Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół III Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr III/2019

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie z dnia 19.12.2019 r.,

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-11:35

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

1) Fesser Renata;

2) Gabor Wiktor ;

3) Hońka Ginter;

4) Kuchnia Anna;

5) Mnich Maria;

6) Nowak Elżbieta;

7) Reinert Józef;

8) Sapok Maria;

9) Szatka Maria;

10) Wandrowski Dariusz;

11) Wiora Marta.

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

  1. Joachim Wojtala –Burmistrz Gogolina;
  2. Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy;
  3. Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie;
  4. Jolanta Matuszek – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gogolinie;
  5. Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
  6. Ewa Wiora – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
  7. Piotr Giecewicz – Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie;
  8. Iwona Skowronek – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
  9. Buk Monika–  Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów pani Marta Wiora, która w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego GRS pana Jana Nadbrzeżnego przejęła prowadzenie III Posiedzenia GRS, przywitała na wstępie wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

Ad. 1 i Ad. 2

Wiceprzewodnicząca na podstawie listy obecności, stwierdziła, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 11 członków Gminnej Rady Seniorów.

Następnie odczytała projekt porządku obrad, który GRS otrzymała w zawiadomieniach o Posiedzeniu. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 11 glosami „za”

Wiceprzewodnicząca GRS poinformowała również, iż z II Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl

Ad. 3

Wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad przedstawiła sprawozdanie z działalności międzyposiedzeniowej Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie w IV kwartale 2019 r. w okresie od 27.09.2019 r. do 19.12.2019 r.

Poinformowała, iż podczas ostatniego Posiedzenia GRS, które odbyło się 27.09.2019 r. podjęta została uchwała o przyjęciu do realizacji „Programu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji na lata 2019 – 2023”.

W okresie sprawozdawczym członkowie Rady brali udział w następujących wydarzeniach:

28.09.2019 r. - W DSS „Św. Barbara” w Kamionku odbył się Dzień Otwartych Drzwi,
w którym uczestniczyli pensjonariusze oraz ich najbliżsi, a także mieszkańcy tej miejscowości. Po nabożeństwie przy Grocie Matki Boskiej w świetlicy odbyła się biesiada
z muzyką przy ciastku. Wystąpił z interesującym programem zespół „Gagatki” prezentując inscenizację wiersza J. Tuwima - „Pan Hilary zgubił okulary”, jak również zaprezentował swój program zespół folklorystyczny „Echo” z Kamienia Śląskiego. Odbyła się loteria fantowa i losowanie nagród specjalnych. Imprezę zorganizowała Barbara Dołowicz, dyrektor placówki przy współpracy z sołtys Kamionka, Barbarą Komandzik oraz proboszczem Kamienia Śląskiego, ks. Arnoldem Nowakiem.

03.10.2019 r. - Grupa członków Klubu Seniora wzięła udział w warsztatach kreatywnych, które zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Okaż Serce Innym” w Gogolinie.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie w sali Centrum Przesiadkowego odbyło się spotkanie z Anną Maruszenko, dziennikarką medialną TV, radia i prasy, redaktor naczelną miesięcznika „Uroda życia”, a także autorką książki „Kobieta na zakręcie. Prawdziwe historie w rozmowach Anny Maruszenko”.

08 - 09.10.2019 r. - W ramach projektu transgranicznego „Tak blisko, a jednak tak daleko”,
a także wieloletniej współpracy gminy Gogolin z czeskim Jablunkovem odbył się dwudniowy wyjazd seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i spotkanie z tamtejszymi seniorami oraz
z władzami miasta. W programie było zwiedzanie Jablunkova, Muzeum Biblii, górskiej wytwórni serów, a także wspólna biesiada i rozmowy o doświadczeniach z działalności na rzecz środowisk senioralnych.   

11.10.2019 r. - W sali narad Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się spotkanie członków Gminnej Rady Seniorów z Joachimem Wojtalą Burmistrzem Gogolina na temat realizacji zadań programowych w przyszłym roku, w tym „Senioriady 2020” oraz możliwości zorganizowania innych imprez dla seniorów, w tym rekreacyjno-sportowych pn. „Senior na start”.

17 – 18.10.2019 r. - W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie i na Zamku w Kamieniu Śląskim odbyło się spotkanie z seniorami z zaprzyjaźnionego z gminą Gogolin czeskiego miasta Jablunkova jako kontynuacja transgranicznego projektu, którego celem jest zbliżanie obu narodów. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać występ kwintetu instrumentalistów 
z Filharmonii Opolskiej „Opole Brass” grających na instrumentach blaszanych, a potem w sali Sebastianum Silesiacum uczestniczyli w biesiadzie. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gogolina, który opowiedział o działalności na rzecz środowiska senioralnego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok, a także Starosta Mesta Jablunkova Jiri Hamrozi.

24.10.2019 r. - W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie członkowie UTW wzięli udział w spotkaniu z arabistką Tanyą Valko, pisarką i poetką. Autorka opowiadała barwnie
o panujących zwyczajach w krajach Bliskiego Wschodu oraz o życiu Polaków pracujących na terenie Libii, Arabii Saudyjskiej oraz Indonezji.

09.11.2019 r. - Staraniem Urzędu Miejskiego oraz Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie w godzinach wieczornych w kościele parafialnym pw. św. Krzyża w Malni odbyło się „Spotkanie z muzyką klasyczną”, w którym wystąpili Joanna Petzuch, która grała na organach i Oskar Koziołek – Goetz, solista bas baryton, którzy wykonali utwory Jana Sebastiana Bacha, Brahmsa, Sawy oraz Stanisława Moniuszki. Artystów i kilkudziesięciu słuchaczy powitał proboszcz ks. Hubert Sklorz. Występem w Malni wspomniani artyści zainaugurowali cykl koncertów, które odbyły się w kościele parafialnym pw. NSPJ
w Gogolinie (10.11.2019 r.) oraz w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie (17.11.2019 r.).

10.11.2019 r. - W Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli odbyło się spotkanie integracyjne, które zorganizowała sołtys Irena Kubiczek. Zebrani wysłuchali wykładu oraz podziwiali występy grupy tanecznej UTW „50 lat+Vat”, która wykonała wiązankę tańców europejskich.

10.11.2019 r. - W kościele parafialnym pw. NSPJ w Gogolinie odbyła uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny z okazji obchodów Święta Niepodległości w Gminie Gogolin.

11.11.2019 r. - O godz. 10.30. pod pomnikiem przed budynkiem Urzędu Miejskiego
w Gogolinie złożono wieńce przez delegacje samorządowe w ramach obchodów Święta Niepodległości. Dodatkowo w wielu sołectwach, także na terenie Gogolina odbywały się uroczystości św. Marcina. Po nabożeństwie w kościele wszyscy uczestnicy, a wśród nich przedszkolaki z rodzicami niosący kolorowe lampiony, także młodzież i seniorzy na czele z rycerzem na koniu – św. Marcinem przeszli w orszaku na boisko przy szkole (tak np. było w Malni).

13.11.2019 r. - Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Suchego Boru członkowie UTW wzięli udział w rekreacyjnej imprezie Nordic Walking, która odbyła się na lotnisku Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi k/Opola. Uczestniczyli w próbie bicia rekordu ilości osób chodzących z kijkami, jak również w Eko-Moto-Show, który przygotowali znani olimpijczycy – Jacek Wszoła i Janusz Trzepizur. Tego samego dnia Członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w szkoleniu nt. „Zrozumieć Alzheimera” zorganizowanym przez OPS w Gogolinie.

14.11.2019 r. - W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyło się spotkanie „O biznesie przy śniadaniu”, w którym wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy. Uczestników przywitał Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina, który przedstawił działania samorządu, a także dokonania na rzecz rozwoju ekologicznego, zrównoważonego transportu publicznego i zrealizowane inwestycje, które mają istotny wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy. Zastępca Burmistrza Krzysztof Reinert oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego zapoznali zebranych z planami przestrzennymi gminy, informowali także o możliwości uzyskania dofinansowania z gminnego budżetu przedsięwzięć dotyczących ekologiczmych źródeł ciepła (dotacje na wymianę pieca grzewczego w budynku mieszkalnym), fotowoltaiki dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Bardzo szeroko przedstawiono zadania gminy w zakresie elektromobilności oraz zrealizowanego niedawno na terenie sanatorium Sebastianum Silesiacum w Kamieniu Śląskim dot. fotowoltaiki, która zabezpiecza obiekty sanatoryjne i Pałac
w „czystą” czyli ekologiczną, do tego własną energię elektryczną.

15.11.2019 r. - W „Nutka Cafe” w Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie odbył się wykład prof. Franciszka Marka dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku nt. „Wkładu Ślązaków w kulturę Polski i Europy”. Pan Profesor, były Rektor Uniwersytetu Opolskiego z dużym wyczuciem badacza śląskiej historii przedstawił dokonania wybitnych przedstawicieli tej śląskiej ziemi w sferze kultury i polityki.

20.11.2019 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Helgą Bieniusą, która opowiadała o historii swojej miejscowości - Żyrowej. Temat wykładu: „Szklane negatywy – kadry z Żyrowej i okolic”.

22.11.2019 r. - W Centrum Konferencyjnym w Górażdżach odbyła się podniosła uroczystość jubileuszu 30 – lecia istnienia zespołu folklorystycznego „Szwarne Dziołchy”. Zespół składający się w znacznej części z seniorów od wielu lat działa niezwykle aktywnie, popularyzuje piękno śląskiego folkloru i ubogaca swoimi występami imprezy dla mieszkańców gminy.

27.11.2019 r. - Delegacja reprezentująca Klub Seniora uczestniczyła w „Spotkaniu Andrzejkowym” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Okaż Serce Innym”.

W Choruli w  Centrum Aktywizacji Wiejskiej staraniem pana Dariusza Wandrowskiego i jego żony odbyło się spotkanie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku z gminy i z Krapkowic,
a także mieszkańców, którzy wysłuchali interesującego wykładu prof. Mirosława Lenarta i  dr Małgorzaty Iżykowskiej pt. „We szranku u Oumy”. Można było podziwiać unikalne eksponaty, w tym stare fotografie i oryginalne piękne śląskie stroje i poznać znaczenie elementów ubiorów oraz oryginalne nazewnictwo. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala pogratulował organizatorom, podziękował wykładowcom oraz przybyłym gościom, a wśród nich dyrektorom Państwowego Archiwum w Opolu, za udostępnienie archiwaliów.

29.11.2019 r. - Kilkudziesięciu członków Akademii Trzeciego Wieku  i Klubu Seniora wzięli udział  w „Andrzejkowym marszu nordic walking”, który w tym roku odbył się w Jemielnicy. Uczestnicy zwiedzali miejscowość i poznawali jej historię. Organizatorem wydarzenia był Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie.

W Sali narad Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się spotkanie robocze w sprawie przygotowania materiałów na III posiedzenie GRS. Uczestniczyło w nim siedem osób z Rady Seniorów. Zwrócono uwagę, że należy jeszcze bardziej rozwijać potrzebę „dbałości o naszą tożsamość”. Jeszcze w większym zakresie powinny być inicjowane w gminie przedsięwzięcia promujące wiedzę o folklorze śląskim i obyczajach. Należy tworzyć zbiory dawniej używanych przyborów, narzędzi, rękodzieł, strojów, żeby uchronić przed zniszczeniem i zapomnieniem. Sugerowano, żeby w tej sprawie nawiązać bliższe kontakty z nauczycielami historii w naszych szkołach oraz doprowadzić do spotkania naszej GRS ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Gogolińskiej. Zastanawiano się również nad stanem terenów zielonych oraz nad sposobami zagospodarowania niektórych miejsc w naszej gminie poprzez nasadzanie nowych drzew i krzewów, np. w pobliżu tras komunikacyjnych, a głównie autostrady A-4 oraz na nieużytkach.

W godzinach wieczornych w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie, w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z mistrzem olimpijskim w skoku wzwyż Jackiem Wszołą - „Dlaczego srebro ma smak złota”. Sportowcowi towarzyszył inny znany sportowiec, Janusz Trzepizur. Jacek Wszoła opowiadał o przebiegu swojej niezwykłej kariery sportowej, także  o swoich przeżyciach i emocjach, jakie towarzyszyły podczas turnieju skoków na Olimpiadach w Montrealu i w  Moskwie oraz innych imprezach sportowych.    

16.12.2019 r. - Odbyło się spotkanie wigilie członków gogolińskiego Klubu Seniora
w restauracji Centrum w Gogolinie.

18.12.2019 r. - Odbyło się spotkanie wigilijne członków Klubu Seniora z wiosek gminy,
w którym wzięło udział ok. 170 osób – największa wigilia w gminie.

W spotkaniu uczestniczył Joachim Wojtala Burmistrz Gogolina oraz Piotr Czok, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, Iwona Cimek dyrektor GOK. Spotkanie wigilijne uświetniły Jasełka w przepięknym wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie.

Wiceprzewodnicząca dodała, że Klub Seniora z wewnętrznych składek przygotował prawie 400 paczek świątecznych dla naszych seniorów, przekazując życzenia świąteczne.

Na zakończenie swego sprawozdania pani Marta Wiora, wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów poinformowała, iż zespół teatralny „Gagatki” z  Domu Spokojnej Starości „św. Barbara” w Kamionku wystąpił w 25. Jubileuszowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „PUMA 2019”.

Przegląd odbył się 13.11.2019 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej i wzięło
w nim udział 24 zespoły z całego kraju (łącznie ok. 400 osób). Występując na tym przeglądzie „Gagatki” pokazały swoje wysokie umiejętności aktorskie i godnie zaprezentowały gminę.

Na tym Wiceprzewodnicząca zakończyła sprawozdanie międzyposiedzeniowe i poddała je pod głosowanie. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 11 głosami „za”.

Ad. 4.

Wiceprzewodnicząca GRS poinformowała, iż dyżury w ramach Gminnego Punktu Doradztwa w IV kw. 2019 roku odbyły się bez zakłóceń i wszyscy, którzy się zadeklarowali dyżurować ten obowiązek wypełnili. Nie ma żadnych informacji wskazujących, iż podczas dyżurów udzielane były porady. Jedynie podczas dyżuru pana Dariusza Wandowskiego w Choruli zgłosiła się osoba ze sprawą, która dotyczyła problemów z instytucja bankową
i komornikiem.

Wiceprzewodnicząca zapytała czy były inne problemy zgłaszane podczas dyżurów.

Brak uwag.

Wobec tego poprosiła o wpisywanie się na dyżury kolejnego kwartału.

Wobec powyższego harmonogram dyżurów na I kw. 2020 r. kształtuje się następująco:

07.01.2020 r. (CAW Chorula) – pan Dariusz Wandowski;

07.01.2020 r. (sołtysówka budynek przedszkola) – pani Renata Fesser;

07.01.2020 r. (Świetlica w Malni) – pan Wiktor Gabor;

07.01.2020 r. (Świetlica w Górażdżach) – pani Elżbieta Nowak;

07.01.2020 r. (Świetlica w Kamieniu Śląskim) – pani Krystyna Broj;

07.01.2020 r. (Salka DFK w Obrowcu) – pani Marta Wiora;

07.01.2020 r. (Świetlica w Zakrzowie) – pan Jan Nadbrzeżny;

07.01.2020 r. (CAW Odrowąż) – pan Ginter Hońka;

07.01.2020 r. (OPS Gogolin) – pani Maria Sapok;

04.02.2020 r. (OPS Gogolin) – pani Kuchnia Anna;

03.03.2020 r. (OPS Gogolin) – pani Maria Szatka.

Ad.5.

Głos zabrał Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina który poinformował o planowanych
w 2020 r. zmianach w świetlicach, które mają posłużyć także Seniorom. Dąży się do dedykowania dnia w świetlicach dla Seniorów. Poinformował także o sytuacji samorządów
w zakresie oświaty oraz o problemach komunikacji zbiorowej, z którym gmina ciągle się boryka.

Burmistrz Gogolin korzystając z okazji zaprosił wszystkich Seniorów z gminy na  mający odbyć się 6 stycznia 2020 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie wyjątkowy koncert w wykonaniu zespołu iGramy z Pokusą oraz na VI Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych (12.01.2020 r.). który odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury.

Burmistrz podziękował Radzie za zaangażowanie. Prosił także, aby w sprawozdaniach ujmować zaangażowanie Seniorów, bo to właśnie dzięki wsparciu Seniorów gminy i dzięki licznemu udziałowi możliwa jest realizacja różnych wykładów i spotkań. Następnie złożył życzenia świąteczne i noworoczne z prośbą o przekazanie wśród swoich środowiska senioralnych w sołectwach.

Głos zabrał także pan Piotr Czok, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie składając życzenia zdrowia i spokoju na święta Bożego Narodzenia oraz wyrażając nadzieję na dalszą dobrą współpracę w 2020 roku Rady Miejskiej w Gogolinie z Gminną Radą Seniorów.

Na zakończenie Wiceprzewodnicząca GRS w związku z tym, iż 2019 rok dobiega końca złożyła w imieniu swoim ale także nieobecnego Przewodniczącego GRS życzenia świąteczne – spokoju, radości oraz szczęścia i zdrowia w Nowym 2020 Roku.

Ad. 6                                                                                                                                                                                                                             

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Wiceprzewodnicząca zakończyła III Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

 

                                Wiceprzewodnicząca
                                Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

Protokołowała

Monika Buk                                                                                                                      Marta Wiora

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

PDFProtokół III Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów.pdf (705,71KB)