Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin”

Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin”

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

W celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin”, Gmina Gogolin zaprasza do przedstawienia oferty cenowej. Zakres zadania obejmuje:

  • wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy rowu A3 w obszarze miejscowości Gogolin;
  • złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz innych wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych.
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych przez organ oraz innych wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

Ofertę cenową należy przedłożyć w terminie do 8 kwietnia 2019 roku na formularzu ofertowym, w wersji elektronicznej.

PDFWG.III.7021.18.2019_Rozeznanie_cenowe_dot._wykonania_dokumentacji_projektowej + Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.pdf (1,89MB)
PDFZałącznik nr 2. Pozwolenie wodnoprawne [...].pdf (9,01MB)
ZIPZałącznik nr 3. Część rysunkowa operatu wodnoprawnego.zip (24,96MB)

DOCXZałącznik nr 4. Formularz_ofertowy.docx (27,68KB)