Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Uchwały Nr XIII/88/2003 z dnia 06 października 2003r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zwołuję na dzień 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 XVII Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Sesja odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  4. złożenie sprawozdania Prezydium Rady z działalności międzysesyjnej,
  5. przedstawienie wniosków, wynikających z przeprowadzonych ankiet dotyczących poziomu zadowolenia młodzieży z wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Gogolin,
  6. podsumowanie dotychczasowej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  7. omówienie/zaopiniowanie/uwagi projektu nowego statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
  8. wolne wnioski i informacje;
  9. zakończenie obrad sesji

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Gogolinie
Magdalena Wnuk