Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Gmina Gogolin

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

1. Podstawa prawna:

art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Gogolin, w imieniu której działa Burmistrz Gogolina

adres:  ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

a) określenie rodzaj transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe

b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Gogolin, dla której Gmina Gogolin jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

1 września 2020 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Okres 6 lat (72 miesiące) od daty zawarcia umowy.

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy bip.gogolin.pl

- tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie

- strona internetowa organizatora - Gminy (www.gogolin.pl)

        

         Z up. Burmistrza

         Krzysztof Reinert

         Zastępca Burmistrza

 

PDFOgłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (96,52KB)

PDFWstępne ogłoszenie w DUUE.pdf (67,88KB)