Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Gogolin na 2019 rok

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.44.2020 - w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2019 rok..pdf

PDFSprawozdanie i informacja z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.pdf

PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 (skan).pdf

PDFUchwała Nr III_39_2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwala Nr 39_2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr 5_2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin.pdf

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2019 r..pdf

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2019 r..pdf

PDFOpinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin.pdf

PDFUchwała Nr III_19_2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.pdf

PDFRb-NDS za okres od początku roku do 31.03.2019 r..pdf

PDFRb-NDS za okres od początku roku do 30.06.2019 r..pdf

PDFRb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2019 r.pdf

PDFRb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2019 r.-KOREKTA.pdf

PDFRb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r.pdf