Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2019

<

Lp.

Nr Zarządzenia

Skan zarządzenia

Data sporządzenia

W sprawie

1.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.1.2019.pdf (301,84KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.1.2019.pdf (996,03KB)

02.01.2019

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert (dot. zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”).

2.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.2.2019.pdf (274,04KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.2.2019.pdf (882,25KB)

02.01.2019

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert (dot. zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”).

3.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.3.2019.pdf (698,97KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.3.2019.pdf (782,36KB)

02.01.2019

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert (dot. zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020”.

4.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.4.2019.pdf (107,69KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.4.2019.pdf (185,09KB)

02.01.2019

Upoważnienia dla pana Krzysztofa Reinerta – zastępcy Burmistrza Gogolina do dokonywania w postepowaniach prowadzonych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzanych przez Gminę Gogolin, następujących czynności zastrzeżonych dla Burmistrza Gogolina.

5.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.5.2019.pdf (174,40KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.5.2019.pdf (381,67KB)

04.01.2019

Sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 r.

6.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.6.2019.pdf (166,41KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.6.2019.pdf (714,78KB)

04.01.2019

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert (z zakresu kultury).

7.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.7.2019.pdf (119,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.7.2019.pdf (73,33KB)

04.01.2019

Odwołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gogolinie.

8.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.8.2019.pdf (76,60KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.8.2019.pdf (71,58KB)

10.01.2019

Wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gogolina.

9.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.9.2019.pdf (56,57KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.9.2019.pdf (80,22KB)

11.01.2019

Powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, polegających na realizacji gminnych programów polityki zdrowotnej.

10.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.10.2019.pdf (137,28KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.10.2019.pdf (152,80KB)

14.01.2019

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

11.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.11.2019.pdf (181,62KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.11.2019.pdf (242,67KB)

14.01.2019

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

12.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.12.2019.pdf (148,19KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.12.2019.pdf (247,95KB)

14.01.2019

Ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do najmu.

13.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.13.2019.pdf (260,65KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.13.2019.pdf (181,52KB)

16.01.2019

Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

14.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.14.2019.pdf (3,91MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.14.2019.pdf (3,91MB)

16.01.2019

Ustalenia planu finansowego Gminy Gogolin na 2019 rok.

15.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.15.2019.pdf (97,41KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.15.2019.pdf (74,85KB)

18.01.2019

Powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie.

16.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.16.2019.pdf (87,68KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.16.2019.pdf (69,56KB)

18.01.2019

Wyznaczenia gminnego koordynatora „Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych”.

17.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.17.2019.pdf (199,86KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.17.2019.pdf (429,98KB)

24.01.2019

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1.

18.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.18.2019.pdf (143,10KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.18.2019.PDF (90,13KB)

25.01.2019

Wykonania uchwały nr 1/I/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

19.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.19.2019.pdf (159,64KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.19.2019.pdf (475,54KB)

29.01.2019

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.

20.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.20.2019.pdf (164,34KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.20.2019.pdf (612,00KB)

29.01.2019

Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie oraz określenia regulaminu konkursu.

21.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.21.2019.pdf (100,44KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.21.2019.pdf (81,98KB)

30.01.2019

Zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

22.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.22.2019.pdf (104,87KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.22.2019.pdf (86,55KB)

30.01.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

23.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.23.2019.pdf (315,66KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.23.2019.pdf (420,10KB)

30.01.2019

Zmiany harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2019 rok.

24.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.24.2019.pdf (116,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.24.2019.pdf (159,13KB)

31.01.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

25.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.25.2019.pdf (432,92KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.25.2019.pdf (3,37MB)

31.01.2019

Zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Gogolinie.

26.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.26.2019.pdf (119,31KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.26.2019.pdf (80,59KB)

01.02.2019

Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.

27.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.27.2019.pdf (446,78KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.27.2019.pdf (1,52MB)

04.02.2019

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

28.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.28.2019.pdf (146,35KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.28.2019.pdf (439,39KB)

05.02.2019

Ustalenia wzoru umowy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

29.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.29.2019.pdf (55,04KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.29.2019.pdf (85,32KB)

06.02.2019

Powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury.

30.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.30.2019.pdf (57,22KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.30.2019.pdf (75,65KB)

12.02.2019

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia na terenie gminy Gogolin w roku 2019.

31.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.31.2019.pdf (178,85KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.31.2019.pdf (178,56KB)

13.02.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.

32.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.32.2019.pdf (126,93KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.32.2019.pdf (177,71KB)

15.02.2019

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.

33.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.33.2019.pdf (96,38KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.33.2019.pdf (84,70KB)

15.02.2019

Powołania Komisji Przetargowej.

34.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.34.2019.pdf (342,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.34.2019.pdf (1,23MB)

18.02.2019

Zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

35.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.35.2019.pdf (145,31KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.35.2019.pdf (448,03KB)

19.02.2019

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

36.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.36.2019.pdf (77,17KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.36.2019.pdf (93,35KB)

20.02.2019

Powołania komisji konkursowej (w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora PP Nr 1 w Gogolinie).

37.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.37.2019.pdf (137,14KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.37.2019.pdf (152,05KB)

25.02.2019

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

38.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.38.2019.pdf (174,60KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.38.2019.pdf (155,77KB)

25.02.2019

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

39.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.39.2019.pdf (91,16KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.39.2019.pdf (94,79KB)

25.02.2019

Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Gogolin w 2019 roku.

40.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.40.2019.pdf (122,83KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.40.2019.pdf (254,06KB)

26.02.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.

41.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.41.2019.pdf (103,77KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.41.2019.pdf (78,97KB)

27.02.2019

Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku.

42.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.42.2019.pdf (16,89KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.42.2019.pdf (89,84KB)

27.02.2019

Wykonania uchwały nr 1/II/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

43.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.43.2019.pdf (232,81KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.43.2019.pdf (342,92KB)

01.03.2019

Regulaminu konkursu „Ozdabiamy Plac Benedyktyński na Wielkanoc”.

44.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.44.2019.pdf (121,02KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.44.2019.pdf (74,28KB)

04.03.2019

Określenia składu osobowego i regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

45.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.45.2019.pdf (104,93KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.45.2019.pdf (102,05KB)

04.03.2019

Wyznaczenia na obszarze gmin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

46.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.46.2019.pdf (113,73KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.46.2019.pdf (84,45KB)

04.03.2019

Realizacji zadań Obrony Cywilnej w Gminie Gogolin w 2019 roku.

47.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.47.2019.pdf (21,49KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.47.2019.pdf (253,61KB)

04.03.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.

48.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.48.2019.pdf (103,42KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.48.2019.pdf (81,44KB)

06.03.2019

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie.

49.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.49.2019.pdf (106,49KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.49.2019.pdf (94,37KB)

07.03.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.

50.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.50.2019.pdf (339,31KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.50.2019.pdf (952,84KB)

08.03.2019

Regulaminu Konkursu „Najbardziej aktywny
i kreatywny Sołtys/Przewodniczący Dzielnicy
w Gminie Gogolin”.

51.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.51.2019.pdf (94,28KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.51.2019.pdf (66,98KB)

12.03.2019

Powołania komisji ds. oszacowania strat.

52.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.52.2019.pdf (100,78KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.52.2019.pdf (71,12KB)

15.03.2019

Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie.

53.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.53.2019.pdf (136,86KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.53.2019.pdf (111,73KB)

15.03.2019

Realizacji projektu Ku pamięci – zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim.

54.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.54.2019.pdf (96,57KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.54.2019.pdf (96,49KB)

22.03.2019

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

55.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.55.2019.pdf (100,14KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.55.2019.pdf (100,21KB)

22.03.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.

56.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.56.2019.pdf (99,29KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.56.2019.pdf (105,39KB)

25.03.2019

Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.

57.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.57.2019.pdf (136,90KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.57.2019.pdf (270,96KB)

26.03.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

58.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.58.2019.pdf (437,97KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.58.2019.pdf (391,95KB)

29.03.2019

Zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie II kadencji na lata 2019-2023.

59.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.59.2019.pdf (11,99MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.59.2019.pdf (11,99MB)

29.03.2019

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

60.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.60.2019.pdf (101,68KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.60.2019.pdf (83,16KB)

29.03.2019

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

61.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.61.2019.pdf (106,30KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.61.2019.pdf (90,81KB)

29.03.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

62.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.62.2019.pdf (135,30KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.62.2019.pdf (83,97KB)

01.04.2019

Zmiany Zarządzenia Burmistrza Gogolina w sprawie Regulaminu konkursu „Ozdabiamy Plac Benedyktyński na Wielkanoc”

63.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.63.2019.pdf (143,13KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.63.2019.pdf (250,38KB)

03.04.2019

Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie gminy Gogolin.

64.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.64.2019.pdf (145,57KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.64.2019.pdf (89,53KB)

03.04.2019

Wykonania uchwały nr 1/III/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

65.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.65.2019.pdf (116,75KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.65.2019.pdf (190,77KB)

05.04.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.

66.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.66.2019.pdf (145,20KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.66.2019.pdf (88,53KB)

09.04.2019

Wykonania uchwały nr 1/IV/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GOGOLIŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE Spółka z o.o. z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

67.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.67.2019.pdf (141,93KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.67.2019.pdf (90,13KB)

09.04.2019

Wykonania uchwały nr 1/IV/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

68.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.68.2019.pdf (114,26KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.68.2019.pdf (150,84KB)

10.04.2019

Wyznaczenia zespołu do obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

69.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.69.2019.pdf (112,47KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.69.2019.pdf (175,78KB)

10.04.2019

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

70.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.70.2020.pdf (117,24KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.70.2019.pdf (192,08KB)

10.04.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

71

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.71.2019.pdf (62,49KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.71.2019.pdf (74,86KB)

24.04.2019

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.

72.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.72.2019.pdf (61,52KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.72.2019.pdf (74,30KB)

24.04.2019

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gogolinie.

73.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.73.2019.pdf (59,82KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.73.2019.pdf (103,69KB)

24.04.2019

Podziału zadań obronnych i ustalenia zakresów czynności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie w zakresie obronności państwa w czasie pokoju oraz podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

74.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.74.2019.pdf (59,23KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.74.2019.pdf (95,08KB)

24.04.2019

Ustalenia podziału zadań obronnych i zakresów czynności realizowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne w zakresie obronności państwa w czasie pokoju oraz zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

75.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.75.2019.pdf (103,04KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.75.2019.pdf (71,32KB)

24.04.2019

Powołania członków Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, wskazanych przez Burmistrza Gogolina.

76.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.76.2019.pdf (103,12KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.76.2019.pdf (69,39KB)

24.04.2019

Powołania komisji wyborczej Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.

77.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.77.2019.pdf (113,27KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.77.2019.pdf (171,00KB)

24.04.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.

78.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.78.2019.pdf (149,39KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.78.2019.pdf (254,63KB)

25.04.2019

Przyjęcia Regulaminu Konkursu pt. ”Wypełnij ankietę i wygraj oczyszczacz powietrza”.

79.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.79.2019.pdf (119,73KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.79.2019.pdf (180,15KB)

25.04.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

80.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.80.2019.pdf (830,88KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.80.2019.pdf (681,46KB)

25.04.2019

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

81.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.81.2019.pdf (1,87MB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.81.2019.pdf (1,87MB)

30.04.2019

Przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2018 rok.

82.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.82.2019.pdf (125,06KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.82.2019.pdf (292,86KB)

06.05.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.

83.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.83.2019.pdf (144,34KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.83.2019.pdf (87,66KB)

10.05.2019

Wykonania uchwały nr 2/IV/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GOGOLIŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE Spółka z o.o. z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

84.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.84.2019.pdf (265,25KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.84.2019.pdf (455,43KB)

13.05.2019

Regulaminu konkursu „Razem w Europie. 15 lat Gogolina w Unii Europejskiej”.

85.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.85.2019.pdf (906,15KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.85.2019.pdf (906,15KB)

13.05.2019

Zmiany zarządzenia w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2018 rok.

86.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.86.2019.pdf (190,51KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.86.2019.pdf (586,32KB)

16.05.2019

Zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021, ustalenia zasad przeprowadzenia tych wyborów i kalendarza wyborczego.

87.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.87.2019.pdf (96,34KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.87.2019.pdf (75,75KB)

16.05.2019

Powołania Komisji ustalającej wynik głosowania
w przeprowadzonych wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021.

88.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.88.2019.pdf (118,58KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.88.2019.pdf (268,10KB)

16.05.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.

89.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.89.2019.pdf (129,09KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.89.2019.pdf (379,58KB)

16.05.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

90.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.90.2019.pdf (111,38KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.90.2019.pdf (165,45KB)

16.05.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.

91.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.91.2019.pdf (102,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.91.2019.pdf (84,77KB)

22.05.2019

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

92.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.92.2019.pdf (103,31KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.92.2019.pdf (87,41KB)

22.05.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

93.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.93.2019.pdf (57,01KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.93.2019.pdf (77,25KB)

27.05.2019

Powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej na terenie Gminy Gogolin w roku 2019 w otwartym konkursie ofert.

94.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.94.2019.pdf (143,30KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.94.2019.pdf (471,12KB)

27.05.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.

95.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.95.2019.pdf (101,14KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.95.2019.pdf (81,26KB)

28.05.2019

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

96.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.96.2019.pdf (104,42KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.96.2019.pdf (85,65KB)

28.05.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

97.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.97.2019.pdf (128,25KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.97.2019.pdf (260,79KB)

30.05.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin  na 2019 rok.

98.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.98.2019.pdf (122,47KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.98.2019.pdf (78,08KB)

30.05.2019

Powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gogolinie.

99.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.99.2019.pdf (103,69KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.99.2019.pdf (86,81KB)

31.05.2019

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

100.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.100.2019.pdf (112,98KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.100.2019.pdf (178,48KB)

31.05.2019

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.

101.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.101.2019.pdf (106,67KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.101.2019.pdf (98,39KB)

04.06.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 r.

102.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.102.2019.pdf (144,41KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.102.2019.pdf (90,27KB)

05.06.2019

Wykonania uchwały nr 2/V/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

103.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.103.2019.pdf (119,70KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.103.2019.pdf (250,17KB)

06.06.2019

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 r.

104.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.104.2019.pdf (146,46KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.104.2019.pdf (346,53KB)

07.06.2019

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy.

105.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.105.2019.pdf (185,15KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.105.2019.pdf (351,97KB)

07.06.2019

Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

106. 13.06.2019 Zmiany  składu zespołu interdyscyplinarnego.
107. 18.06.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 r.
108. 19.06.2019 Gminnej Ewidencji Zabytków.
109. 26.06.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
110. 28.06.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
111. 28.06.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
112. 01.07.2019 Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego.
113. 01.07.2019 Upoważnienia do prowadzenia postępowańw sprawie świadczenia wychowawczego.
114. 01.07.2019 Upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawie świadczenia wychowawczego.
115 01.07.2019 Upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawie świadczenia wychowawczego.
116. 01.07.2019 Upoważnienia do prowadzenia postępowań
w sprawie świadczenia wychowawczego.
117. 02.07.2019 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
118. 02.07.2019 Wykonania uchwały nr 2/V/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
119. 03.07.2019 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
120. 05.07.2019 Regulaminu konkursu na najciekawszą artystyczną prezentację „Rowerem w dożynkowym korowodzie” – Gminne Święto Plonów „Dożynki 2019”.
121. 10.07.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
122. 10.07.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
123. 12.07.2019 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
124. 22.07.2019 Udziału w kompleksowym ćwiczeniu obronnym pk. „Piast-19”.
125. 24.07.2019 Powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.
126. 24.07.2019 W sprawie zmiany zarządzenia nr OR.I.0050.66.2017 Burmistrza Gogolina z dnia 21 kwietnia 2017 r.  w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
127. 26.07.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
128. 31.07.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
129. 31.07.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
130. 01.08.2019 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
131. 05.08.2019 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
132. 09.08.2019 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
133. 09.08.2019 Wykonania uchwały nr 1/VIII/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
134. 12.08.2019 W sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
135. 14.08.2019 Wyznaczenia zespołu do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
136. 14.08.2019 Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.
137. 14.08.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
138. 14.08.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
139. 22.08.2019 Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
140. 28.08.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
141. 28.08.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
142. 29.08.2019 Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
143. 29.08.2019 Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.
144. 30.08.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
145. 30.08.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
146. 02.09.2019 Ustalenia stawek czynszu za lokale komunalne i najem socjalny lokalu, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin
147. 04.09.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 r.
148. 05.09.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 r.
149. 10.09.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
150. 10.09.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
151. 11.09.2019 Wyznaczenia nauczyciela zastępującego nieobecnego dyrektora szkoły.
152. 11.09.2019 Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
153. 17.09.2019 Przekazania tabletów i terminali płatniczych.
154. 18.09.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 r.
155. 24.09.2019 Wyznaczenia zastępcy komisarza spisowego oraz powołania biura spisowego.
156. 25.09.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
157. 26.09.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
158. 30.09.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
159. 30.09.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
160. 01.10.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
161. 02.10.2019 Zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gogolinie.
162. 04.10.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
163. 07.10.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
164. 07.10.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
165. 08.10.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
166. 09.10.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
167. 09.10.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
168. 11.10.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
169. 22.10.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
170. 22.10.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
171. 25.10.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
172. 28.10.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 r.
173. 05.11.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 r.
174. 08.11.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 r.
175. 14.11.2019 Projektu budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
176. 14.11.2019 Projektu wieloletniej prognozy finansowej.
177. 15.11.2019 Ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2020 rok.
178. 15.11.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
179. 15.11.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
180. 18.11.2019 Zmiany składu komisji przetargowej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : nr WG.I.271.5.2019 pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”.
181. 28.11.2019 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – z zakresu kultury fizycznej.
182. 29.11.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
183. 29.11.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
184. 29.11.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
185. 03.12.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
186. 04.12.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
187. 06.12.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
188. 09.12.2019 Wykonania uchwały nr 1/XII/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
189. 10.12.2019 Sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku.
190. 10.10.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
191. 11.12.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
192. 13.12.2019 Zmiany składu osobowego Kapituły Konkursowej Nagrody Burmistrza Gogolina „ZWYKLI-NIEZWYKLI”.
193. 13.12.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 r.
194. 16.12.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
195. 16.12.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
196. 19.12.2019 Realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Gogolin na 2020 rok.
197. 20.12.2019 Powołania komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2020 roku zadania publicznego związanego z wykonaniem zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej.
198. 23.12.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
199. 27.12.2019 Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej.
200. 27.12.2019 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok.
201. 30.12.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
202. 31.12.2019 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
203. 31.12.2019 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.
204. 31.12.2019 Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.