Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/

 

 

Aktualności dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (484,69KB)

DOCXObwieszczenie o okręgach wyborczych-wyciąg.docx (18,98KB)

DOCZałącznik do Uchwały PKW nr 79-2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.doc (72,00KB)

DOCZgłoszenie kandydata na członka OKW.doc (37,50KB)

 

DOCXWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.docx (16,57KB)

PDFWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP-1.pdf (453,12KB)

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc (37,50KB)

DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.docx (14,82KB)

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP-2.pdf (452,15KB)
 

Zarządzenie Nr Or.I.0050.134.2019

Burmistrza Gogolina

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r, poz. 684) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na obszarze Gminy Gogolin miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 1. Chorula – ul. Opolska (tablica między murem cmentarza a przystankiem);
 2. Dąbrówka – ul. Szkolna (tablica obok kapliczki);
 3. Górażdże – ul. Główna (słup ogłoszeniowy naprzeciw ZOL);
 4. Kamionek – Plac Stawowy (skwer od ul. Szkolnej);
 5. Kamień Śląski – ul. Adama Mickiewicza (słup ogłoszeniowy obok kompleksu sportowo-rekreacyjnego ZR-S);
 6. Obrowiec – ul. Krapkowicka (słup ogłoszeniowy obok kościoła);
 7. Zakrzów – ul. Stawowa (tablica od ul. Mickiewicza);
 8. Gogolin:
 • - ul. Wygoda (słup ogłoszeniowy na początku ulicy naprzeciw przystanku PKS),
 • - skrzyżowanie ul. Strzeleckiej i ul. Kozielskiej (słup ogłoszeniowy),
 • - skrzyżowanie ul. Krapkowickiej i ul. Wyzwolenia (słup ogłoszeniowy),
 • - ul. Kamienna (w środku ulicy - tablica drewniana).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.134.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych.pdf (100,10KB)
 

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc (42,00KB)
**********

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w glosowaniu w obwodach glosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

**********

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

**********

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

**********

W związku z ukonstytuowaniem się w dniu 26 sierpnia 2019 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu, poniżej link do strony, na której znajduje się informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Komisję dyżurach, w trakcie których będą przyjmowane zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz na senatorów.
https://opole.kbw.gov.pl/pliki/1566829517_Informacja_OKW_o_skladzie_i_dyzurach.pdf

**********

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW

- Małgorzata Meisner - Urzędnik wyborczy Gminy Gogolin - tel. 77 44 66 840; tel. kom. 501 482 264
- Bogusław Leśkiewicz - Pełnomocnik wyborczy gminy Gogolin - tel. 77 4076811; tel. kom. 506 063 454.

Do 13 września 2019 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz wyborcy zgłaszający się spoza komitetów mogą dokonać zgłoszenia do komisji wyborczych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6)  w pok. 10 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach  pracy Urzędu.

Istnieje także możliwość dokonania zgłoszenia dla gminy Gogolin również w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice (ul. 3 Maja 17) w p. 27 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 14:00.

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina o numerach oraz granicach obwodów głosowania w wyborach 13 października.pdf (227,72KB)

PDFInformacja do pełnomocników_zgłaszanie kandydatów do OKW.pdf (82,06KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III - składy OKW w Gminie Gogolin.pdf (872,14KB)

PDFPostanowienie Nr 5582019 Komisarza Wyborczego w Opolu III Zwołanie pierwszych posiedzeń OKW - Gmina Gogolin.pdf (196,92KB)

**********

Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_senatorow_w_okregu_nr_53.pdf

**********

Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow_na_poslow.pdf

**********

 

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
w Gminie Gogolin

OKW

Data

Godzina

Miejsce

(wszystkie i całe składy)

8.10.2019 r.

1600

Sala Konferencyjna Centrum Przesiadkowego - Gogolin, Plac Dworcowy 2

 

PONIŻEJ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

PPTXPrezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X.pptx (903,55KB)
PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-1-Przeprowadzenie głosowania.pdf (3,68MB)
PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-II Ustalenie wyników-protokoły-1.pdf (1,87MB)
PDFZał. 1 Broszura_wytyczne.pdf (1,73MB)
 

**********

Informacja o II posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych - liczenie kart w dniu 12.10.2019 r. - PDFII posiedzenie OKW_liczenie kart w dniu 12.10.2019.pdf (110,69KB)