.2018.pdf (114,02KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.155.2018.pdf (255,54KB)

29.10.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

156.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.156.2018.pdf (177,34KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.156.2018.pdf (813,86KB)

29.10.2018

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Gogolinie.

157.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.157.2018.pdf (318,11KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.157.2018.pdf (509,52KB)

05.11.2018

Harmonogramu kontroli na 2019 rok.

158.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.158.2018.pdf (112,64KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.158.2018.pdf (74,29KB)

05.11.2018

Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie.

159.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.159.2018.pdf (131,82KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.159.2018.pdf (484,38KB)

05.11.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

160.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.160.2018.pdf (169,33KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.160.2018.pdf (1,13MB)

06.11.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

161.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.161.2018.pdf (117,14KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.161.2018.pdf (244,94KB)

08.11.2018

 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

162.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.162.2018.pdf (88,42KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.162.2018.pdf (77,11KB)

13.11.2018

Ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego sprzętu strażackiego.

163.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.163.2018.pdf (1,58MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.163.2018.pdf (1,58MB)

14.11.2018

Projektu budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

164.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.164.2018.pdf (1,58MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.164.2018.pdf (1,58MB)

14.11.2018

Projektu wieloletniej prognozy finansowej.

165.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.165.2018.pdf (153,48KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.165.2018.pdf (563,63KB)

19.11.2018

Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gogolin.

166.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.166.2018.pdf (99,09KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.166.2018.pdf (85,53KB)

19.11.2018

Powierzenia okresowego pełnienia obowiązków
w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły.

167.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.167.2018.pdf (121,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.167.2018.pdf (340,33KB)

26.11.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

168.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.168.2018.pdf (233,78KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.168.2018.pdf (475,80KB)

28.11.2018

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.

169.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.169.2018.pdf (165,16KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.169.2018.pdf (611,04KB)

28.11.2018

Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie oraz określenia regulaminu konkursu.

170.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.170.2018.pdf (116,16KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.170.2018.pdf (255,61KB)

28.11.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

171.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.171.2018.pdf (272,21KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.171.2018.pdf (834,99KB)

30.11.2018

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

172.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.172.2018.pdf (119,91KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.172.2018.pdf (357,41KB)

30.11.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

173.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.173.2018.pdf (121,84KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.173.2018.pdf (367,97KB)

30.11.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

174.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.174.2018.pdf (141,87KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.174.2018.pdf (692,38KB)

03.12.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2018 rok.

175.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.175.2018.pdf (168,10KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.175.2018.pdf (1,07MB)

05.12.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2018 rok.

176.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.176.2018.pdf (107,89KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.176.2018.pdf (260,87KB)

12.12.2018

Ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

177.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.177.2018.pdf (122,09KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.177.2018.pdf (293,53KB)

12.12.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków gminy Gogolin na 2018 rok.

178.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.178.2018.pdf (144,31KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.178.2018.pdf (90,67KB)

20.12.2018

Wykonania uchwały nr 1/XII/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

179.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.179.2018.pdf (107,92KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.179.2018.pdf (164,37KB)

21.12.2018

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

180.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.180.2018.pdf (110,16KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.180.2019.pdf (168,70KB)

21.12.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

181.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.181.2018.pdf (122,27KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.181.2018.pdf (344,43KB)

21.12.2018

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2018 rok.

182.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.182.2018.pdf (104,52KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.182.2018.pdf (81,61KB)

27.12.2018

Powołania komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2019 roku zadania publicznego związanego z wykonaniem zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej.

183.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.183.2018.pdf (211,46KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.183.2018.pdf (259,94KB)

28.12.2018

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej.

184.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.184.2018.pdf (99,25KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.184.2018.pdf (81,19KB)

31.12.2018

Powierzenia okresowego pełnienia obowiązków
w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły.

185.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.185.2018.pdf (138,98KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.185.2018.pdf (87,58KB)

31.12.2018

Wykonania uchwały nr 1/XII/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

186.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.186.2018.pdf (109,64KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.186.2018.pdf (172,64KB)

31.12.2018

Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Rozwoju Gminy Gogolin przy Burmistrzu Gogolina.

187.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.187.2018.pdf (165,77KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.187.2018.pdf (999,58KB)

31.12.2018

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

188.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.188.2018.pdf (90,68KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.188.2018.pdf (69,32KB)

31.12.2018

Odwołania zastępcy Burmistrza Gogolina.

189.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.189.2018.pdf (90,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.189.2018.pdf (66,35KB)

31.12.2018

Powołania Zastępcy Burmistrza Gogolina.