Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKANCÓW  W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOGOLIN ZA ROK 2018

Uprzejmie informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 26 czerwca 2019 r., która rozpocznie się o godz. 10.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Gogolin  za rok 2018. Raport o stanie Gminy Gogolin zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Gogolinie przez Burmistrza Gogolina na sesji, która odbędzie się w  dniu 29 maja 2019 r. o godz. 10.00.

W czerwcowej debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy Gminy Gogolin.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) mieszkańcy gminy Gogolin mogą zabrać głos  w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Gogolin składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

A zatem zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem o stanie Gminy Gogolin za rok 2018 są przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (parter, pok. 10) do dnia 28 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Gogolinie
(tj. pon. 7.30-16.30, wt.-czw.7.30-15.30, pt. 7.30-14.30).

                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                             w Gogolinie

                                                                                                                            /-/  Piotr Czok

PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018.pdf (3,42MB)